Terugblik: Toch nog veel activiteiten van de Oudheidkamer in coronajaar 2021

juni 2021 Bestuur Oudheidkamer Tiel en Omstreken
Oudheidkamer voorzitter Martin van der Mark (r) en secretaris Emile Smit

De Oudheidkamer was in 2021 veel in het nieuws. Terecht, want ondanks corona is er veel om op terug te kijken. Dat doen we in een gesprek met twee tevreden bestuurders: voorzitter Martin van der Mark en secretaris Emile Smit. En natuurlijk kijken we ook even vooruit.

De vereniging Oudheidkamer bestond dit jaar 120 jaar. De vereniging heeft de gewoonte aan lustra veel aandacht te besteden. Door corona moest er door het ambitieuze programma voor het 24e lustrum in 2021 een streep gezet worden. Uiteindelijk kreeg het lustrum nog best veel aandacht.

Voor de leden was er het boek ‘Met pen en penseel door Tiel’, een prachtig boek dat alom geprezen werd. Tussendoor bleek er ook nog ruimte voor een feestelijke lezing waar Emile Smit op anekdotische wijze de rijke geschiedenis van De Oudheidkamer vertelde.. Voor iedereen was er de historische wandeling, waarbij op verschillende plaatsen borden geplaatst zijn vanwaar een kunstenaar vanaf dezelfde plek waar het bord staat het straatbeeld in vroegere tijden vastlegde. Velen maakten gebruik van de mogelijkheid om de wandeling al dan niet met een gids te genieten. Die wandeling kan nog steeds gemaakt worden want alle borden staan er nog fier en ongeschonden.

zie de video link onder het artikel

Martin van der Mark: “Onze leden hebben misschien wel het meest geleden van de coronabeperkingen. We hebben dit jaar in plaats van de gebruikelijke acht tot twaalf lezingen er maar twee kunnen organiseren. Ook de gezamenlijke Betuwse Maaltijd en de nieuwjaarsreceptie moesten sneuvelen. Wel was er een zeer geslaagde kleine excursie naar het streekmuseum in Ommeren. De jaarlijkse dagvullende excursie moesten we ook van het programma schrappen. Datzelfde gold voor het vrijwilligersbuffet, maar dat hebben we op een andere manier goedgemaakt. Je moet zuinig zijn op je vrijwilligers, waarvan we er meer dan vijftig hebben. Op andere terreinen waren we minstens zo actief als in coronavrije jaren.”

Emile Smit: “Ja dat is zeker waar. Denk maar eens aan het Jumboboek waarvoor de Oudheidkamer de teksten en de afbeeldingen leverde. De door corona aangepaste ruilbeurs die wij op een zaterdag in juni in het streekarchief organiseerde, bleek ook een schot in de roos. Tjonge jonge wat een mensen kwamen daar op af. De hele actie leverde ons trouwens een flink aantal nieuwe leden op.“

Meer dan 500 leden

Emile vervolgt: “Dit jaar hebben we vooral door het jumboboek een flinke aanwas van nieuwe leden. Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging hebben we meer dan 500 leden. Daar zijn we als bestuur heel blij mee. Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk een informatiepakket met een fraai boek en enkele nummers van ons verenigingsblad. Angelika Niemansverdriet brengt dat pakket persoonlijk bij de mensen thuis. Vaak merkt ze dan dat veel Tielenaren geen idee hebben van wat we allemaal voor de leden, de gemeente Tiel en de regio doen. Vijfhonderd leden is best veel. Maar wanneer we dat afzetten op het inwoneraantal is het in vergelijking met veel kleinere plaatsen nog steeds weinig. We hopen de komende jaren verder te groeien. Voor de contributie hoef je het niet te laten om lid te worden. Die is slechts 20 euro per jaar.”

Oudheidkamer is niet arm

12 september 2021
cheque voor Neeltje Jantje

Van der Mark: “Wij kunnen veel doen dankzij een tweetal legaten. Zo maken we niet alleen de uitgifte van pennenvruchten van onze eigen leden mogelijk. Dit zijn vaak leden van de ‘Historische Werkgroep’ of de redactie van ons tijdschrift ‘De Nieuwe Kroniek’. Ook andere auteurs kunnen een financieel beroep op ons doen, wanneer hun uitgave past binnen de doelstelling van onze vereniging. Dat geldt trouwens niet alleen voor boeken maar ook andersoortige initiatieven. Voorheen beperkten we die subsidies tot Tiel en de directe omgeving. Vanaf 2021 hebben we die grenzen verruimd. Die uitbreiding lijkt ons ook in overeenstemming met hetgeen de beide erflaters met hun schenking aan de Oudheidkamer voor ogen hadden.“ (zie de link onder de tekst)

Andere activiteiten dit jaar

Smit attendeert er op dat de opsomming van de activiteiten van het bijna afgelopen jaar nog niet volledig is.

12 september 2021
Open Monumentendag Caeciliakapel
12 september 2021
Open Monumentendag op Ter Navolging
12 september 2021
Open Monumentendag

Hij noemt: “De organisatie van de Open Monumentendag is al bijna een traditie. Dat doen we samen met leden van de vereniging Waardevol Tiel, de Stichting Stadsherstel Tiel,de Stichting behoud traditie van de Tielsche kermiskoek, Stichting Ter Navolging Tiel en Tiel Bijzonder Verleden . De gemeente steunt vanaf het begin dit initiatief met een bescheiden bijdrage. Ondanks Corona was het dit jaar weer een zeer geslaagde dag die vele honderden bezoekers van Tiel en daarbuiten trok.

Verder hielpen we veel organisaties en individuele personen met een subsidie. Ik noem bijdragen voor de beide historische boten die Tiel rijk is, een subsidie voor de historische begraafplaatsen, het vrijwilligersboek, het project Waal in Beeld en Ter Navolging. Ook in de openbare ruimte deden we het een en ander.

5 maart 2021
Ondertekenen van de oprichtingsakte van Stichting Carillon Tiel

We stonden mede aan de wieg van de oprichting van de Stichting Carillon Tiel en zorgden er mede voor dat de stichting niet met een lege portemonnee hoefde te beginnen. Deze opsomming is trouwens nog lang niet volledig.

Vrijwel niemand weet dat de Oudheidkamer eigenaar is van een groot deel van de collectie van het Flipje en Streekmuseum. Regelmatig helpen we het museum met het doen van bijzondere aankopen of kopen we zelf bijzondere stukken aan om die aan het museum in bruikleen te geven. Dit jaar was dat het geval met een bijzondere zilveren borsteldeel met het wapen van Tiel er op. Ook heeft de Oudheidkamer bijgedragen aan de restauratie van waardevol Joods erfgoed in het museum.”

26 november 2021
Dick Buijs, Beatrijs van Dijk en Peter Schipper hebben als HWT leden de site ‘StrateninTiel.nl’ gemaakt.

Van der Mark: “Heel trots ben ik op de website ‘Straten in Tiel’ die dit jaar gelanceerd is. Een project waar door een klein aantal leden keihard gewerkt is en dat alle lof verdiend. Mooi is ook dat de eerste stappen gezet zijn om te komen tot een werkgroep Beeld en Geluid.”

“Het is een lang gekoesterde wens om het archief van de Oudheidkamer digitaal toegankelijk te maken en goed te beheren en daarnaast veel meer dan nu gebeurt beeld en geluid gebruiken om ontwikkelingen en voor de historie belangrijke gebeurtenissen binnen de vereniging en in heel Tiel audiovisueel vast te leggen.”

zie video link onder het artikel

Plannen voor volgend jaar

Van der Mark volgend jaar hopen we veel van de zaken die we dit jaar niet konden doen weer op te pakken. Denk naast de al genoemde zaken bijvoorbeeld aan de Van der Capellenlezing. De historische werkgroep zal waarschijnlijk de door corona vertraagde zevende editie van het Biografisch Woordenboek van Tiel uitbrengen. Vanaf volgend jaar zal ook ons blad De Nieuwe Kroniek in plaats van drie vier maal verschijnen. Dat blad wordt zeer gewaardeerd en de redactie krijgt naast de eigen producties zoveel kopij aangeboden dat een verhoging van de verschijningsfrequentie mogelijk is.

7 november. Kunstbanken

Dit jaar organiseerde Creatief Platform Tiel samen met ondernemersvereniging ‘Hart van Tiel’ een wedstrijd met de naam ‘Kunst op de Bank’. Drie uitverkoren banken zullen na de geplande renovatie van het wegdek in de binnenstad s geplaatst worden. De Oudheidkamer was verrukt van een vierde ontwerp met een historisch motief. Die bank zal voor rekening van de Oudheidkamer gemaakt en geplaatst worden.”

Herdruk ‘De geschiedenis van Tiel’

Tot slot noemt voorzitter Martin van der Mark nog een primeur. “Bij het honderdjarig bestaan van onze vereniging hebben we “De geschiedenis van Tiel” uitgegeven. In het boek beschrijven de auteurs Smit en Kers de geschiedenis van Tiel vanaf de Romeinse tijd tot 2000. De oplage daarvan is nagenoeg uitverkocht. Daarom komt er een geactualiseerde uitgave. Er zullen meer kleurenfoto’s in worden opgenomen en natuurlijk nemen we de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de stad Tiel en de beide dorpen van 2000 tot en met 2020 in het boek op.”

Video’s:

Peter Schipper “Met Pen en Penseel door Tiel”:

 

 

 

De video van 120 jaar oudheidkamer met lezing in onderstaande link:   https://youtu.be/JvXf6oAqnvg

 

Fotoalbum:

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights