Nieuws uit Tiel, editie 23 Juni 2024

In deze editie:

– Medel energie

– Tiel boerde financieel goed

– Bezwaren appartementen Havendijk ongegrond

– Stemmen voor Europa

Medel lost energieprobleem zelf op

Bedrijvenpark Medel krijgt een volledige zelfvoorzienende energiehub. Hierdoor kunnen de acht bedrijven die grond gekocht hebben op Medel II straks zonder jaren op een aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet te wachten toch gaan bouwen en in bedrijf gaan. De elektriciteit wordt geleverd door 30.000 zonnepanelen op de bedrijfsdaken. Energiespecialist Joulz uit Delft zorgt voor de aanleg en onderhoud van het systeem en neemt ook de benodigde investering voor zijn rekening. Naast de zonnepanelen en de benodigde kabels en regelapparatuur bestaat het systeem uit drie grote batterijen. Die zijn elk ongeveer zo groot als een zeecontainer en komen te staan op een zogenaamd energie-eiland. Joulz heeft alvorens de installatie te ontwerpen nauwkeurig geïnventariseerd wat de behoeften van de nieuwe bedrijven zijn en heeft daarbovenop een reserve ingebouwd. Voor de zon-arme periode in de winter komt er een gasturbine die naar verwachting op jaarbasis ongeveer 25 % van de jaarbehoefte aan stroom zal opwekken. De zonnepanelen zijn volgens de planning goed voor de resterende 75 %.

Verwacht wordt dat de alternatieve energievoorziening in de eerste helft van 2025 operationeel zal zijn. Dan zullen ook de eerste nieuwe bedrijven hun nieuwbouw hebben afgerond. (bron: SKBN; kennisalliantie voor bedrijventerreinen en werklocaties)

 

Tiel boerde in financieel opzicht goed in 2023.

Maar liefst 5,2 miljoen euro is het overschot op de jaarrekening over 2023 van de gemeente Tiel. Die rekening moet de accountant nog wel goed keuren. Het is een mooie meevaller voor het Tielse huishoudboekje. Meevallers kan de gemeente goed gebruiken want mogelijk al vanaf 2025 beginnen de zogenaamde ravijnjaren. Dan kan de rijksoverheid gaan bezuinigen op de bijdragen aan de gemeenten. Die bezuinig plannen zullen zoals het er nu naar uitziet weliswaar voor alle gemeenten gezamenlijk geen 3 maar ruim 2,3 miljard per jaar bedragen. Echt vast staat dat nog niet. Niettemin adviseert de koepel van de Nederlandse gemeenten, de VNG, de gemeenten om zich op het ergste voor te bereiden en tegelijk te hopen dat het allemaal meevalt. Die kans lijkt overigens niet zo groot. De tegenvallers waarmee de rijksoverheid tot nu toe mee geconfronteerd wordt, blijken groter dan de meevallers. De VNG noemt verhoging van de onroerende zaakbelasting, bezuinigingen binnen de gemeentelijke begroting en vooral bezuinigingen op de taken die de gemeenten samen met de rijksoverheid uitvoert als mogelijkheden om dreigende tekorten te voorkomen.

 

Bezwaren tegen bouw appartementen op Havendijk ongegrond.

De bezwaarschriften die ingediend zijn tegen de bouw van het appartementencomplex De Havenmeester op de plaats van het vroegere tankstation van Dijkhuizen vindt de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Tiel ongegrond. Het college neemt het advies van de bezwaarschriftencommissie over. Bewoners van de eerste woontoren aan de Echteldsedijk hadden bezwaar aangetekend wegens minder privacy en uitzicht. De Havenmeester wordt ongeveer 20 meter hoog.

 

PVV grootste partij in Tiel bij verkiezingen voor Europees parlement

In Tiel was de opkomst voor de verkiezingen van de leden van het Europees parlement met 38,2 % wat hoger dan in 2019. Toen was de opkomst bij de Europese verkiezingen slechts 35,12 %. Ondanks de stijging kunnen we in Tiel spreken van een slechte opkomst. Landelijk was de opkomst gemiddeld namelijk 46,2 %, 4,8 procent meer dan in 2019.

Landelijk werd een van de rondjes op het stemformulier voor de gecombineerde lijst Groenlinks-PvdA het meest rood gemaakt. In Tiel werd de PVV van Geert Wilders met 2987 stemmen tegen 2324 voor de groenrode combinatie duidelijk de winnaar. GroenLinks-PvdA werd wel een goede tweede.

De resultaten van de overige partijen die meer dan 100 stemmen behaalden waren als volgt: VVD 1609, CDA 960, D66 874, Nieuw Sociaal Contract 452, BBB 538, Volt Nederland 470, Partij voor de Dieren 462, NSC 452, Forum voor Democratie 405, SP 277, ChristenUnie 232, SGP 182 en 50PLUS 168 stemmen. De zes overige partijen behaalden samen 269 stemmen, waarvan Ja 21 met 99 stemmen duidelijk de grootste onder de kleintjes was.

21 stemmen werden ongeldig verklaard en 21 kiezers maakten wel de gang naar de stembus maar stemden blanco.

De verkiezingsuitslag is niet te vergelijken met de laatst gehouden raadsverkiezingen omdat bijna 41 % van de zetels van de Tielse gemeenteraad ingenomen wordt door lokale partijen. Ook een vergelijking met de stemmen voor de Tweede Kamer is volgens deskundigen lastig omdat de opkomstpercentages voor die verkiezing veel hoger liggen en de opkomstpercentages per partij voor beide verkiezingen sterk verschillen.

Opvallend hoog was in Tiel het aantal uitgebrachte stemmen op PVV met 24,5 % van het aantal stemmen. Dat betekent dat van iedere vier kiezers er nagenoeg een op de PVV gestemd heeft. Landelijk was dit 17 %. GroenLinks-PvdA deed het daarentegen in Tiel een beetje minder goed dan het landelijk gemiddelde (19 tin Tiel tegen 21 % landelijk).

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights