Nieuwe aanbestedingspoging om Waalkade Tiel op te knappen

Nu de trappen op de groene wal bij de Havendijk zijn aangelegd, wil het college verder met de volgende fase van het opknappen van de Waalkade. Het gaat daarbij om het opknappen van de kademuur, de herinrichting van 200 parkeerplaatsen en het aanleggen van de brede wandelboulevard langs de kade. Ook wordt nu alsnog een hellingbaan voor rolstoelgebruikers aangelegd.

De aanbesteding van deze werkzaamheden vond eind 2017 al eerder plaats maar mislukte. Geen van de tien aannemers, die inschreven, kwam met een prijs die paste binnen het budget.

 

Sinds het einde van de kredietcrisis is het in de bouw booming business. Er is meer werk dan men aankan en daardoor zijn de arbeids- en materiaalkosten en daardoor de aanneemsommen flink gestegen. De gemeente gaat nu opnieuw in gesprek met de aannemers die eerder met een voor te gemeente te hoog bedrag inschreven.

De gemeente heeft de aanneemsom naar boven bijgesteld en kiest nu voor de zogenaamde mededingingsprocedure met onderhandeling. Dat is een procedure waarbij alle uitgenodigde aannemers een verzoek mogen doen tot deelneming. Hierbij wordt na een nieuwe inschrijving door middel van onderhandelingen met een of meer van de aannemers naar een definitieve inschrijving en uiteindelijk gunning toegewerkt.

De procedure biedt ruimte om verschillende oplossingen voor de uitvoering aan te dragen en deze in een dialoog verder uit te werken om zo tot de beste oplossing te komen, die binnen het budget past.

Het college gaat er van uit dat in december bekend is welke aannemer het werk gaat uitvoeren en hoe dit zal gebeuren. In april 2019 zal dan naar verwachting met de uitvoering begonnen kunnen worden.

Daarna moet volgens de eerder gemaakte plannen fase 2 de Waalplaat met het nu afgesloten parkeerterrein aangepakt worden.

Het voormalig tankstation van Dijkhuizen is grotendeels weg. Ook een aantal benzine tanks zijn weggehaald. Tijdens de winterperiode mag er niet aan of in de dijk gewerkt worden.

zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2018/08/werkzaamheden-trappen-waalkade-tiel-afgerond/

https://detielenaar.nl/openbare-ruimte/2018/02/herinrichten-waalkade-en-kademuur-wordt-duurder/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights