Gemeentehuis wordt stadhuiscampus

Door Bert Leenders op woensdag 14 december 2016, geplaatst in Nieuws.

Het gereedkomen van de grondige verbouwing , die bijna een jaar duurde en drie miljoen euro kostte, mag gezien worden. De bijna 500 medewerkers van beleids- en stafafdelingen van de gemeente en het gemeentelijk contactcentrum voor de inwoners van Tiel, vinden er samen met medewerkers van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers verzekeringen) en De Werkzaak  fraaie flexibele werkplekken. Kasten zie je er nauwelijks, want er wordt vrijwel geheel papierloos gewerkt. Bezoekers , die voor de verbouwing verder kwamen dan het klantencontactcentrum bij de entree, zullen hun ogen uitkijken. De lange smalle gangen en de vele kleine werkkamers zijn verdwenen. In plaats daarvan zie je nu grote lichte werkruimten waar de medewerkers met hun laptop kunnen inloggen, veel loketten, zitje, vergadertafels en enkele afgesloten vergaderkamers, lesruimten en praktische zitjes. Voor bezoekers is er een moderne sfeervolle ontvangst en wachtruimte.  Gastvrouwen worden niet meer gestoord door rinkelende telefoons. Die worden elders in een aparte  ruimte behandeld. Aan de aankleding van muren en meubilair merk je dat Tiel fruitstad is. Het vroegere  restaurant voor de medewerkers in de oudbouw aan de Ambtmanstraat moest wijken voor leslokalen. Dat restaurant is verplaatst naar het idyllische koetshuis in de stadhuistuin. Door reorganisaties en de samenvoeging van uitvoeringsdiensten van Culemborg, Geldermalsen en Tiel stonden grote delen van het gemeentehuis leeg. Nu is het door de overplaatsing van de medewerkers van Werkzaak Rivierenland  en het UWV weer geheel gevuld.  Het gehuurde beursgebouw aan de nieuwe Tielseweg waar de meeste van deze medewerkers tot nu toe werkten, gaat de gemeente over een tijdje afstoten.  De gemeente houdt het nog even achter de hand om zo nodig de bibliotheek enkele maanden te kunnen huisvesten voor het geval dat de bouw van de bioscoop op de plek van de huidige bibliotheek begint voordat de nieuwe bibliotheek halverwege  volgend jaar klaar is.  De stadhuiscampus blijft het contactadres voor de inwoners van Tiel, die hun zaken niet via internet kunnen of willen regelen. De meeste bezoekers zullen echter cliënten zijn van het UWV of mensen die werken via of bij Werkzaak of  een uitkering ontvangen. De Stadhuiscampus is voor het centrale kantoor voor de gehele Regio Rivierenland met uitzondering van de gemeente Lingewaal. DE officiële opening vond dinsdag 13 december vanwege het grote aantal genodigden plaats in een grote smalle tent die over het hoofdpad in de gemeentetuin was gebouwd. Aansluitend kregen de medewerkers van de drie organisaties de gelegenheid om op feestelijke wijze met elkaar kennis te maken en het vernieuwde gebouw te bezichtigen. Zaterdag 14 januari is er een openhuis voor inwoners van stad en regio.   

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights