Stichting Duurzaam Rivierenland gelooft in duurzamer Tiel

Bestuursleden Arjan Sijpkens en Gerrit de Weerd samen met nme consulente Elisa Lamy bij het nieuwe materieel.

Het nieuwe bestuur van Stichting Duurzaam Rivierenland (SDR) gaat van start met een nieuwe aanpak. “Mensen zijn zo enthousiast dat we op dit moment gewoon te veel initiatieven binnen krijgen om te verwerken”, vertelt bestuurslid Gerrit de Weerd. De stichting viert dit jaar tevens haar derde lustrum.

De laatste jaren was SDR een beetje ingezakt volgens het nieuwe bestuur. “Ze hebben hun takenpakket opgepakt en goed uitgevoerd, maar ze hebben zich iets te veel op de interne zaken gericht”, vertelt medebestuurder Arjan Sijpkens. “Wij willen de blik veel meer naar buiten richten. We zitten niet op een eiland, maar juist midden in de samenleving.” De Weerd vertelt enthousiast dat alles op volle snelheid gaat sinds de drie à vier maanden dat zij hier zitten. “We hebben echt heel veel bereikt in die paar maanden. Ik heb dat zelf zwaar onderschat, maar we krijgen er wel ontzettend veel positieve energie van.”

Trots laten De Weerd en Sijpkens de spullen zien die ze zojuist hebben aangeschaft. In de kamer staan nieuwe grijpers en karretjes die worden uitgeleend aan Tielse verenigingen, scholen en initiatieven om het zwerfafval op te ruimen. “We hebben contact opgenomen met de gemeente Tiel om nieuwe materialen voor het zwerfafval te kopen”, legt De Weerd uit. “Het materiaal was echt verouderd. De oude grijpers waren veel zwaarder en werkten niet goed meer. Wij vinden het belangrijk dat je mensen goed ondersteunt, wanneer je dingen van ze vraagt.”

Inzamelen van zwerfafval

Zwerfafval is één onderdelen waar SDR zich mee bezig houdt. De stichting ondersteunt burgerinitiatieven en verenigingen onder andere door materialen te faciliteren. “Er zijn op dit moment heel veel burgerinitiatieven op het gebied van zwerfafval”, zegt Sijpkens. “Bij veel mensen houdt de omgeving niet op bij de voortuin. We hebben nog een lange weg te gaan, maar je ziet dat in bepaalde gebieden waar we werken de kwaliteit van de omgeving stijgt.”

SDR is op dit moment bezig om één contactpunt te realiseren waar de zaken voor het zwerfafval geregeld worden. De Weerd: “Je ziet nu nog dat veel organisaties nog de AVRI of de gemeente bellen voor het ophalen van het afval, omdat ze niet weten waar ze moeten zijn. Wij maken juist afspraken met de AVRI en we zouden dan ook graag het centrale punt vormen waar de praktische zaken geregeld worden. Mensen kunnen ons dan bereiken wanneer er afval opgehaald moet worden. Dat hoeft niet elk initiatief zelf te regelen.”

Natuur- en milieueducatie

Een belangrijke tweede pijler is het verzorgen van natuur- en milieueducatie op Tielse basisscholen. SDR ontwikkelt en levert kisten met lesmateriaal voor de scholen in samenwerking met andere natuur- en milieucentra. De Weerd hoopt deze educatie ook uit te breiden naar middelbare scholen. “Onze wijdere focus gaat uit richting het voortgezet onderwijs, maar dit gaat met kleine stapjes. Verder zijn we echt gericht op Tiel, alhoewel we op dit moment wel op wat grensgebieden zitten.” SDR organiseert ook excursies voor scholen en ondersteunt verschillende acties. Vorig jaar heeft SDR bijvoorbeeld meegeholpen aan Operatie Steenbreek. Op verschillende basisscholen werden toen tegels weggehaald en ingewisseld voor fruitbomen.

In de toekomst wil SDR de milieueducatie in een wat moderner jasje steken. “Het lesmateriaal wordt nu bijvoorbeeld nog aangeleverd op papier, terwijl alle scholen digiborden hebben”, zegt De Weerd. “Daar zijn we mee bezig, maar dat kost wel enorm veel tijd.” SDR is dan ook op zoek naar meer nieuwe bestuursleden, zeker aangezien de huidige voorzitter binnen enkele maanden zal aftreden.

Bereidheid voor verduurzaming

Naast het moderniseren heeft SDR nog ontzettend veel nieuwe ideeën. Zo willen ze meer samenwerken met bedrijven om duurzaam werken te stimuleren, maar dat is nog in een pril stadium. “De bereidheid van bedrijven in groter dan wij hadden verwacht”, vertelt De Weerd. “Het verschilt enorm per bedrijf, maar het potentieel is groot.” Ook bij de burgers is dit het geval. “Veel mensen willen graag wat doen, maar weten niet precies hoe of wat. Ze komen dan bij ons om hulp te vragen.”

En die bereidheid is een goed teken, want Tiel presteert het op het gebied van duurzaamheid nog onder de maat. “Bij het jaarcongres van het Gelders Energieakkoord in februari zag je dat Tiel bij ongeveer elk lijstje onderaan staan”, aldus Sijpkens. “We zijn echt de slechtste van Gelderland. Natuurlijk zijn er wel verklaringen voor. Andere beleidsterreinen zoals de WMO en Jeugdzorg hadden bijvoorbeeld afgelopen jaren veel meer aandacht nodig binnen de gemeente. De gemeente heeft daar wel een deel laten liggen, maar aan de andere kant kun je ook niet alles van de gemeente verwachten.”

De samenwerking tussen SDR en de gemeente loopt op dit moment ontzettend goed. “We hebben actiever contact opgezocht met de gemeente”, vertelt Sijpkens. “De gemeente stond daar gelukkig erg voor open en ondersteunt ons goed. Bij de gemeente zijn bepaalde bedragen gereserveerd voor educatie en zwerfafval, maar we merkten dat deze budgetten afgelopen jaren onderbenut waren. We hebben alles nu wat zakelijker aangepakt en goed gekeken waar nou echt geld voor nodig is.”

15-jarig jubileum

Op de vraag of het derde lustrum groots gevierd wordt, reageren beide mannen bescheiden. “We gaan het eerst rustig vieren”, antwoordt De Weerd. “Misschien dat we in het derde kwartaal wat meer naar buiten treden, als we wat meer hebben bereikt. Dan hebben we ook echt iets om te vertellen.” Sijpkens vult aan: “Misschien dat we dan eens een open huis organiseren of met een vernieuwde website komen, maar eerst willen we alles een beetje op orde hebben.” Het pand aan de Dr. Scheapmanstraat moet uiteindelijk een soort duurzaamheidscentrum worden waar alle bedrijven die iets met duurzaamheid doen kunnen vergaderen. Op dit moment doen sommige bedrijven dit al en kunnen zij hun spullen opslaan.

“We zullen in ieder geval actief meedoen aan de Landelijke Opschoondag 24 maart”, voegt Sijpkens toe. We proberen alle initiatieven in Tiel aan te sporen om op die dag op te ruimen, zodat wij een compleet overzicht hebben waar er in Tiel zwerfafval wordt opgeruimd. Met dat overzicht kunnen we weer verder om de blinde vlekken op de kaart aan te pakken om Tiel steeds schoner te maken.”

30 Juni 2010. Stichting Duurzaam Rivierenland opende woensdag haar nieuwe pand aan de Dr. Schaepmanstraat

2 mei 2004. Opening ‘Zwerfkei’ aan de Kwelkade

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights