Vergunning is verleend, bouw Veilingterrein weer stap verder

Het bestemmingsplan voor de bouw van de verschillende onderdelen van het stationsgebied zijn door de gemeenteraad goed gekeurd. Wanneer de sloopvergunningen zonder problemen verleend worden, zal nog dit jaar een begin gemaakt worden met de sloop van de opstallen op het veilingterrein. In het vierde kwartaal van 2024 moet dan begonnen worden met de bouw van woningen. Alle aanleiding voor een feestelijke startbijeenkomst voor de bij de bouw betrokken partijen en om de imposante oude gebouwen nog een keer open te stellen voor een laatste bezoek voor alle belangstellenden.

Het begon woensdag 12 april met de presentatie van de stappen die tot nu toe gezet zijn. “Bouwen kan tegenwoordig snel gaan. Maar om dat punt te bereiken is vaak een veelvoud van de bouwtijd nodig. Zo bekeken, is het met het Veilingterrein, de plannen voor nieuwbouw van het beroepscollege en de praktische beroepsopleiding en de bouw van woningen op het vrijkomende terrein aan de Teisterbantlaan nog best snel gegaan. Zonder tegenvallers kan de eerste steen of eerste paal al gelegd of geboord worden in 2024. Dat is nog geen vijf jaar nadat voor het eerste een lang gekoesterde wens van de gemeente in een meer concreet plan werd omgezet. Ga er maar aanstaan om snelle voortgang te maken wanneer je te maken hebt met een groot aantal grondeigenaren, tal van organisaties die ieder hun eigen wensen en eisen hebben en je ook nog de financiering rond moet zien te krijgen. Dat is allemaal gelukt al was dat zeker niet gemakkelijk”, kregen de gasten woensdag van de directieleden van de GEM Veilingterrein, Heinrich van Doorn en Patrick Gering te horen. GEM Veilingterrein is een BV die de Gemeente Tiel en Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) samen hebben opgericht om het Veilingterrein en het terrein van de huidige VMBO-afdeling van het Lingecollege te ontwikkelen.

Veilingkwartier wordt de nieuwe naam

Buiten voor het kantoor van de vroegere Metawa aan de Spoorstraat vond de officiële starthandeling plaats. De wethouders Dijkstra en Verbeek onthulden met de samenwerkingspartners BPD, woningcorporatie Thius en het Lingecollege een bouwbord. Op het bouwbord staat de nieuwe naam ‘Veilingkwartier’ en een impressie van de nieuwe woonbuurt. Ook het nieuwe logo van het project staat op het bord. Het bestaat naast de naam Veilingkwartier uit een veilingkist met daaronder de woorden ‘eenmaal, andermaal, verkocht’.

Veel belangstelling voor laatse kijkje in bedrijfsgebouwen

Tot nu toe werden alle informatiebijeenkomsten over het project druk bezocht. Dat was ook woensdag het geval. Een grote stroom omwonenden, oud-werknemers van de te slopen bedrijven, belangstellenden voor een woning en andere geïnteresseerden maakten van de gelegenheid gebruik om het laatste nieuws over het project te horen en de te slopen gebouwen van binnen te bekijken. De organisatoren noteerden rond de 300 bezoekers. Voor hen was ook een informatiemarkt ingericht.

Kopen of huren van een woning kan nog niet. Waarschijnlijk start de verkoop van de woningen op het Veilingkwartier medio 2024. Je kunt je er nu al als belangstellende laten registreren op de website www.nieuwbouwinTiel.nl. Dan word je via een regelmatige nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en krijg je een seintje wanneer de verkoop- en verhuurprocedure begint. De belangstelling voor een woning blijkt nu al groot. Meer dan 400 mensen hebben zich als belangstellende voor een koopwoning en vooral huurwoning laten registreren.

Op dit moment is er in het hele land een enorm tekort aan woningen. Tegelijkertijd is door de onzekere situatie in de wereld, de stijgende hypotheekrente en de dalende huizenprijzen een afnemende belangstelling voor het kopen van een nieuwe woning. Patrick Gering verwacht dat die omstandigheden geen invloed zullen hebben op de bouw van dit project. “De woningen komen op een ideale plek, vlakbij het station, het centrum van Tiel, het ziekenhuis en een grote supermarkt. We horen veel lovende woorden over het ontwerp van de buurt en de toekomstige woonsfeer. Bovendien komen er woningen in verschillende categorieën, waaronder een flink aantal in de betaalbare klasse en sociale huurwoningen.

Wat wordt er gebouwd?

Op het veilingterrein komen 324 woningen. (104 sociale huurwoningen en 220 koopwoningen waarvan een flink aantal in de betaalbare klasse. Aan de Papesteeg / Teisterbantlaan komt een nieuw beroepscollege, dat de huidige schoolgebouwen van het beroepscollege aan de Teisterbantlaan en het Praktijkonderwijs aan de Rozenstraat gaat vervangen. Op het vrijkomend terrein aan de Teisterbantlaan komen 10 sociale huurwoningen en 79 vrije sector woningen. Op het bij elkaar 7,7 hectare grote bouwterrein komen dus naast een nieuwe school voor beroepsonderwijs 413 nieuwe woningen. Van die 7,7 hectare wordt 54 % gebruikt voor de woningen met bijbehorende tuinen en het schoolcomplex. De resterende ruimte wordt ingevuld met verharding (straten en parkeerruimte ) en openbaar groen. De veilingvilla en het voorste deel van de Metawa blijven in ieder geval behouden. In het deel van de Metawa, dat niet afgebroken wordt, komt een bedrijfsruimte en appartementen. Appartementen komen er ook in de veilingvilla.

Sloop en tijdpad

Wanneer het lukt de benodigde vergunningen tijdig te verkrijgen, wordt eind dit jaar begonnen met de sloop van de enorme gebouwen. Na de sloop wordt begonnen met de aanleg van kabels, leidingen en bouwwegen. Die zal beginnen op het veilingterrein. Om goed bereikbaar te zijn wordt de Spoorstraat iets verlegd en komt er een forse rotonde op de plaats waar de Teisterbantlaan overgaat in de Papesteeg. Het fietstunneltje onder het spoor maakt ook nog steeds onderdeel uit van de plannen. Maar wanneer daar aan begonnen wordt is nog niet bekend. In de loop van 2028 moet het hele project klaar zijn en zal de eerste kennismaking met Tiel wanneer je aan de centrumzijde het station verlaat er heel anders en veel aantrekkelijker uitzien.

Meer info: Meer informatie vindt u op www.nieuwbouwinTiel.nl. In de oude Metawafabriek is een kantoor ingericht voor de GEM Veilingterrein. Elke eerste woensdag van de maand kunnen omwonenden en geïnteresseerden hier terecht met vragen. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken.

Fotoalbum

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2023/04/start-woonwijk-veilingkwartier-en-open-huis-veiling-to-en-metawa-spoorstraat-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights