Vier Tielse Hofleveranciers bij project Hommage Hofleverancier

Op woensdag 30 juni werd in de Agnietenhof het eerste resultaat getoond van een bijzondere samenwerking tussen vier Hofleveranciers in Tiel en een viertal creatieve denkers.

Hofleverancier

Het predicaat Hofleverancier krijgt een bedrijf niet zomaar. Het betekent in tegenstelling tot wat de naam suggereert beslist niet, dat het bedrijf levert aan het Koninklijk Huis. Eigenlijk is het een onderscheiding voor bijzonder ondernemerschap. Bedrijven krijgen het meestal bij de viering van een bijzonder jubileum (bijvoorbeeld honderdjarig bestaan). Bovendien is met name de integriteit van de ondernemers van groot belang. In Tiel zijn er zes bedrijven die zich met de naam en het bord Hofleverancier mogen tooien. Vier daarvan doen mee aan het project Hommage Hofleveranciers. Dat zijn Modehuis Blijdesteijn, Kookwinkel Oostendorp, Bakkerij van Ooijen en Van Luijn Natuursteen.

Hommage Hofleverancier

Alle betrokkenen van bedrijven, creatieve denkers en gemeente. Foto Emile Smit

De vier hofleveranciers hebben in de afgelopen maanden intensief contact gehad met creatieve denkers. De bedoeling is te komen tot nieuwe inzichten en producten. Daarom zijn de matches gebaseerd op gelijksoortige interesses bij de bedrijven en bij de denkers. De opzet van de activiteit was juist gepland in coronatijd. Het project werd namelijk gefinancierd uit de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde gelden voor de cultuursector. Het maakt deel uit van het Coronapakket Cultuur Tiel 2021. Het initiatief gaat uit van BKE (Beeldende Kunst en Evenementen) in samenwerking met Cultuur Oost.

 

Modehuis Blijdesteijn – Eylem Aladogan

Modehuis Blijdesteijn heeft al bijna 200 jaar ervaring in de levering van kleding en heeft intussen een landelijke faam opgebouwd. Toch wordt ook daar gedacht over het aantrekken van nieuwe doelgroepen. Daarbij kunnen de installaties van kunstenares Eylem Aladogan een rol spelen. Deze in Tiel geboren en in Amsterdam wonende kunstenares werkt veel met bijzondere materialen als veren, messen, hout en touw. Zij benadrukt, dat het voor haar heel bijzonder is om als geboren Tielse te werken met het haar al lang bekende modehuis. Het is de eerste keer, dat ze in Tiel actief is. Samen met Blijdesteijn werd gekeken naar de mogelijkheden tot verjonging en verbreding van de doelgroep. De wijze van presentatie en bijvoorbeeld het zicht van binnen en van buiten op de etalages hebben haar bijzondere aandacht.

 

Kookwinkel Oostendorp – Przewalski

Kookwinkel Oostendorp handelt uiteraard in gebruiksartikelen voor huis en tuin. Daarbij speelt in de huidige tijd naast functionaliteit ook uiterlijk (design) een rol. Oostendorp is daarom gekoppeld aan de ontwerpers van Przewalski. Vormgevers en kunstenaars Gea Grevink en Peter van der Gulden gingen met de mensen van de Kookwinkel kijken naar de verbinding tussen schoonheid en praktisch nut. Bij hun kennismaking met Oostendorp viel vooral de veelheid in producten op. Daarnaast blijkt uit de reviews, dat veel klanten al uiterst tevreden zijn. Wel hebben Grevink en Van der Gulden de indruk, dat er meer ordening kan komen in de presentatie van het bedrijf. Een en ander kan logischer. Nu wordt geprobeerd om het concept beter vast te leggen in een beschrijving.

 

Bakkerij Van Ooijen – Sandra Schouten

Bakkerij Van Ooijen is natuurlijk een leverancier van brood, gebak en bonbons, maar de grootste bekendheid verkreeg men toch met de Tielse kermiskoek. Samen met Sandra Schouten van ‘Het Huis van Proeven’ wordt bekeken, hoe men door middel van voedsel en de beleving daarvan via de zintuigen mensen bewuster kan maken. Het doel nu is een nieuwe lancering van de kermiskoek. Sandra heeft daarover heel vérgaande ideeën. Naar haar mening moet de kermiskoek af van het wat traditionele beeld van een koek die oogt als een ontbijtkoek en alleen met het begrip kermis kan worden geassocieerd. Zelfs een nieuwe naam als ‘Zoete Liefde’ kwam bij haar op. Het product kan dan ook aangeboden worden in een andere – bijvoorbeeld ronde – vorm en in combinatie met producten die ook met liefde verbonden zijn. Daarbij kwam een eetbare parfum in beeld.

 

Van Luijn Natuursteen – Designers of the unusual

De meeste Tielenaren kennen Van Luijn Natuursteen als leverancier van mooie grafstenen. Maar ook voor natuurstenen objecten in en rond huis en voor kunstwerken kan men er terecht. Van Luijn werkt samen met kunstenaarsduo Erik Klarenbeek en Maartje Dros. Die houden zich bezig met het ongebruikelijke men hoopt te komen tot veranderingen in het productieproces zoals het hergebruiken van afval.

Dros en Klarenbeek hebben twee ideeën uitgewerkt. In eerste instantie kwamen zij tot een grotere verbinding van de natuursteen met de natuur. Waar tot nu tot de groei van mos op de monumenten werd bestreden zou men die juist kunnen stimuleren. Dat kan bij hardsteen echter alleen door eerst micro-organismen in te zetten. Dat is mogelijk, maar het duurt vele tientallen jaren vóór dat beoogde doel kan worden bereikt. Wat realistischer is het gebruik van de restmaterialen die het huidige productieproces oplevert. Er werden mooie voorbeelden getoond van urnen die met natuurlijk materiaal kunnen worden gemaakt.

De plannen

De kunstenaars en hofleveranciers gaan de komende maanden samen aan de slag om de plannen concreter te maken. De bedoeling is om het bedrijfsleven, politiek, onderwijs en de culturele sector betrokken te laten raken. In het najaar worden dan bijeenkomsten georganiseerd, waar de creatief denkers en de hofleveranciers kunnen laten zien waar ze aan hebben gewerkt.

Foto album. Foto’s Emile Smit

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights