Medel Tiel veranderde de Nederlandse prehistorie

Op vrijdag 20 oktober vond in de raadzaal in Tiel de aanbieding plaats van de rapportage over de archeologische onderzoeken in Medel. Daarover is al heel wat sensationeels naar buiten gekomen, maar nu is alles in een tiental lijvige rapporten vastgelegd. Het is aan te nemen dat een meer publieksgerichte publicatie nog zal volgen. Maar liefst acht bij de opgravingen betrokken archeologen vertelden in korte tijd hun bevindingen. Daaruit kan worden geconcludeerd dat Medel een heel bijzondere vindplaats was. Dat heeft te maken met de grote oppervlakte van het terrein, maar vooral ook met de bijzondere bodemgesteldheid in dit stuk van het Rivierengebied, waar heel vroege bewoning mogelijk was.

Fotoalbum onder de tekst.

De middag werd geopend door de jonge Tielse stadsarcheoloog Meinou Remmig. Haar collega Ilse Schuuring die al achttien jaar voor de lokale archeologie verantwoordelijk was, mocht daarna samen met de provinciale Gelderse archeoloog Sigrid van Roode de betrokken partijen en personen bedanken. Heel bijzonder was de samenwerking tussen de Gemeente Tiel, het Bedrijvenpark Medel en de Provincie Gelderland. Het was dan ook wethouder Frank Groen die namens de gemeente de tien boeken in ontvangst mocht nemen.

Daarna volgde een spannende reis door de prehistorie en de Romeinse tijd. Dat begon met Sebastiaan Knippenberg en Theo ten Anscher. Zij maakten duidelijk dat op Medel de tot nu toe oudste agrarische nederzetting in Nederland is gevonden. Dat is des te meer sensationeel, omdat tot nu toe werd verondersteld dat de agrarische revolutie – de overgang van een wereld van jagers en verzamelaars naar een boerensamenleving – in ons land rond 3600 v. Chr. plaats vond. In De Roeskamp op Medel vond men echter de resten van een dorp of gehucht dat 700 jaar ouder was. Dit was een nederzetting van enkele huizen, waarbij varkens en rundvee werd gehouden en waar diverse graansoorten als gerst en harde tarwe werden gevonden. Ook het bijpassende aardewerk en werktuigen waren aanwezig. Hierdoor zal menig handboek moeten worden herschreven.

Cristian van der Linde mocht vertellen over de inmiddels wereldberoemde vondst van een zonnecirkel. Wat de leek zich niet realiseert is, dat zo’n vondst niet onmiddellijk bij een opgraving blijkt. Op het terrein worden letterlijk miljoenen kleine vondsten verzameld en pas bij de verwerking en intekening blijkt dan de betekenis. Daarbij kwam de zonnecirkel van 4000 jaar geleden in beeld. Het was in feite een enorme houten kalender, waarmee de boeren uit de zonnestand de perioden van zaaien en maaien konden aflezen. Uit vondsten bij een nabij staand gebouw is af te leiden, dat er zeker ook een religieuze betekenis was. Wouter Roessingh kon vertellen, hoe men zich de huizen en opslagplaatsen moest voorstellen die erbij zijn gevonden.

Dat er ook een bijzondere Romeinse villa op Medel is aangetroffen met vermoedelijk ook een heiligdom kon Henk van der Velde vertellen. Dat op zichzelf is een sensatie, maar voor de buitenwacht minder bijzonder dan de zonnecirkel.

De resultaten van de opgravingen zullen moeten leiden tot aanvullingen, maar vooral ook tot wijzigingen in het beeld van de oudste Nederlandse geschiedenis. Zoals diverse sprekers het stelden: “Met dank aan Medel!”.

Fotoalbum:

zie ook: openluchtheiligdom   https://detielenaar.nl/nieuws/2023/06/opgraving-puzzelstukjes-vallen-samen-openluchtheiligdom-op-medel-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights