Voor elk wat wils in zevende deel van Biografisch Woordenboek van Tiel

In de reeks Biografische woordenboeken van Tiel, uitgegeven door de Vereniging Oudheidkamer Tiel, is het zevende deel verschenen. Het boek bevat 33 levensbeschrijvingen van overleden Tielenaren en streekgenoten die van betekenis waren voor de gemeente Tiel of de regio. Woensdag 19 april werd het eerste exemplaar tijdens de ALV in het RAR uitgereikt aan wethouder Frank Groen. Daarvoor ging Wim Veerman nader in op het lemma van Wil Snijders.

Met zeven delen en maar liefst 235 levensbeschrijvingen is de reeks biografische woordenboeken van Tiel niet alleen een belangrijke bron voor historisch onderzoek. Door de mix van mensen die kort geleden maar ook tientallen en soms eeuwen eerder overleden zijn, vindt iedere lezer van de reeks wel iets wat hem zal boeien.

De 33 personen die in het jongste boek van de reeks beschreven worden, vormen een bont geheel met veel bekende namen. Denk daarbij aan de vrij recent overleden Wolter Aalders, Annemarie Daalderop, wethouder Henk van den Burg en zijn zoon de kunstenaar en politicus Pieter van den Burg, Carla Daalderop – Bruggeman, Jan Groenhuijzen, Hans van den Hatert, beter bekend als Hannes, Eva Jansen, Jan Landwehr, Coen Kaayk, Bert Robben, Wil Snijders, Edgar Swanenberg en Guus Taconis. Maar er is ook ruim aandacht voor stad en streekgenoten die eerder het leven lieten. Voor het eerst is er in het Biografisch Woordenboek aandacht voor Tielenaren, die in de tweede Wereldoorlog het leven lieten alleen omdat ze jood waren. Het artikel van Pierre van der Schaaf over David Gersons brengt de massale vernietiging van Joden beklemmend dichtbij.

Stuk voor stuk worden in het boek mensen beschreven die veelzijdig en bijzonder waren als persoon en een stempel drukten op de samenleving. En passant geeft het boek ook een mooie inkijk in belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het Tielse.

Het boek is een initiatief van de Historische Werkgroep.

De Historische Werkgroep Tiel, een van de werkgroepen van de Oudheidkamer Tiel, is in 1991 opgericht. Bijna onafgebroken is Emile Smit voorzitter. Hij vertelt: “Sinds de oprichting heeft de werkgroep meer dan een meter aan boeken geproduceerd en daarmee belangrijk bijgedragen aan het vastleggen en toegankelijk maken van de geschiedenis van Tiel en de nabije regio. In 2003 verscheen het eerste deel en in 2013 het zesde van de reeks Biografische Woordenboeken van Tiel. Belangrijke voortrekker in die tijd was wijlen Roel de Jongh. Tussen het verschijnen van het zesde en zevende deel ligt een lange periode van 10 jaar. Allereerst speelde de discussie of we in dit digitale tijdperk nog wel een boek moeten uitgeven? Daar werd wel voor gekozen, hoewel de werkgroep ondertussen ook digitaal actief is. Denk daarbij aan de websites oorlogsslachtoffers in Tiel en de beschrijving van de straten in de gemeente Tiel. Ook het door vergrijzing krimpen van het aantal leden van de werkgroep naast aandacht voor andere projecten en natuurlijk corona speelden een rol. Door de recente toetreding van vier enthousiaste leden is de werkgroep weer aardig op sterkte. Maar nieuwe leden blijven welkom.”

Hoe komt zo’n boek tot stand?

Bij de start is er al een groslijst van personen die lemmawaardig zijn, zoals dat heet. Daar kunnen leden van de werkgroep een of meer personen uit kiezen om te beschrijven. Los daarvan kan ieder voorstellen doen voor een eigen keuze. Bij ieder boek waren er een of meer personen van buiten de werkgroep die een levensbeschrijving wilden maken. Daarnaast vragen we vanuit de werkgroep ook regelmatig buitenstaanders om van lemmawaardige personen van wie zij veel weten een lemma te schrijven. Bij deel zeven was dat het geval bij de lemma’s die Jan Beijer schreef over Hans van den Hatert (Hannes) en wethouder Henk van den Burg, Willem Rijneke† schreef op verzoek het lemma over de bekende bibliograaf Jan Landwehr.

Wanneer het lemma geschreven is, wordt dit kritisch bekeken en gecontroleerd op feiten en taalgebruik. Dat deden bij het nu verschenen boek Annemarie Slager- Dijkstra, Beatrijs van Dijk en Emile Smit. Een fotoredactie bestaande uit Beatrijs van Dijk en Emile Smit kiest vervolgens de afbeeldingen bij ieder lemma, die vaak al deels aangeleverd zijn door de auteurs. Daarbij kan Beatrijs putten uit het fotoarchief van het regionaal archief terwijl Jan Bouwhuis zijn eigen collectie goed kent. Jan Bouwhuis was van alle tot nu toe verschenen delen hofleverancier van illustraties. In het boek staan 122 afbeeldingen. 48 hiervan zijn afkomstig uit particuliere bronnen en diverse archieven, 43 van Jan Bouwhuis (deels uit RAR/collectie Bouwhuis), 25 uit het Regionaal Archief Rivierenland en 6 zijn afkomstig uit de collectie Smit- (Kers).

IWish Design verzorgde de fraaie vormgeving en Stimio de Meerpaal het drukken. Het boek is voor 22,50 euro te koop bij boekhandel Arentsen in Tiel en heeft ISBN/EAN nr: 978-90-832485-2-3.

De makers van het boek. Silvia Dumont, Ger Hemel en Peter Schipper ontbreken.

Video van de presentatie:

 

Fotoalbum

De auteur van dit artikel is lid van de Historische werkgroep Tiel en schreef vier lemma’s voor het boek.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights