Nieuws uit Tiel, editie 21 Juni 2024

In deze editie:

– plantenvakken Binnenstad

– camera bij sporthal Westroijen

– insectenhotel op Medel

– verdacht materiaal speeltuin Parallelweg

 

Eerste plantvakken in Agnietenstraat gereed

Bij het project Rioolvervanging en herinrichting binnenstad wordt de binnenstad ook ‘groener’ gemaakt. Er komen veel groenstroken en plantvakken. Tegen het stuk rijden zijn buiten het promenadegebied de vakken meestal voorzien van cortenstaal randen. In de Agnietenstraat zijn afgelopen week in 4 plantenbakken bomen en planten geplant door ontwerper en hovenier Edwin Barendrecht (bekend van de Vlindertuin) met zijn mannen. In deze vakken staan nu 10 bomen met de naam ‘Krentenboom’ en er zijn ruim 750 biologisch geteelde planten gepoot. Om deze een goede ondergrond te geven is er tot 1 meter diep grondverbetering toegepast. Op de kruising Achterweg – Schoolstraatje is het vak ook ingepoot. Naast wat kleine werkzaamheden komt de rest in het najaar.

Fotoalbum:

Tijdelijke camera bij sporthal Westroijen

Burgemeester Frank van der Meijden heeft besloten om tijdelijk een camera te plaatsen op de parkeerplaats nabij sporthal Westroijen. De afgelopen tijd waren er incidenten in de buurt van de sporthal, eind mei volgde brandstichting met een explosie. De camera is één van de hulpmiddelen die worden ingezet om de openbare orde te handhaven.

De gemeenteraad heeft in de APV de burgemeester deze bevoegdheid gegeven. Dat maakt dat de burgemeester dit besluit nu kan nemen. De camera is een tijdelijke maatregel en blijft staan tot eind augustus. Dan bepaalt de gemeente of de camera langer blijft. De gemeente houdt de locatie in de gaten samen met politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA). Er worden extra maatregelen genomen, zoals verhoogd toezicht en het snoeien van planten en bomen om de locatie beter zichtbaar te maken.

Update: de camera is na 1 dag, zaterdagavond 22-06, afgebrand en in de Predikbroedersweg een bushokje vernield.

 

 

Medel vormt met een insectenhotel en andere voorzieningen een schakel in de Vlinderroute Eck en Wiel – Tiel.

Voor bijen en andere insecten staat er sinds kort een meer dan manshoog insectenhotel op industrieterrein Medel. Het hotel is door jeugdige bezoekers van de techniekdag, die zaterdag 25 mei in Culemborg werd gehouden, gevuld met dennenappels, verschillende bamboesoorten en andere natuurlijke materialen.

“In stand houden en liefst vergroten van de biodiversiteit is tegenwoordig een belangrijk aandachtpunt bij het beheer van het groen op Medel”, vertelde Marcel van den Berg van het industrieschap bij de opening van het ‘hotel’. “Vroeger moest alles intensief en strak gemaaid. Nu zijn de groenstroken een stuk ruiger en maaien we minder”. Groenbedrijf Flora Nova verzorgt het groenonderhoud op Medel en plaatste in totaal 150 nestkasten voor vogels op het industrieterrein, mede ter bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. In de vijftig die vorig jaar al geplaatst werden hebben 42 vogelparen gebroed.

Het insectenhotel maakt deel uit van de vlinderroute tussen Eck en Wiel en Tiel. De Tielse Vlindertuin en Gonzend Rivierenland slaan hiervoor de handen ineen. Het is een initiatief om het vlinders en andere insecten makkelijker te maken om de Betuwe van noord naar zuid en omgekeerd te doorkruisen. Doel is om zeven stroken land te veranderen in bloemrijke plekken met water, bosjes en veel verschillende planten. Daarnaast wordt een beroep op aanwonenden gedaan om hun tuinen vlindervriendelijk te maken.

Verdacht materiaal Speeltuin Tweede Parallelweg

Tijdens de aanleg van een speeltuin aan de Tweede Parallelweg in Tiel is asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het terrein is daarom afgezet en mag niet betreden worden. Bij grondwerkzaamheden kwam puin met het verdachte materiaal aan de oppervlakte. Verder onderzoek moet uitwijzen of het echt om asbest gaat en om welke hoeveelheid het gaat. Aan de hand daarvan wordt bekeken hoe het materiaal wordt opgeruimd en de aanleg van de speelplaats kan doorgaan.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights