De regenboogvlaggen wapperden in Tiel

Op de jaarlijkse Coming Out Day wappert in steeds meer gemeenten de regenboogvlag. Gemeenten willen daarmee duidelijk maken dat men geen onderscheid op grond van sexuele geaardheid duldt. Ook in Tiel was dat donderdag 11 oktober het geval.

Het gaat in Nederland betrekkelijk goed met de acceptatie van LHBTI-ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen). Maar helaas zijn er toch nog regelmatig uitingen, die aantonen dat er nog groepen en individuen zijn, die dat onderscheid wel maken. Hierdoor zijn er nog steeds LHBT-ers die niet of met veel moeite voor hun geaardheid durven uitkomen. Ook in Tiel is dat het geval. Om hier verbetering in te brengen doet Tiel mee aan de Coming Out Day en staan andere maatregelen en activiteiten op stapel om de positie van LHBTI’s te verbeteren.

Donderdag 11 oktober was het in Tiel goed te merken dat het Coming Out Day was. Bij vrijwel alle (semi)overheidsgebouwen, de Sint Maartenskerk en scholen voor Voortgezet Onderwijs hing de regenboogvlag uit. Burgemeester Beenakker en alle wethouders waren persoonlijk naar een van de vestigingen van het Lingecollege en het ROC gekomen om daar de vlag in aanwezigheid van docenten en leerlingen te hijsen.

Zowel de bibliotheek, Zinder en het regionaal archief hebben vanuit hun eigen aandachtsveld aandacht aan het thema van die dag besteed. Bij de bibliotheek was dat een presentatie van op het thema gerichte boeken, bij Zinder een tentoonstelling van kunstwerken rond het thema gemaakt door de eigen schildersgroep en het Regionaal Archief dook met een kleine expositie in de geschiedenis van de homoseksualiteit in Tiel en de regio. Vorige week zondag had de Protestantse Gemeente Tiel in zijn kerkdienst al aandacht aan het onderwerp besteed.

De Coming Out Day werd om 17.00 afgesloten met een centrale bijeenkomst in Zinder. Indrukwekkend was daar de vertelling van verhalenverteller Pauline Seebregts over de ervaringen en persoonlijke strijd die het meisje Nina tegen kwam en moest voeren om de jongen Niek te worden.

De Coming Out Day krijgt een vaste plaats op de Tielse jaaragenda. Maar het college wil meer. In het coalitieakkoord ‘Tiel in balans’ staat dat het college met initiatieven komt om de positie van LHBTI-ers te verbeteren. In de vorige week gepresenteerde notitie met de veelzeggende titel ‘Tiel is van iedereen’ worden die initiatieven gepresenteerd. Het college wil het makkelijker maken om aangifte te doen van belediging, discriminatie of geweld. LHBTI-ers moeten weerbaarder worden, zich goed kunnen redden in de samenleving en meer opkomen voor hun eigen belang. Zij moeten zichtbaar kunnen en durven zijn in de gemeente en Tielenaren moeten de problemen van LHBTI-ers kennen.

Om dat te bereiken wil het college de LHBTI-problematiek breed onder de aandacht brengen van onder meer besturen van scholen, sportverenigingen, kerken, ouders, opvoeders en invloedrijke vertegenwoordigers van minderheidsgroepen.

Het college zoekt daarbij samenwerking met onder meer de roze soos voor homosexuelen.

Cees Anker, die als voorman van de Roze Soos nauw betrokken was bij de organisatie van de Coming Out Day kijkt met veel plezier terug op een geslaagde dag. Hij is onder de indruk van de vele activiteiten die het college wil laten uitvoeren om de problematiek van inwoners met een andere seksuele geaardheid te verminderen en de acceptatie van deze groepen te bevorderen.

Foto’s RSG Lingecollege Heiligestraat

Foto’s RSG Lingecollege Teisterbantlaan

Foto’s ROC Rivor Voor de Kijkuit

Foto’s bijeenkomst Zinder

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights