Renovatie Lingecollege

Door Bert Leenders op woensdag 24 augustus 2016, geplaatst in Nieuws.

Woensdag 24 augustus tekenden Peter Ronner, bestuurder van het Lingecollege en wethouder Laurens Verspuij een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst  staan de afspraken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Linge College en de gemeente om  de huisvesting van alle onderdelen van het Linge College de komende jaren ingrijpend te verbeteren.

Het Lingecollege kan nu starten met het zoeken naar een architect en aannemer voor het turnkey opleveren van een nieuwe MAVO. Die komt op het terrein, dat nu in gebruik is als fietsenstalling voor de lokatie Teisterbantllaan op de hoek Teisterbantlaan – Tielerwaardlaan.

Voor de vernieuwing en nieuwbouw van de schoolgebouwen is in  totaal achttien miljoen euro beschikbaar. Het Lingecollege draagt uit eigen middelen één miljoen euro bij. De rest komt uit de gemeentelijke kas. Voor de MAVO is zes miljoen begroot.

Ronner: “We verwachten begin volgend jaar te beginnen met de werkzaamheden en willen het nieuwe schoolgebouw in augustus 2018 in gebruik nemen. Daarna beginnen we aan de andere schoolcomplexen.” Achttien miljoen euro lijkt voor Tiel zeker na de forse investeringen in het cutuurkwartier een enorm bedrag. Wethouder Verspuij: “De raad heeft hier voor gekozen en ruimte gevonden in de meerjaren begroting. Daarvoor moesten wel een aantal andere wensen  geschrapt worden of even wachten. We gaan wel de gemeentelijke heffingen een klein beetje verhogen. Niettemin blijft Tiel in de regio op dit punt een van de goedkoopste gemeenten.

Het huishoudboekje van Tiel wordt flink gesteund door de zogenaamde precariobelasting op ondergrondse leidingen en kabels. Minister Plasterk verbood onlangs nieuwe gemeenten om deze discutabele  vorm van indirecte belastingheffting in te voeren. Gemeenten die deze belasting al langer kenden zoals Tiel mogen er nog tien jaar gebruik van maken. Dat geeft de stad en nog negentig andere gemeenten extra financiële ruimte die betaald wordt door alle Nederlanders.

De wethouder en het Lingecollege hopen dat de nieuwe of verbeterde schoollocaties het aantal leerlingen dat buiten Tiel algemeen vormend of beroepsonderwijs volgt zal verminderen. Verspuij: “Jongeren die in Tiel wonen, sporten en genieten van cultuur en uitgaan horen ook in Tiel onderwijs te volgen. Het onderwijs is hier nu al uitstekend. Met nieuwe of gerenoveerde gebouwen kunnen we het onderwijs een extra kwaliteitsimpuls geven.”  

Lokatie HeiligestraatLokatie HeiligestraatOp defietenstalling rechts komt de nieuwe Mavo. De gebouwen links worden tzt afgebrokenOp defietenstalling rechts komt de nieuwe Mavo. De gebouwen links worden tzt afgebroken

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights