Nieuws van en over Tiel en de regio, editie 11 augustus 2020

In deze editie van onze wekelijkse nieuwsbrief onder meer aandacht voor – hoe kan het ook anders – de hitte, het waarom van de nieuwe geldkiosk en de overlast die hij bezorgt en het hergebruik van het gebouw van de school voor installatietechniek.

Tiel strandstad

Bij de huidige temperaturen missen we een buitenzwembad met een grote zonneweide in de gemeente. Veel Tielenaren zoeken daarom hun vertier bij de plassen van het recreatieschap. Ook de diverse strandjes aan de Waal in Tiel zelf en in Zennewijnen en Ophemert worden druk bezocht. Ondertussen schreeuwt de natuur om water. Nog enkele dagen en dan zijn de Wetlands in Passewaaij ‘drylands’. Slimme vissen moeten er voor zorgen dat ze nog snel de Waal bereiken om niet in de maag van een meeuw, ooievaar, reiger of aalscholver te verdwijnen. Het droogvallen van de Wetlands biedt wel een mooie gelegenheid om een verrassend rondje over het terrein langs de Waaloever te lopen.

Wetland Passewaaij

 

 

 

 

 

 

Geldautomaten bij bankkantoren verdwijnen
Rabobank geldkiosk met pinautomaat en afstortautomaat Oude Haven

Het kwam vreemd over. Na de verhuizing geen geldautomaat meer in het kantoor van de Rabobank. De bank plaatste wel een zogenaamde geldkiosk aan de Oude Haven. De Rabobank loopt daarmee voorop bij een ontwikkeling waar we de komende tijd meer mee te maken krijgen. ABN Amro, ING en Rabobank hebben besloten dat de geldautomaten bij hun kantoren de komende tijd overal verdwijnen en dat een door hen opgericht onafhankelijk bedrijf, Geldmaat de kiosken gaat exploiteren.

Afspraak is dat iedere Nederlander straks binnen een straal van vijf kilometer een geldkiosk kan vinden. Een gezamenlijke onderneming is efficiënter nu het aantal geldopnemingen afneemt. De kiosken zien er straks allemaal hetzelfde uit en werken op dezelfde manier. Bovendien zijn ze moeilijker te kraken en staan ze veelal op plekken waar een overval geen of minder gevaar voor de omgeving oplevert.

Omwonenden minder blij

Omwonenden lijken minder blij met de geldkiosk onder handbereik. Een bewoner van de appartementen tegenover de kiosk heeft veel hinder van de kiosk. De kiosk is in korte tijd een ontmoetingsplek geworden met drugshandel, geluidoverlast door harde muziek, geschreeuw, draaiende motoren en dichtslaande autoportieren en urineren in het openbaar. De extra verlichting en de aanwezige camera’s lijken weinig invloed te hebben op het gedrag van avondlijke bezoekers.

Tweede leven voor school voor installatietechniek aan de Teisterbantlaan

2014 Praktijkschool Opleidingsbedrijf InstallatieWerk
April 2012. praktijkschool open.

De school voor installatietechniek die in 2012 aan de Teisterbantlaan geopend werd, was geen lang leven beschoren. Gebrek aan leerlingen zorgde er voor dat het fraaie nieuwe en duurzame gebouw al na enkele jaren gesloten werd. Maar er is na jaren van leegstand uitzicht op een tweede leven.. Verschillende organisaties hebben elkaar gevonden onder de naam: Smart Technology Experience Centre (S-TEC). Er komt een informatiecentrum waar inwoners en bedrijven terecht kunnen voor advies over duurzame oplossingen voor de bouw- en installatietechniek. Ook het techniekonderwijs krijgt er een nieuwe impuls. ROC Rivor wil er de nieuwe opleiding Smart Building aanbieden en het Lingecollege haakt aan met plannen voor een belevingscentrum om kinderen in het basisonderwijs te interesseren voor techniek.

Vakmensen dringend nodig

Het is geen geheim dat er in Nederland een groot gebrek is aan uitvoerende vakmensen. Al jaren probeert bijvoorbeeld het project ‘De techniekwedstrijd’ basisschoolleerlingen te interesseren voor een opleiding voor de bouw en andere technische beroepen. Tot nu toe met een beperkt succes. Maar er tekent zich een kentering af. De waardering voor het VMBO stijgt, steeds meer studenten kiezen voor de techniek en een goede vakman wordt gewaardeerd. Nederland krijgt in de gaten hoe belangrijk goede vakmensen zijn en jongeren ontdekken dat het samenwerken in de bouw- en de technische sector met de handen veel voldoening geeft en goede toekomstmogelijkheden biedt.

Open monumentendag in ander jasje

Bijna alle evenementen in Tiel zullen als gevolg van het coronavirus geen doorgang vinden. De open monumentendag zal als een van de weinigen op 14 september in aangepaste vorm wel doorgang kunnen vinden. Op het thema en het programma komen wij in een van onze volgende bijdragen uitvoerig terug.

Fashion, beauty & health event gaat niet door

september 2018 Mode Event
september 2018
Mode Event

Een van de evenementen die niet doorgaat is het Fashion, beauty & health event , dat tijdens de koopzondag van 6 september in het centrum van Tiel gepland stond. De organisatoren, die er al veel tijd in gestoken hebben, zien er vanaf omdat maatregelen rond de corona pandemie veel extra geld kosten en zij verantwoordelijk zijn voor het gedrag van de bezoekers.

 

Uitvoering Regionaal Fietsenplan niet gratis

Groote Brug uit 1938 in de Grotebrugse Grintweg nabij Zoelen

Het maken van meer en veiliger fietsroutes in het Rivierengebied kan niet met gesloten beurs en de uitvoering zal daardoor tijd vergen. Recent werd geconstateerd dat de bruggen over de Linge in de Grotebrugse Grintweg te smal zijn om het toenemende fietsverkeer veilig doorgang te verlenen. Dus zijn nieuwe bruggen op het verlanglijstje gezet. Het gaat om de bij oudere Tielenaren bekende Groote Brug en de even verderop oostwaarts gelegen brug over de Linge bij café De Vogelzang.

Ere wie ere toekomt

Deel van de WKO installatie in buurt 7 Passewaaij

In ons verslag van de gemeenteraadsvergadering van 14 juli jl, dat wij op 17 juli publiceerden, staat dat CDA, Christen-Unie, en ProTiel vragen stelden over de chronische problemen met het Warmte-Koude-Opslagsysteem in een deel van buurt zeven in Passewaaij. Dat is niet juist. D66 was de initiatiefnemer van de brief waarin aandacht en een oplossing aan het college gevraagd werd voor dit slepende probleem. CDA, Christen-Unie en ProTiel hebben desgevraagd dit initiatief van D66 ondersteund.

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights