Een lintje in Tiel in 2020: André van Oort

André van Oort is een bekende Tielenaar en prominent lid van KTVM, de Koninklijke Tielse Vrijwillige Muziekvereniging. Hij is al 35 jaar het boegbeeld en stuwende kracht van de Betuwse Blaas Kapel (de BBK). Die kapel geeft muzikale kleur aan de Tielse samenleving.

“Mijn muziekcarrière” zo vertelt André, “ begon op twaalfjarige leeftijd bij KTVM. Ik wilde toen graag trompet of trommel spelen. Maar dat zat er niet in. KTVM had klarinettisten nodig, dus werd de klarinet mijn instrument.

De eerste twee jaar volgde ik via KTVM muziekonderwijs bij de toenmalige muziekschool. Daarna gaven deskundige en ervaren muzikanten van KTVM daar een vervolg aan. Ik werd toen ook ingedeeld bij het pas opgerichte jeugdorkest. Het samen spelen was, ook al was het niet op het instrument van mijn eerste keuze, heel leuk”.

The Revels

1974 The Revels

“In die periode begon ik ook met mijn jeugdvriend John Leenders een dixielandformatie, The Revels. John was toen al een begaafd klarinettist en was de leider van de band. Van hem heb ik veel geleerd. Bij The Revels speelde ik saxofoon. The Revels ontwikkelde zich snel tot een all-round orkest, dat veel gevraagd werd, zowel in als buiten Tiel. We kregen zelfs een aanbod om het vaste huisorkest te worden van het toenmalige jazzcafé De Beurs. Dat hebben we overigens niet gedaan. “

Lastige keuze

“Toen ik In 1979 mijn atheneumdiploma behaalde, stond ik voor de vraag of ik verder wilde studeren of ging werken. Doorstuderen maakte een verhuizing naar de stad van mijn studiekeuze, Rotterdam, noodzakelijk. Dat zou een einde maken aan alles wat ik op het gebied van muziek bij de KTVM deed. Die prijs was voor mij te hoog. Ik ging werken bij de Belastingdienst – een baan van acht tot vijf – en kon daardoor veel tijd besteden aan mijn muziekhobby en KTVM. Dat gaf mij toen, maar ook nu nog, steeds heel veel voldoening.”

De Boerenblaaskapel

In 1951 richtte de fameuze Gert Krouwel, een oom van zijn vrouw, binnen het ‘Vrijwillig’ De Boeren Blaaskapel op (BBK). André: “In 1977 werd ik daar lid van. Daar kon ik ook weer mijn lievelingsinstrument de saxofoon bespelen. Bij het harmonieorkest bleef de klarinet mijn instrument.

8 maart 1986 Overdracht BBK van Gert Krouwel aan André van Oort

In 1986 volgde ik Ome Gert, die naast voorzitter van KTVM ook kapelleider van de Boeren Blaaskapel was, op als kapelleider van de BBK. Volgend jaar ben ik dat al weer 35 jaar. Tot de vaste taak van de kapelleider behoort de algemene sturing op de repetities en het leidinggeven bij een optreden. Daarnaast ben ik ook penningmeester en secretaris van de BBK.

Sinds 1979 besteed ik veel tijd aan het selecteren en – toen vooral ook – zelf schrijven van nieuw repertoire dat past bij onze band en dat mensen graag horen. Voor blaaskapellen werd in die periode vrijwel geen muziek gecomponeerd. Daarom moest je voor vrijwel ieder stuk de bestaande muziek herschrijven, omzetten noemen we dat, zodat wij er met onze bezetting mee uit de voeten konden en het natuurlijk ook nog goed klonk. Dat omzetten was omdat het handmatig moest gebeuren erg tijdrovend en vereist veel kennis en ervaring. Tegenwoordig doe ik dat met behulp van een computerprogramma. Dat gaat veel sneller en wijzigingen zijn ook zo aangebracht. Mijn manier van omzetten geeft een eigen sound aan de band. Kenners herkennen die als ze ons horen spelen direct zonder een glimp van ons gezien te hebben.”

Van Boeren Blaaskapel naar Betuwse Blaas Kapel

1997 BBK bij carnaval Hotsjekkers

“In 1995 hebben we de boerenkiel verruild voor een kleurig t-shirt en hebben we onze naam gewijzigd in Betuwse Blaas Kapel. We vonden Boeren Blaaskapel wat oubollig en ook niet passen bij het repertoire dat we speelden. Het was daarbij prettig dat we de ingeburgerde afkorting BBK niet hoefden te wijzigen.“

Optredens

Vanaf zijn benoeming tot kapelleider houdt André precies bij hoe vaak, waar en wanneer de kapel is opgetreden. Vanaf 1985 zijn dat maar liefst 857 optredens. Dat komt neer op gemiddeld 25 keer per jaar. Moeiteloos somt hij tientallen hoogtepunten op in binnen- en buitenland. Hij noemt ondermeer Nice en Monaco aan de Côte ‘d Azur, nog meer optredens in Belgie en Duitsland en een lange reeks in Nederland. Maar de meeste optredens vonden toch plaats in Tiel en de directe omgeving. André: “In de jaren negentig luisterden we bij Van der Valk regelmatig bedrijfsfeesten op. Wij waren daar echt de sfeermakers. Goede herinneringen hebben we ook aan de grote carnavalsfeesten met de Hotsjekkers in die jaren. Ieder jaar treden we wel een aantal keren op in het centrum van Tiel als dweilorkest en vrolijken we daar evenementen en bijzondere gebeurtenissen op. Denk daarbij aan het fruitcorso, de Hoedjesdag (2019), de carnavals-kroegentocht (2017) en ons optreden als ‘Street Parade Orchestre’ in het kader van de 10e editie van Jazzy-Tiel (2016). Ook bij de heropening van de Agnietenhof waren we van de partij. Als zitkapel treden we elk jaar wel een paar keer op in verpleeghuis Vrijthof, zijn we regelmatig te gast bij de Dag voor de Ouderen, Koningsdag en de Vijf Mei viering en begeleiden we solozangers en zangeressen en/of koren. Absolute hoogtepunten waren de viering van het 55-jarig bestaan van de kapel in 2006 met een reprise in 2011. Beide keren speelden we voor een volle zaal in de Agnietenhof.”

2005 Caribische Show Vrijthof
2019 5 mei viering

Muziek maken met onze kapel is leuk, het verbindt en is sociaal

“Het is leuk om lid van de BBK te zijn. We spelen toegankelijke

muziek. De BBK heeft een brede bezetting die bestaat uit negentien vaste muzikanten met een goede instrumentale verdeling die optreden als “loopkapel” (dweil/ straatoptredens) en “zitkapel”. Als zitkapel zijn we Big Band of amusementsorkest. In beide bezettingen beschikken we over een uitgebreid repertoire met een mix van Hollandse , swing, pop, rock, soul, latin, walzes en all-time evergreens. We waren en zijn nog steeds heel flexibel. We passen ons repertoire aan aan de wensen van de opdrachtgever c.q. de groep waarvoor we gaan optreden. We brengen naast vrolijkheid, kwalitatief goede muziek. Je bent als band altijd welkom en je ziet de mensen genieten.”

“Zelf hebben we ook veel plezier in het musiceren. Muziek is interactie: als wij een reactie bij ons publiek teweeg kunnen brengen, is onze missie geslaagd. Belangrijk daarbij is dat we het onderling goed met elkaar kunnen vinden. Dat dat het geval is, blijkt wel uit de geringe aantal wisselingen in de samenstelling van de groep.

Met de BBK vormen we als het ware een aparte familie binnen het grotere KTVM geheel. Zeventien van de negentien bandleden spelen ook in het harmonieorkest van KTVM.

Elke uitnodiging voor een optreden bespreken we tijdens de tweewekelijkse oefenavond in de groep. Is er voldoende belangstelling? Dan zeggen we ja.

Alle leden van de KTVM spelen belangeloos. Het bescheiden tarief dat we als BBK vragen voor een optreden gaat in de kas van KTVM. Sinds 1985 hebben we bij elkaar na aftrek van onze kosten 150.000 euro kunnen afdragen aan de KTVM-kas. Dat geld is erg welkom. Er is veel geld nodig om een harmonieorkest met jeugdopleidingen en een eigen gebouw financieel gezond te houden. De beloning voor ons zelf als muzikanten zit in het gezamenlijk muziek maken en mensen daarmee vrolijke momenten bezorgen.

De Koninklijke Onderscheiding heb ik als een hele eer ervaren. Maar ik zie het ook als een blijk van waardering van wat wij als BKK voor de Tielse gemeenschap doen. Ik ben gemiddeld zeker wel een uur of tien per week bezig met allerlei werkzaamheden voor de band. Maar er zijn veel meer mensen die buiten het muziek maken allerlei taken vervullen of een handje helpen om de oefenavonden en de optredens goed te laten verlopen.

Stoppen? Daar denk ik nog niet aan. Musiceren betekent heel veel voor mij. Het is mijn grootste hobby.

Het is bewezen dat musiceren je slim maakt, een goede samenwerking bevordert, het is sociaal omdat jong en oud en alle rangen en standen samen spelen en elkaar ontmoeten , de gedeelde passie verbindt je als groep en je hebt er een leven lang plezier van.”

fotoserie

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights