Corsowagen Passewaaij blaast oudbollig spel nieuw leven in

Langzaam maar zeker neemt de corsokoorts toe. Een gewijzigd parcours, een verlichte avondrondgang, de herinvoering van entreegeld en een toegevoegde wielerronde, maken het voor bestuur en alle andere organisatoren een van de spannendste corso´s. Pakken de wijzigingen uit zoals men hoopt is de spannende vraag die velen bezighoudt.

meer foto’s onder de tekst.

Van spanning is in de bouwhal bij corsowagen Passewaaij niets te merken. Alles loopt op rolletjes. De bouwers liggen op schema. Er zijn voldoende vrijwilligers en heel belangrijk de sfeer is prima. Het thema van de wagen is Bingooo!´. Sven van Wijk en Connie van Deick tekenden voor het ontwerp.

Wanneer ik op dinsdagavond onaangekondigd een kijkje neem in de hal aan de Begoniastraat gonst het er van de activiteit. Zo´n 60 mensen zijn ijverig bezig. Corso vereniging Passewaaij bouwt een jeugdwagen. Dus spelen jongeren de hoofdrol. Jongeren zorgen voor het ontwerp en het plakwerk. Een aantal senioren verleent in een aparte ruimte hand- en spandiensten, zoals het plakklaar maken van fruit en groente en het van lijm voorzien van de producten.

Het is de zevende keer dat Passewaaij mee doet. Vanaf het begin heeft de club geen grote personeelsproblemen gekend. Tot dit jaar was er zelfs een wachtlijst van jongeren die mee wilde bouwen. Die is er niet meer en enkele jongeren die mee willen werken zijn van harte welkom.

Voorzitter Wim van Oort: “Corsoclub Passewaaij is een van de twee verenigingen in de wijk. Wij zijn belangrijk voor de sociale cohesie en hebben een grote plaats in de harten van de inwoners van de wijk. Een voorbeeld is de inzameling van statiegeldflessen voor onze kas. Dat was ook dit jaar een groot succes.

Mede-ontwerper Sven van Wijk beleeft samen met ontwerpcollega Connie van Deick veel plezier aan het ontwerpen en mede leidinggeven aan de bouw. Het is fijn om met deze mensen samen zo iets moois te maken. Wij hebben het ontwerp gemaakt maar laten veel ruimte aan ideeën van de bouwers. Wanneer je naar ons oorspronkelijke ontwerp kijkt, zijn er flink wat zaken aangepast en toegevoegd.

Robin Schut bouwcoördinator over de verlichting van de corsowagens. “Dat is voor dit jaar een nieuw en spannende toevoeging. Wij zien het als een uitdaging en zeker niet als een probleem. De verlichte rondgang lijkt ons een enorme verrijking van het corso. We hebben een verlichtingsplan gemaakt en verwachten daar veel van. Aan die verlichting wordt trouwens nog steeds gesleuteld. Steeds komen bouwers met aanvullende ideeën. Ook op dit punt wordt er door onze leden meegedacht en ontwikkeld. We denken dat het heel mooi wordt maar het blijft altijd spannend hoe de wagen het in het donker op het parcours doet. We streven er naar om vrijdag vroeg in de avond klaar te zijn. Daarvoor werken we donderdagnacht door. Onze leden zijn dan zaterdag fris om met volle teugen van het corso te kunnen genieten.

Wim van Oort is er trots op dat de jeugdwagen van Passewaaij dit jaar de corsostoet opent. “Ook wij beperken ons dit jaar niet tot het passief tonen van onze wagen. Maar liefst 22 figuranten in passende kledij rond de wagen gaan voor een mooi openingsspektakel zorgen. We werken daarbij samen met het Betuwe Toneelgezelschap. Vijf spelers van die vereniging lopen mee en instrueren de mensen van onze eigen groep die ook meedoen. Door het uitdelen van bingokaarten betrekken we de toeschouwers bij het thema van onze wagen.

Bouwplaatsprobleem nog steeds niet opgelost

Ondanks alle voorspoed kampt de corsoclub nog steeds met een fors probleem voor de toekomst. Van Oort: “Ondanks veel inspanningen zijn we er nog niet in geslaagd om een nieuwe bouwlocatie te vinden. Volgend jaar kunnen we als het echt nodig is nog een keer, maar wel tegen een hogere huur gebruik maken van deze locatie. Daarna is het hier echt afgelopen en hebben we een andere stek nodig om door te gaan. Ik doe daarom een dringend beroep op mensen die in de buurt van Passewaaij een voor ons geschikte ruimte hebben om met ons in gesprek te gaan. Gebruik maken van de gezamenlijke bouwplaats van Tiel en Drumpt is voor ons geen goede oplossing. 85 % van onze leden komt uit Passewaaij. Die komen bijna allemaal op de fiets. Naar Latenstein fietsen is voor hen erg ver en onaantrekkelijk. Ik hoop, maar reken er bovendien ook op, dat de gemeente die nu onze huur betaald ook het hogere bedrag voor volgend jaar voor zijn rekening zal nemen.

zie ook:  https://detielenaar.nl/kunst-cultuur/2018/02/presentatie-corsowagen-passewaaij-voor-fruitcorso-2018/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights