Bodem gemeentelijke schatkist in zicht

De gemeenteraad heeft met een beetje tandengeknars op 14 november de begroting voor 2019 ongewijzigd vastgesteld. De oppositie was er niet blij mee. Die begroting is sluitend, maar de reserves van de gemeente dalen flink onder het gewenste niveau en er is slechts een klein bedrag gereserveerd om tegenvallers op te vangen. Daar komt nog bij dat ook het huishoudboekje over het jaar 2018 met een flink tekort dreigt te gaan sluiten. Voor de jaren na 2019 lijken de uitgaven de inkomsten te overstijgen.

Omdat een begrotingstekort niet is toegestaan  moet er opnieuw bezuinigd worden. Een raadswerkgroep gaat met steun van de ambtenaren op zoek naar posten waar flink in gesneden kan worden. Wellicht moet de gemeente een of meer taken dan wel helemaal schrappen. Dat zal pijn gaan doen.

Ondanks de slechte staat van het huishoudboekje wil het college, anders dan eerder besloten was, volgend jaar toch nog wat extra uitgaven doen. De centrummakelaar moet lege panden opgevuld zien te krijgen; de veegwagen die de  binnenstad onberispelijk moet houden maar ook blad in de wijken kan verwijderen komt er; starters op de woningmarkt krijgen in de loop van de 2019 al de mogelijkheid om bovenop hun maximale hypotheek nog wat extra geld via de gemeente te lenen tegen gunstige condities; en er gaat extra geïnvesteerd worden in het ambtelijk apparaat. De oppositie vond dat die uitgaven gezien de financiële situatie nog best even konden wachten. Maar de coalitie gaf geen krimp. ‘De uitgaven waren hard nodig en wat was nou 300.000 euro op een  bedrag van dik 120 miljoen euro’.

Zaak van de Stad komt terug en brommerverbod in winkelcentrum 

Blij zullen de meeste Tielenaren worden van het verbod om ook na sluitingstijd van de winkels met brommers in de winkelstraten en de aangrenzende stegen te komen. Een VVD- motie van die strekking werd samen met andere partijen ingediend en kreeg raadsbreed steun. Burgemeester Beenakker gaat zich sterk maken om het verbod ook te handhaven. Goed is het ook dat Tiel weer een stadswinkel krijgt waar inwoners en toeristen terecht kunnen voor (toeristische) informatie. Het is triest dat de florerende Zaak van de Stad gesloten werd bij de opening van Zinder, waardoor de stads- en streekpromotie  een van zijn belangrijkste informatie peilers verloor.

Moeizame vergadering 

Het begrotingsdebat verliep moeizaam. Daarbij spelen een aantal factoren. Enkele oppositiepartijen hebben nog steeds het gevoel onterecht aan de kant gezet te zijn bij de coalitievorming. Daarnaast speelt het acteren van de coalitie een rol. De drie partijen vormen een gesloten front en straalt een beetje wat populair gezegd uit: “Kletsen jullie maar, wij doen toch onze eigen zin”. Daarnaast zit het enkele partijen  niet lekker dat naar hun oordeel de stad in de regio aanzien en invloed verliest. men wijst dan naar het acteren van de wethouder rond het wijzigen van het afvalsysteem waartoe gemeenten gezamenlijk besloten hebben en de afwezigheid van collegeleden in belangrijke regionale bestuursorganen.

Belangrijk is ook dat de Partij van de Burgers met het aanvaarden van een benoeming van Frank Groen en Carla Kreuk-Wildeman tot wethouder zijn belangrijkste en meest toegeruste woordvoerders in de fractie mist. De huidige leden van de raadsfractie van de PvdB hebben veelal weinig of geen politieke ervaring, missen dossierkennis en ontberen de vaardigheden voor een goed debat. Dat zorgt voor een ongemakkelijke sfeer.

Opmerking: Dit bericht werd geschreven voordat bekend werd dat de provincie problemen heeft met de ingediende begroting.  zie:  https://detielenaar.nl/nieuws/2018/11/provincie-ongerust-over-financiele-positie-gemeente-tiel-onder-toezichtstelling-dreigt/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights