Kunstenaars vereniging Werkplek sluit jubileumjaar af met tentoonstelling en lezing

Kunstenaarsvereniging Werkplek bestaat 25 jaar. Het hele verenigingsjaar 2022 – 2023 is dit gevierd met bijzondere activiteiten voor een breed publiek en voor natuurlijk de eigen leden. Mieke van de Besselaar was 25 jaar geleden een van de oprichters en is nu voorzitter van deze voor regionale kunstenaars zelf maar ook voor een breed kunstminnend publiek belangrijke vereniging.

We zochten Mieke op om met haar terug te kijken op de afgelopen 25 jaar en het jubileumjaar dat al bijna weer achter ons ligt. We stelden haar vier vragen.

Fotoalbum onder de tekst

Waarom heet de vereniging ‘KV Werkplek’?

Mieke: “We kenden enkele kunstenaars, die zich ingeperkt voelden door het gebrek aan een goed atelier. We veronderstelden dat dit probleem bij veel meer kunstenaars speelde. Door een vereniging op te richten konden we – zo was de gedachte – door de macht van het aantal en door de kosten gezamenlijk te dragen in de behoefte aan atelierruimte voorzien. Bovendien zou zo’n atelier een ontmoetingsplek zijn, waar je van elkaar kon leren en samen tentoonstellingen kon organiseren. Als vereniging heb je ook meer invloed op de terreinen die voor een kunstenaar van belang zijn. En tot slot kun je via samenwerking meer voor de samenleving betekenen. De behoefte aan een gezamenlijke werkplek hebben we toen trouwens verkeerd ingeschat. Vrijwel alle leden hadden wel een eigen atelier. Een verenigingsatelier bleek niet echt nodig. Niettemin hebben we toen het belangrijkste doel van de oprichting verbonden met de verenigingsnaam Werkplek, en die bevalt ons nog steeds. Er zijn trouwens wel perioden geweest waar we als vereniging over een eigen werkplek beschikten. We waren bijvoorbeeld erg gelukkig met de ruimte die de fa Blijdensteijn ons een aantal jaren in gebruik gaf in de Voorstad als werk- vergader- ontmoetings en expositieruimte. We hadden ook enkele jaren een mooie ruimte in het GGR Gasgebouw en daarvoor exposeerden we in de expositieruimte naast de Kloosterpoort in de Agnietenstraat. Tegenwoordig maken we regelmatig gebruik van het kunstkabinet in de Waterstraat en de expositieruimte van Zinder. Ons doel is sinds we die eigen werkplek loslieten om kunst, kunstenaars en samenleving te verbinden.”

Kun je iets meer over de vereniging vertellen?

“Vanaf het begin schommelt het aantal leden van ‘De Werkplek’ rond de 45 leden, al is het aantal leden ook wel eens zestig geweest. Op dit moment telt onze vereniging 41 actieve kunstenaars. Op onze website www.kvwerkplek.nl vindt je meer informatie over hen. Tot de initiatiefnemers behoorden destijds Guusje Kaaijk, Frans van de Boogaard, Tom van Baar, Ard en Eef de Graaf en ook ik was er bij betrokken. Onze leden wonen en werken bijna allemaal in het gebied van de regio Rivierenland, dus de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe en Zaltbommel. Maar ook kunstenaars uit de wat verdere omgeving zijn welkom. Om lid te worden moet je een beroepsopleiding in de beeldende kunsten gevolgd hebben of werk maken dat voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen. De kwaliteit wordt beoordeeld door enkele daartoe aangewezen leden, die het bestuur adviseren. Alleen van de opbrengst van je kunst kun je vaak niet leven. De meeste van onze leden hebben naast hun kunstzinnige activiteiten een (bij)baan.

Iedere maand is er in het Zindercafe een inloopbijeenkomst waar we als leden ervaringen en nieuwtjes uitwisselen. Daar worden ook ideeën geboren voor activiteiten en exposities. Soms organiseren enkele leden samen een expositie, maar we hebben ook tentoonstellingen waar alle geïnteresseerde leden aan kunnen meedoen. Vaak is er dan een centraal thema waarvoor iedere deelnemer een werk maakt of kiest voor een of meer van zijn bestaande kunstwerken. Los daarvan werken kunstenaars in kleine groepjes vaak samen omdat ze elkaar inspireren of eenzelfde specialisme in de kunst beoefenen. In die 25 jaar dat we bestaan zie je ook bepaalde trends in onderwerpen en materiaalgebruik. Zo hebben we tegenwoordig onder onze gelederen jonge leden die mode als thema hebben of werken met vilt.

Exposeren deden en doen we regelmatig in de hele regio. Op onze website vindt u onder het kopje archief het door leden uitgekozen kunstwerk van de maand. De kunstenaar zelf geeft bij het kunstwerk een toelichting. Sinds enkele jaren hebben we ook een zogenaamd buitenmuseum. Op diverse plaatsen in gebouwen hebben we een of meer vitrines waarin een regelmatig wisselend kunstwerk te zien is.

Hoogtepunten?

“Wanneer ik die ga beschrijven zou dit artikel veel te lang worden. Er waren er de afgelopen 25 jaar vele: prachtige exposities voor binnen en buiten. Regelmatig werkten we ook samen met bijvoorbeeld het regionaal archief, of maakten we thematische tentoonstellingen rond een bepaald feest of herdenkingsmoment. In het fotoalbum bij dit artikel treft u enkele foto’s van bijzondere activiteiten”

Jubileumactiviteiten?

“We openden het jubileumjaar in september 2022 met een expositie in de Sint Lambertuskerk in Kerk – Avezaath. Eyecatcher was daar een verzamelkunstwerk waarvoor ieder lid een onderdeel van 21 bij 21 cm maakte. Voor de leden heeft Roos Fokkema een eendaagse kunstreis naar twee musea in Leeuwarden georganiseerd. Verder zetten de leden tijdens een workshop samen de handen in de klei en was er een keuzemenu om per lid een workshop op het brede terrein van druktechnieken te volgen. Een grote lustrumexpositie in de grote of St. Barbarakerk met als titel Primavera (= lente) trok veel bezoek. Bij de Galerie van Anjo de Jong in Buren konden belangstellenden voor 25 euro een kunstwerk kopen. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Bijzonder was ook de workshop die Sylvia Janssen van Doorn gaf aan jongeren in het Talenthouse aan de Veemarkt.

Om het lustrum af te sluiten komt er dit najaar nog een voor iedereen toegankelijke lezing en debat over de huidige ontwikkelingen in de kunst en de filosofie van de kunst in samenwerking met Zinder.

Actuele tentoonstelling

Op dit moment presenteren 15 leden van De werkplek kunstwerken in de Sint Maartenskerk in Tiel. De tentoonstelling heet ‘Kunst van de Makers’. Het is een verrassende tentoonstelling met een grote variatie van materialen en technieken. De tentoonstelling is nog te zien op 24 en 25 juni en 1,2 en 8 en 9 juli steeds van 12.00 tot 17.00 uur.

Fotoalbum terugblik:

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights