Actie Kerkbalans in Tiel van start met klokgelui

Door Bert Leenders op maandag 23 januari 2017, geplaatst in Nieuws.

Zaterdag 21 januari ging in heel Nederland de actie Kerkbalans van start. Samen met driehonderd andere gemeenten werd de actie in Tiel met klokgelui geopend. Burgemeester Beenakker stelde met een druk op de knop in de sacristie van de Sint Dominicuskerk de luiklokken in werking. 
Om precies 13.00 uur werden  in Tiel de kerkklokken een kwartier lang aan het werk gezet. Even later stroomden een twintigtal vrijwilligers de pastorie binnen om voor hun wijk de enveloppen op te halen en deze te bezorgen. In 2700 op de pastorie bekende adressen zal de traditionele enveloppe deze week bezorgd worden en kort daarna weer opgehaald. Bij de Protestantse  Gemeente Tiel (PGT) gaat het om 2000 adressen. In 2016 bracht de actie kerkbalans bij de  PGT 186.000 euro in het laatje. Een groot bedrag maar lang niet genoeg om het huishoudboekje kloppend te maken. Dit jaar becijfert de penningmeester van de kerk nadat de actie Kerkbalans ongeveer eenzelfde bedrag heeft opgebracht een tekort 113.750 euro. Een situatie die niet lang vol te houden is. De deelparochie Tiel van de regionale Sint Suitbertusparochie geeft geen exacte cijfers. Maar de situatie daar lijkt weinig beter. We citeren daarvoor Sjef Mulders in het informatieblad voor de geldwervingsactie. Sjef constateert dat nog niet zo lang geleden de 890 zitplaatsen in de Dominicuskerk vaak niet voldoende waren om alle bezoekers tijdens veel missen een plaats te bieden. velen moesten staan.  “De penningmeesters van toen hadden geen grijze haren van tekorten op hun kerkbalans. Nu is de penningmeester – hoe jong ook – al grijs als deze de eerste begroting onder ogen krijgt en denkt ‘mijn god, waar ben ik aan begonnen’.” Beide kerken hebben moeite om hun personeel en andere kosten te betalen en de beeldbepalende kerkgebouwen te onderhouden. Daarom de hartekreet om meer geld en meer kerkgangers. ‘Geloven doe je met je hart maar ook nog steeds in de kerk,’ staat in en van de brochures.

Burgemeester Beenakker draagt de Tielse kerken een warm hart toe. Toch moest hij even nadenken of hij uit hoofde van zijn functie de actie wel kon inluiden. We hebben in Nederland immers een scheiding tussen kerk en staat. De burgemeester: “De kerken doen echter zoveel goeds voor alle Tielenaren in onze stad dat ik niet kon weigeren. Ik denk daarbij onder meer aan het inloophuis, de betrokkenheid bij de voedselbank, de stadsmoestuin De Franciscushof en de kledingbank, ”

 

Op de foto bekijken van links naar rechts burgemeester Beenakker, Watze Elgersma en Piet van den Ende de kleurrijke informatieve brochures die beide kerken maakten over hun activiteiten en financiën om hun leden op te roepen met gulle hand te geven.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights