Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 21 juni 2018

20 juni vergaderde de gemeenteraad. De vergadering duurde kort en er stonden geen opzienbarende zaken op de agenda.

Wij noteerden voor u de volgende punten:

De gemeenteraad ging akkoord met het voorstel om het investeringsbudget voor het integraal kindcentrum in de wijk Passewaaij te verhogen met 708.000 euro tot in totaal ruim zes miljoen euro. Een motie van ProTiel en Krachtig Tiel om het budget minder te verhogen kreeg geen steun van de overige fracties. Inwilliging zou – zo stelde de meerderheid van de raad – de bouw van centrum aanzienlijk vertragen. De foto toont de plaats waar het centrum komt. Omwonenden zijn niet blij met de enorme berg grond die daar nu ligt en hopen dat deze snel zal verdwijnen.

Bart van Gurp (VVD) vond de plannen voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor voor de GGD waar ook Tiel bij aangesloten is in Nijmegen onverantwoordelijk. Het leidt de aandacht onnodig af van tal van inhoudelijke zaken die aandacht en verbetering behoeven”, stelde het raadslid.

De raad stemde in met de overeenkomst tussen de gemeente en VolkerWessels om geen woningen te bouwen in de open ruimte tussen de voormalige bibliotheek en de nieuwe bibliotheek. Daardoor is het nu vrijwel zeker dat die ruimte groen blijft. Enkele raadsleden vinden het belangrijk dat het tijdelijk aangebrachte groen een facelift krijgt.

27 juni bespreekt de raad de financiële stand van zaken. Dan zal duidelijk worden hoe Tiel er financieel precies voorstaat. Eerder berichtten wij al, dat de financiële situatie die de coalitie partijen aantrof, tegenviel. Ook de perspectievennota en de zogenaamde meicirculaire van ´Den Haag biedt weinig perspectief. Los van dat alles loopt nog de claim van Volker Wessels van 5 miljoen wegens niet te voorziene tegenvallers bij de bouw van de parkeergarage. De raad van de arbitrage voor de bouw begint volgende maand aan de behandeling van deze kwestie. Daarnaast zorgen de sterk gestegen bouwkosten voor geplande projecten voor forse tegenvallers.

De fusie van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen kan grote gevolgen hebben voor de samenwerking in de regio. Na de fusie per 1 januari 2019 wordt West Betuwe, zoals de nieuwe gemeente gaat heten, verreweg de grootste gemeente in de Regio Rivierenland. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de fusie gaat betekenen voor de verschillende samenwerkingsverbanden waar ook Tiel bij betrokken is. In de aanloop naar de fusie is herhaaldelijk uitgesproken dat de omvang van de gemeente het mogelijk maakt om meer taken (weer) zelf te gaan uitvoeren. Dit kan verstrekkende gevolgen krijgen voor de samenwerking van Culemborg, Geldermalsen en Tiel. Die drie gemeenten hebben samen een grote gezamenlijke uitvoeringsorganisatie opgetuigd. Ook andere samenwerkingsverbanden kunnen getroffen worden.
Een van de gevolgen die vaststaat is dat er voor Tiel per 1 januari een einde komt aan de werkzaamheden die zij binnen het sociaal domein voor Neerijnen uitvoert.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights