Uitbaggeren Kasteelgracht Kasteel Soelen

Het Zoelense bos krijgt een grote opknapbeurt, uitbaggeren Kasteelgracht van start.

Sinds eind van de zomer laat Staatsbosbeheer op het Landgoed Soelen een groot aantal bomen kappen. In het Zoelense bos zijn zieke essen en populieren verwijderd, ongeveer 2000 m3. En oude zichtlijnen worden terug gebracht.

Video:

Komende weken wordt de kasteelgracht uitgebaggerd. Het baggerbedrijf Kurstjens uit Hedel zet daarvoor een speciale zuiger in. Voor het hydraulisch baggerwerk zijn de snijkopzuigers uitgerust met een cutterkop, deze snijdt met een geringe snelheid de te baggeren laag mechanisch los. Het baggermengsel wordt vervolgens opgezogen en getransporteerd door speciale baggerleidingen.

De laatste tientallen jaren is dit niet gebeurd. De gracht zit aardig dichtgegroeid met waterplanten. Het slib gaat in depot naar de voormalige boomgaard nabij de Beemdsestraat waar de bomen zijn gekapt voor en nieuwe laan. Het transport gebeurt via slangen. Na ongeveer 2 jaar ontstaat er een geschikte voedingsbodem voor nieuwe hoogstam peren.

zie een eerder item:  https://detielenaar.nl/nieuws/2018/10/bomenkap-op-landgoed-soelen-zoelense-bos/

meer info: https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/betuwe/Bezienswaardigheden/landgoed-soelen

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights