Politiek In de ban van de luiers

Woensdag 24 maart beslist de gemeenteraad over het voorstel om vanaf 1 januari 2022 luierafval van baby’s en peuters en van anderen die chronisch last hebben van incontinentie, gescheiden in te zamelen. De raad kan kiezen tussen afwijzen van het voorstel, het door Avri aan huis laten inzamelen van het incontinentiemateriaal of het brengen naar een van de geplande containers voor dit afval verdeeld over de gehele gemeente. Wethouder Groen geeft vanwege de privacy de voorkeur aan het brengen naar verzamelpunten. Maar hij laat de raad geheel vrij om een keuze te maken uit de twee alternatieven. Daarbij vervalt de huidige tegemoetkoming die inwoners met een laag inkomen krijgen voor het extra gebruik van de afvalcontainers voor restafval. Woensdag 24 maart neemt de raad een besluit.

Het voorstel maakte tijdens de voorbespreking in de Raadscommissie Bestuur de tongen los. Wethouder Groen schetste de historie rond de inzameling van incontinentie materiaal. In 2017 koos het toenmalige Avri bestuur voor het huidige inzamelingssysteem van het restafval. Daarbij kwam ook het probleem dat sommige huishoudens veel meer zouden moeten gaan betalen voor hun luierafval ter sprake. Omdat recyclen nog niet mogelijk was, kozen de deelnemende gemeente later veelal voor een vorm van compensatie in extra gratis stortingen of een bedrag in geld. Recyclen van incontinentieafval is elders al langer mogelijk, maar niet bij ARN in Weurt waar Avri een contract mee heeft afgesloten. Kort geleden heeft ARN de meest moderne scheidingsinstallatie voor incontinentie materiaal geïnstalleerd. Die draait nu op proef. .

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte bleek dat de meningen over het voorstel nogal verschillen. De VVD was bij monde van Wim Wildschut tegen alle onderdelen van het voorstel. Hij vindt dat je alle Tielenaren niet moest opzadelen met een extra bijdrage voor de kosten van de inzameling van baby- en peuterluiers. Yvonne Son-Stolk was het met hem eens. Voor mensen die de extra stortingen niet kunnen betalen moet er een compensatieregeling komen. Wethouder Groen wees de beide sprekers op dat het technisch en financieel onmogelijk is om bij apart inzamelen onderscheid te maken tussen luiers voor baby’s en incontinentiemateriaal als gevolg van ziekte.

Oproep om wasbare luiers te gebruiken

Marjolein van Gelderen (D66) hield een vurig pleidooi voor het promoten van het gebruik van wasbare luiers. Die waren het beste voor het milieu, veel goedkoper en tegenwoordig veel makkelijker in gebruik dan vroeger. Zij kondigde voor de raadsvergadering van 24 maart een motie aan die daarvoor pleit. In de motie zal ook voorgesteld worden om een fonds in te stellen waardoor aanstaande ouders voor wie de aanschaf van een startpakket van wasbare luiers met toebehoren financieel bezwaarlijk is, tegemoet te komen. De overige partijen hadden nog verschillende vragen maar bleken vooralsnog niet afwijzend te staan tegenover het voorstel van het college.

Rolvo Manuhutu (Groenlinks) betwijfelde of gezinnen met kinderen in de luierfase te bewegen zijn om wasbare luiers te gebruiken. Hij pleitte sterk voor het gescheiden inzamelen van het incontinentiemateriaal. Het was herbruikbaar en leverde een forse bijdrage aan de uitstoot van CO2 en vermindering van de hoeveelheid restafval. Bovendien wordt over enkele jaren het apart inzamelen van dit afval verplicht.

Meerdere woordvoerders wezen er op dat een groot deel van het incontinentiemateriaal afkomstig is van ziekenhuizen en verpleeg- en zorginstellingen.

Kosten

In 2021 betalen alle inwoners van Tiel via de afvalstoffenheffing 2,82 om daaruit de kosten van de huidige subsidieregeling te betalen. Dat wordt volgend jaar wanneer de gescheiden inzamelingsregeling van kracht wordt, verhoogd naar 3,52 euro. Het gebruik van wasbare luiers is gerekend over de gemiddelde luier gebruiktijd ongeveer 500 euro goedkoper dan wegwerpluiers, er zijn veel minder grondstoffen voor nodig en de milieubelasting is velen malen kleiner dan bij gebruik van wegwerpluiers.

Wat kan een recyclebedrijf met incontinentie afval?

Jaarlijks verdwijnt in Nederland 200.000 ton (200 miljoen kilogram) incontinentiemateriaal in de afvalstroom. Dat is ongeveer 5 % van het totaal van alle afvalstromen. Incontinentie materiaal lijkt hoewel de meningen op internet daarover wel wat verschillen goed te recyclen. Daarmee worden de kunststoffen teruggewonnen en kunnen hergebruikt. Het restant is organisch materiaal dat kan worden gebruikt voor schone energie maar ook – denk aan de poep in de luiers – kunstmest. Voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal zijn speciale (geparfumeerde) inzamelzakken verkrijgbaar.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights