Weinig lood in bodem kinderspeelplaatsen Tiel, 3 plaatsen nader onderzocht

speelplaats Meeslaan

Op verschillende plekken in de provincie Gelderland zit (nog) lood in de bodem. Lood in de bodem is een gezondheidsrisico. Vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor lood. Gemeente Tiel heeft daarom bodemonderzoek laten doen bij speelplaatsen waar te hoge gehalten lood in de bodem kunnen zitten. Uit het onderzoek blijkt dat de bodemverontreiniging meevalt. De GGD heeft de resultaten beoordeeld. Bij 3 van de 20 onderzochte speelplaatsen vindt de GGD de bodemkwaliteit matig, bij 1 speelplaats onvoldoende.

De bodemkwaliteit is matig bij drie speelplaatsen aan het Sterrebos, Grotebrugse Grintweg/Meeslaan en het Fort. De gemeente gaat op deze plekken verder onderzoek doen. Hieruit moet blijken wat de omvang van de loodverontreiniging is en wat de kosten voor het vervangen van de grond zijn. Het gaat om de vaste bodem, het valzand onder de speeltoestellen is schoon.

De bodemkwaliteit van het trapveldje aan de Lijsterstraat is slecht. Dit trapveldje is al voldoende onderzocht. Een ontwikkelaar maakt in overleg met de gemeente plannen voor woningbouw langs de dijk. Het trapveldje wordt in deze plannen meegenomen.

Speelplaatsen blijven open
Totdat duidelijk is wat er met de speelplaatsen gaat gebeuren, kunnen de speelplaatsen gewoon gebruikt blijven worden. Wel is het raadzaam om kinderen hun handen te laten wassen na het buitenspelen.

speelplaats Het Fort

speelplaats Sterrebos

Meer informatie
De Gelderse GGD-en gemeenten hebben gezamenlijk een folder gemaakt om ouders hierover te informeren. Deze is verkrijgbaar bij de balie van het stadhuiscomplex, bij GGD Gelderland Zuid en bij huisartsen. De folder is ook te vinden op:
https://ggdgelderlandzuid.nl/milieuengezondheid/gevaarlijke-stoffen/lood/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights