Bewoners van Kapel-Avezaath maken eigen dorpsontwikkelingsplan

Door Jan Bouwhuis op donderdag 22 oktober 2015, geplaatst in Nieuws, Foto.

KAPEL AVEZAATH Bewoners van Kapel-Avezaath maken hun eigen dorpsontwikkelingsplan. Met hulp van de gemeente krijgen ze zo meer invloed op wat er in het dorp in de openbare ruimte gebeurt. Inwoners van het dorp die deel uitmaken van de werkgroep Dorpsontwikkelingsplan en de Dorpsraad, gaan samen met de organisatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland hun mede-inwoners bevragen om gezamenlijk te komen tot de ontwikkeling van een Dorpsplan.

De inwoners geven in zo’n dorpsplan hun eigen visie op de toekomst van Kapel-Avezaath. Uit eerdere initiatieven van andere Gelderse dorpen is gebleken, dat samen opstellen van zo’n plan daadwerkelijk leidt tot resultaat bij gemeente en instanties.
De bewoners wordt dus gevraagd om mee te denken over de leefbaarheid (dorpsfaciliteiten, zorg en welzijn, sociale omgang) van het dorp in de nabije toekomst. Zij kunnen als eenling of als gezin hun schriftelijke bijdrage leveren via de invulling van een enquête, die huis aan huis wordt bezorgd. Daarin staan vragen als: waar bent u trots op, wat gaat er goed, wat kan er beter en wat ontbreekt er? Alle reacties worden door de werkgroep gebruikt om echt te ontdekken wat er leeft onder de dorpsbevolking. Op 7 januari 2016 is er een dorpsbijeenkomst, waarin de resultaten van de enquête worden gepresenteerd en besproken. Dan worden ook en zullen thema’s uitgediept. Daarna worden er samen plannen ontwikkeld, die met hulp van de gemeente kunnen worden uitgevoerd.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights