Veelzijdig nieuw nummer van De Nieuwe Kroniek

Vlak voor kerst verscheen het laatste nummer van 2023 van De Nieuwe Kroniek, het magazine dat de Oudheidkamer al veertien jaar drie keer per jaar uitbrengt. Het blad is een belangrijk visitekaartje van de vereniging. Bij veel leden verdwijnt het blad na het lezen niet in de prullenbak maar krijgt het een plaatsje in de boekenkast. Alleen al de foto op de voorpagina van de omslag nodigt uit tot bewaren. Bij het laatst verschenen nummer is dit een fraaie aquarel van kunstenares Lies Veenhof, die een winters kijkje in de kloosterpoort rond de jaren 50 van de vorige eeuw verbeeldt.

1 januari 1998 Hogestraat

Het blad zelf begint heel toepasselijk met een interessant artikel van Peter Schipper over de historie van het vieren van de jaarwisseling in onze regio.

Alle straten van de gemeente Tiel nu op website

Een tweede artikel gaat over het straatnamenproject van een aantal leden van de Historische Werkgroep van de Oudheidkamer. Sinds november 2021 kun je van alle straten in de stad Tiel te weten komen waar de naam van de straat vandaan komt. Bij veel straten vind je daarnaast nog informatie over bijzondere gebeurtenissen, bewoners, panden en bedrijven en een schets van de sfeer van de straat vroeger en nu.


Dick Buijs, Beatrijs van Dijk en Peter Schipper

Sinds kort staan nu ook alle straten van Wadenoijen, het Tielse deel van Kapel-Avezaath en het buurtschap Zennewijnen op de website. Beatrijs van Dijk, archivaris bij het Regionaal Archief Rivierenland en lid van de historische werkgroep vervulde een belangrijke rol bij het verzamelen van de vele gegevens. In het artikel in DNK vertelt zij over de geschiedenis van de naamgeving van straten in de gemeente Tiel, de werkwijze van de samenstellers van de website en de gebruikte bronnen om aan de informatie te komen. Ook beschrijft zij bijzondere weetjes. Een kijkje op de website https://stratenintiel.nl/ levert veel informatie op over de Tielse straten. En wie wil nou niet weten hoe de naam van zijn straat tot stand gekomen is en wat daar in de loop der tijd veranderd is en is voorgevallen?

Joodse begraafplaats in Buren

1976 rechts op voorgrond de Aalsdijk met Joodse begraafplaats.

Wie over de Aalsdijk in Buren wandelt, komt een stukje slecht onderhouden grasveld tegen waar een klein bordje ‘Joods(ch)e begraafplaats je nieuwsgierig maakt naar de geschiedenis van deze onzichtbare begraafplaats in zo’n klein stadje. Pierre van der Schaaf dook in de geschiedenis en doet verslag in een artikel over het ‘Bet Chaim’ aan de Aalsdijk in Buren. Het blijkt een begraafplaats met een rijke historie. In de zeventiende eeuw was het een van de grootste begraafplaatsen voor Joden in De Noordelijke Nederlanden waar ook Joden uit de Hollanden, Culemborg en Tiel een eeuwige rustplaats vonden. Het is ook een van de oudste. Pierre schat – een administratie ontbreekt – dat er op het kleine stukje grond zo’n 460 mensen begraven zijn.

Tienmaal

1999 Bouw Ravelijn.

In de reeks ‘Tienmaal’ van Emile Smit laat Emile met tien afbeeldingen zien hoe belangrijke historische plekken in Tiel in de loop der eeuwen veranderden. Ditmaal staat de Sandwykse Poort in de schijnwerpers. Het zijn mooie sfeervolle afbeeldingen. De situatie vlak na de oorlog stemt tot droefheid.

Kunstbank

23 September 1995
Opening Kunstbanken in de Waterstraat.
Oktober 1996
Expositie Kunstbanken in het Streekmuseum.

Wim Veerman haalt met het artikel ‘Een kunstbank, Struikelkunst en Kunstkop’ de activiteiten van de stichting KunstKop uit de vergetelheid. De stichting was actief van 1994 t/m 2002 en zorgde voor spraakmakende en niet door iedereen gewaardeerde kunstuitingen in de stad. Er is niets meer van over maar het zorgde indertijd wel voor een levendige discussie over wat mooi en lelijk was in de kunst.

 

Zoutkeet is tabé

De sloop van de eeuwenoude zoutkeet vormde voor Peter Schipper aanleiding om in de geschiedenis van zoutkeet en het maken van zout in Tiel te duiken. Een stukje geschiedenis dat maar weinig Tielenaren zullen kennen. De zoutkeet is gesloopt om plaats te maken voor appartementen. Peter concludeert: “Een Zoutkeetstraat zonder zoutkeet, het blijft schuren”.

Wapensnijsels

Tot slot vind je in het laatste nummer een bijdrage over wapensnijsels. Daarbij neemt het perkamenten wapensnijsel gemaakt voor het stadsbestuur van Tiel in 1722 een belangrijke plaats in. Jan Peter Verhave schreef dit rijk geïllustreerde en lezenswaardige artikel over een onderwerp waar velen nog nooit van gehoord zullen hebben.

Afsluitend tref je in dit bijzonder veelzijdig nummer actualiteiten van het regionale archief, een bespreking van historische boeken over Tiel en de regio en een greep uit de belangrijke gebeurtenissen van 50 jaar geleden in Tiel, Nederland en de wereld.

Redactiewisseling

De Nieuwe Kroniek wordt al weer een flink aantal jaren gemaakt door een redactie die bestaat uit Pierre van der Schaaf, Peter Schipper, Wim Veerman en Ria Krachten. Met het oog op het naderende vertrek van Wim en Pierre is de redactie recent uitgebreid met Beatrijs van Dijk en Bob Willemsen. Wim en Pierre hebben met hun kennis en artikelen veel voor de Nieuwe Kroniek betekend. Met hun twee vervangers, die beiden veel kennis van de historie van stad en streek combineren met liefde voor Tiel is de redactie aangevuld met mensen die borg staan voor het voortbestaan en de kwaliteit van het blad. Marjan-Ousen, die met haar bedrijf emjee vormgevers en uitgevers al jaren zorgt voor een aantrekkelijke opmaak, draagt bij aan deze continuïteit. Peter en Wim hebben overigens toegezegd dat zij nog regelmatig bijdragen zullen leveren.

De Nieuwe Kroniek is voor 4,99 euro te koop bij boekhandel Arentsen in de Voorstad.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights