Viering 75 jaar Tielse Watersportvereniging

De Tielse Watersportvereniging viert dit jaar haar 75e verjaardag. De viering vond op zondag 3 september onder grote belangstelling plaats bij het clubhuis aan de Tielse haven. Voorzitter Ronald van der Laan ging in zijn welkomstspeech in op de grote veranderingen in de driekwart eeuw. Toen men begon was er net als bij Koos van Elk sprake van kano’s en kleine zeilbootjes. Tegenwoordig kan men de rivier alleen nog maar op met motorboten. Zelfs dat is door het sneller stromen van de Waal en de aanleg van langsdammen alleen maar lastiger geworden. Ook een pretentieuze wedstrijd als de Waal-Merwede Pinkster zeilrace hield door het toenemende scheepvaartverkeer in 1995 op te bestaan.

De Waal is door de klimaatverandering en het verdwijnen van gletsjers steeds meer een regenrivier en dat kan in de zomer tot heel laag water leiden, terwijl de dijken versterkt moeten worden door de verwachting van meer water in andere tijden. De vereniging ziet toch de toekomst positief tegemoet. Met saamhorigheid en zelfredzaamheid komt ze er wel. Beginnende watersporters kunnen er terecht om al doende te leren.

Wethouder Erica Spil benadrukte het grote belang van TWV de Waal voor het toerisme in Tiel. Deze zorgt ervoor, dat de Waal een poort is voor toeristisch Tiel. Er zijn wel eens wat strubbelingen tussen gemeente en vereniging, maar ze beloofde een goede samenwerking om problemen op te lossen. Namens de gemeente bood ze de vereniging een oorkonde en een geldbedrag aan.

Bestuurslid Peter Otterspeer van de Nederlandse Bond voor Motorbootsport sprak als laatste. TWV de Waal is sinds 2000 bij die bond aangesloten. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het doorgaan naar het honderdjarig bestaan. Hij bood een bord aan voor het clubhuis. Tenslotte zong het koor ‘Fruitig Geflipt’ toepasselijke zeemansliederen. Bij de viskraam van Neerbos werden broodjes vis gepresenteerd. Aan te nemen is dat de paling daarbij niet meer zoals honderd jaar geleden uit de rivier de Waal kwam. Ook dat is veranderd!

Fotoalbum

Video van de toespraken

Zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2023/09/tielse-watersportvereniging-de-waal-een-vereniging-met-voorgeschiedenis/

en https://detielenaar.nl/nieuws/2021/10/watersportvereniging-tiel-met-uitzicht-op-de-waal/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights