Nieuws uit Tiel en de regio, editie 16 december 2020

Meevaller voor gemeente

De gemeente heeft naar nu blijkt bij wijze van voorschot jaren geleden 130.000 euro te veel betaald als voorschotvergoeding voor het onteigenen van een stuk grond op het Vahstalterrein / Rio , dat ligt op de hoek Brugstraat – Nieuwe Tielseweg. Dat bedrag wordt nu teruggevorderd. Een leuke meevaller!

 

Carbid schieten in Tiel gebonden aan strakke regels

Carbid schieten in Tiel mag maar wel met heel veel regels en beperkingen die staan in de recent aangepaste Algemene Politieverordening van de gemeente.

Het met carbid schieten is alleen op 31 december van 10.00 – 17.00. toegestaan in het buitengebied. Maar alleen dan wanneer je je vooraf hebt aangemeld op carbid @tiel.nl en de gemeente je verzoek bevestigd heeft. Jij en je eventuele helper moeten 18 jaar of ouder zijn en tijdens het schieten niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. Verder mag het alleen op minimaal 75 meter van woningen en 300 meter van een verblijfplaats van dieren. Het mag ook niet op paden of de openbare weg waar mensen kunnen passeren.

Garage gaat plaats maken voor woningen

De garage met benzinestation op de hoek Culemborgse Grintweg – Lingeweg gaat op termijn plaatsmaken voor vier woningen: twee onder-een-kap en twee vrijstaande. Tot 2025 is het bestaande pand en tankstation verhuurt, dus voor die tijd zal er waarschijnlijk niet gebouwd worden. De gemeente gaat samen met H. van Dijkhuizen het plan verder uitwerken en wil dus meewerken aan de plannen.

Veel lagere lasten voor gemeenten door latere overdracht stortplaats

De provincie en de Avri zijn er uit. De stortplaats wordt de eerste tien jaar nog niet overgedragen aan de provincie en ook daarna kan nieuw uitstel volgen. De nu te storten 10 miljoen door de regiogemeenten, waarvan 1,7 voor de gemeente Tiel, zijn van tafel.

Het betekent wel dat Avri voorlopig de zorg voor de afgesloten stortplaats op zich moet nemen en betalen. Daarvoor moet een nazorgplan gemaakt worden dat door de provincie goedgekeurd moet worden. De kosten van beheer en nazorg zijn zolang de stortplaats niet is overgedragen voor rekening van Avri. Ook de kosten verbonden aan een eventuele verhoging van de eisen voor stortplaatsen alsmede de kosten door calamiteiten zijn gedurende die tijd voor rekening van Avri. De provincie gaat regelmatig controleren of Avri zich aan de gemaakte afspraken houdt en de stortplaats goed beheert.

West Betuwe doet nog meer zelf

De gemeente West Betuwe treedt mogelijk uit de Bedrijfsvoeringingsorganisatie West-Betuwe. In deze organisatie werken de gemeenten Culemborg, West Betuwe en Tiel sinds 2014 samen om gemeentelijke uitvoeringstaken op het gebied van ICT, financiën, personeelbeleid en informatiebeheer uit te voeren. Culemborg en Tiel hebben bovendien de werkzaamheden op het gebied van facilitaire en juridische zaken aan de dienst overgedragen.

In de aanloop naar de fusie van Geldermalsen met de gemeenten Lingewaal en Neerijnen werd al afgesproken dat de fusiegemeente West Betuwe, de nieuwe grootste gemeente van de regio, zoveel mogelijk zelf zou gaan doen. Ondertussen heeft de gemeente al een goed functionerende eigen dienst voor het onderhoud en beheer van een deel van de werkzaamheden in de openbare ruimte.

Bibliotheek Rivierenland gesloten

Van 15 december tot 20 januari zijn alle vestigingen van regio Rivierenland gesloten. Alle boeken die lezers thuis hebben zijn met vier weken verlengd. Via de afhaalbieb kun je weer een verrassingstasje met boeken bestellen en deze na afspraak ophalen. Meer info op de website van de bibliotheek. Daar vind je ook informatie over onder meer thuisbezorging van boeken voor leden met een hoog gezondheidsrisico en hoe je digitaal boeken en een aantal tijdschriften kunt bestellen.

Uitbreiding alcoholvrije gebieden

In de gemeente Tiel is op verschillende aangewezen plaatsen verboden om in de openbare ruimte alcohol te drinken of geopende flessen drank bij je te hebben. Door de verhuizing van winkelcentrum Kwadrant geldt dit verbod nu voor het winkelcentrum Westlede. Ook heeft het college kinderspeeltuinen, zandbakken en jongerenontmoetingsplaatsen aangewezen als gebied waar het verbod geldt.

Levensduur kunstgrasvelden verlengd

De gemeente heeft ingestemd met levensverlengende herstelwerkzaamheden aan de kunstgrasvelden van korfbalvereniging Tiel’72. Door het infillmateriaal te vervangen, kunnen de velden vier jaar extra mee. De 40.000 euro die hier mee gemoeid is, betaalt de gemeente. Het bedrag was voor dit jaar nog beschikbaar binnen het budget onderhoud buitensportaccommodaties.

Verhuizing Hart van Tiel en secretariaat Stichting 4-Stromenland

Sinds de verhuizing van de redacties van de Gelderlander en De Zakengids naar Rhenen konden de Ondernemersvereniging Hart van Tiel en het secretariaat van de Stichting 4-Stromenland voor een zacht prijsje kantoor houden in het verlate kantoor van deze media aan de Tolhuisstraat voor de duur van de niet gebruikte huurtermijn. Die is midden dit jaar afgelopen en dus moesten de organisaties op zoek naar een andere locatie. Die is gevonden in de Kleibergsestraat 7. De verhuizing heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zinder en bibliotheek Tiel starten en stopt tijdelijk met bijzondere kaartenactie

Iedereen was welkom om in Zinder een ansichtkaart te komen schrijven en die op te sturen naar een dierbare. Het is een actie om in deze donkere periode van het jaar, waarin we elkaar niet kunnen opzoeken wat gezelligheid te brengen en daarmee elkaar een hart onder de riem kunnen steken. De beeldende kunst-docenten van Zinder Educatie hebben de kaarten gemaakt. Alle bezoekers van cultuurgebouw Zinder werden uitgenodigd om een kaartje te schrijven en die met een fijne boodschap op te sturen naar iemand die dat verdient. Tientallen bezoekers hebben al gebruik gemaakt van de actie, die kaarten zijn al verstuurd. Helaas maakt de lock down die maandag 13 december werd afgekondigd een tijdelijk einde aan de actie. “Zodra de lock down opgeheven wordt , kunnen de bezoekers van Zinder weer terecht voor het versturen van een gratis kaartje, ”meldt Rachel van der Schaaf, manager Marketing & Communicatie van het Tielse cultuurbedrijf. Zinder zorgt ook voor de postzegel. Deze leuke actie wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights