Opvang vluchtelingen

Door Huub van Heiningen op donderdag 19 november 2015, geplaatst in Nieuws.

Het gemeentebestuur heeft nu ook officieel bekend gemaakt dat de sporthal Westroyen wordt beschikbaar gesteld voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Voor de omwonenden wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in het stadhuis.

Die keuze is gemaakt nadat de gemeenteraad in zijn laatste vergadering in meerderheid heeft besloten dat ook Tiel gevolg moet geven aan de oproep van de regering om ruimte beschikbaar te stellen voor crisisopvang. Alleen CDA en VVD stemden toen tegen het opvangen van extra statushouders, die in daarvoor in allerijl ingerichte sporthallen e.d. wachten op een meer permanente huisvesting.

In de betreffende raadsvergaderingen hebben ook vertegenwoordigers van de verschillende Tielse kerkgenootschappen gepleit voor extra opvang.

Om het draagvlak voor deze beslissing zoveel mogelijk te verbreden zullen waarschijnlijk voorlichtingsbijeenkomsten voor omwonenden worden belegd.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights