Nieuws van en over Tiel en de regio: editie 27 mei 2020

Eerste concrete stap in verplaatsing coffeeshops Tiel

De overlast die de bezoekers van de vier coffeeshops in Tiel veroorzaken zijn omwonenden al lang een doorn in het oog. Eerder werd al besloten dat bij verkoop van een van de panden er niet opnieuw softdrugs verkocht mochten worden. Maar die kans kwam niet voorbij. Coffeeshops hebben kennelijk geen last van teruglopende klandizie. Daarom dringt de Tielse politiek al lang aan op het concentreren en verplaatsen van de shops naar de rand van de stad en liefst naar een industrieterrein. De huidige coalitie nam het op als een te realiseren doel tijdens de lopende raads- en bestuursperiode en wil nu de eerste stappen richting uitvoering zetten. Het college meldt nu dat zij mogelijkheden zien om de coffeeshops naar twee locaties aan de rand van de stad te verplaatsen. De coffeeshophouders zijn hiermee akkoord mits de plekken goed bereikbaar zijn, voldoende parkeergelegenheid en een goede uitstraling krijgen. Die plekken zelf zijn echter nog niet gevonden. Wanneer de raad akkoord gaat met het idee, de afspraken met de coffeeshops en er geld voor is, gaat de zoektocht naar die locaties na de zomervakantie beginnen. Op 17 juni staat de verplaatsing van de coffeeshops op de agenda van de gemeenteraad.

Autoluwe binnenstad pas op 17 juni in de raad

De bespreking van het plan om de binnenstad autoluw te maken is opgeschoven naar 17 juni. De leiders van de raadsfracties hebben hiertoe besluiten om dat de tijd tussen de eerdere bespreking in de Commissie Ruimte en de eerstkomende raadsvergadering op 27 mei te kort is voor het college om adequaat op de gemaakte opmerkingen en vragen te kunnen reageren. Verder speelt mee dat het onderwerp gelijktijdig met de bespreking van de coffeeshops kan plaatsvinden en men hoopt dat er 17 juni weer normaal in de raadszaal vergaderd kan en mag worden. Dat is wenselijk om een goed debat te kunnen voeren. De vergadering van 27 mei vindt nog digitaal plaats.

Naam nieuwe zwembad bekend: Zwembad Waalslag

Het nieuwe zwembad gaat Waalslag heten. 928 mensen brachten hun stem uit op een van de drie geselecteerde namen uit een veel langere lijst, waarvoor buurtbewoners van het zwembad en zwembadbezoekers ideeën aandroegen. De keuze mogelijkheden waren: Zwembad Waalslag, Zwembad De Waal en Zwembad Waalkriek. Zwembad Waalslag kreeg bijna de helft (46 %) van de uitgebrachte stemmen.

32 woningen op Bleekveld

Er komen, als de plannen tenminste weer niet veranderen, ruim dertig grondgebonden woningen voor het midden- en hogere segment op het stuk van het Bleekveld dat nu parkeerterrein is.

De plannen voor woningbouw op dit terrein, waar eerder onder meer Drukkerij de Meerpaal en de groothandel in lompen, oud-ijzer, papier en huishoudelijke artikelen van de gebroeders Bertus en Ben Jansen stond, dateren al van 1987. Vanaf die tijd heeft Slokker Bouwgroep, die eigenaar is van de grond verschillende bouwplannen gepresenteerd, maar nooit werd er een eerste steen gelegd. Vooral het laatste plan riep veel verzet op. Een twintig meter hoog en fantasieloos appartementengebouw zou het zicht op het schip van de Sint Maartenskerk wegnemen. Op initiatief van de gemeente heeft Slokker zijn plannen aangepast. De leden van de commissie ruimte toonden zich enthousiast na de presentatie van de plannen.

Dat enthousiasme had niet alleen betrekking op de woningen maar ook het feit dat de lelijke bestrating en de smalle trottoirs ter plekke omgetoverd zullen worden in een doelmatiger en mooie bestrating die past bij het mooi ingerichte deel van het vroegere Bleekveld tussen de oude en nieuwe bibliotheek. Het bouwplan leidt tot een verlies van 132 parkeerplaatsen voor vergunninghouders.

T

 

 

 

Dit jaar geen recreatiepontjes in Rivierengebied

We zullen het dit jaar moeten stellen zonder de recreatiepontjes. Jammer voor de bewoners en de vele bezoekers van het Rivierengebied. De 10 voet- en fietsveren van recreatiemaatschappij Uiterwaarde vervoerden samen jaarlijks 150.000 passagiers en dat waren bijna allemaal toeristen of streekbewoners die een fietstrip in het Rivierengebied maakten. Van de bijna 160 doorgaans oudere vrijwilligers die de pontjes bedienen, ziet tweederde het niet zitten om vanwege het besmettingsrisico op corona te gaan varen.

Ook praktisch zou dit lastig zijn. Bij mooi weer in het weekeinde staan er bij een aantal pontjes al snel flinke files en is het houden van 1,5 meter afstand op de kleine boten vrijwel onmogelijk zonder irritatie bij de wachtenden op te roepen. De pontjes hebben in verband met de beperkende maatregelen dit jaar nog niet gevaren en zullen dat nu de maatregelen wat versoepelt worden dus ook niet meer doen.

GGD klaar voor Coronatesten

Deze week is het testen op corona nog voorbehouden aan mensen die onder meer werkzaam zijn in vitale functies, een contactberoep uitoefenen of mantelzorger zijn. Vanaf juni kan iedereen vanaf 12 jaar met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Dat kan wanneer U naar eigen beoordeling (milde) klachten hebt zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts en verlies van smaak . De testen worden gratis uitgevoerd door de GGD. U hoeft niet eerst naar de huisarts maar moet wel vooraf een afspraak maken. DE GGD Gelderland-Zuid zegt helemaal gereed te zijn om de vele verwachte testen te kunnen uitvoeren en wanneer mensen positief bevonden worden daarna het zogenaamde contactonderzoek te doen. Later deze week wordt bekendgemaakt hoe u afspraken kunt maken en waar de testlocatie in Tiel is.

College valt in West Betuwe

Het rommelt in de grootste gemeente van de Regio Rivierenland. Dorpbelangen, SGP en Christen-Unie zegden medio mei de samenwerking met Leefbaar Lokaal Belang op. Als gevolg hiervan zou de wethouder van die partij moeten vertrekken en wilde de rest van de vroegere coalitie op zoek gaan naar een nieuwe samenwerkingspartner. Die moest de gehavende coalitie aan een meerderheid helpen. Dat plan mislukte. De oppositiepartijen waar nu ook Leefbaar Lokaal Belang deel van uitmaakt vonden dat te gemakkelijk. Tijdens een speciale raadsvergadering nam de oppositie het initiatief over en zegde het vertrouwen in alle vijf de wethouders op. Daardoor is er een gelijk speelveld gecreëerd voor alle partijen om de crisis op te lossen. Twee informateurs van buiten zijn ondertussen aan de slag gegaan om te onderzoeken wat nu moet of kan gebeuren. Ondertussen blijven de vijf wethouders gewoon hun werk doen.

Tijdens de extra raadsvergadering wilde geen van de drie coalitiepartners concreet worden over de aard van de problemen. Zij kwamen niet veel verder dan dat er onvoldoende chemie was tussen de coalitiepartijen. Voor insiders is wel duidelijk dat Leefbaar Lokaal Belang de boosdoener geacht wordt. De partij eist veel spreektijd op en heeft een manier van politiek bedrijven, die door anderen vaak als ondoordacht en storend ervaren wordt. Eerder werd de partij die toen Gemeentebelangen Neerijnen heette in de vroegere gemeente Neerijnen uit de coalitie gezet en speelde de partij een rol bij het ontslag van burgemeester van Hedel, nadat deze wat onhandig acteerde rond zijn verhuizing van Valkenswaard naar Neerijnen.

Huisarts Schreuders stopt er noodgedwongen mee

Huisarts Aad Schreuders hangt zijn stetoscoop aan de wilgen. Dat schrijft hij aan zijn patiënten in een mooie brief waarin hij onder meer de reden van zijn vroegtijdige stoppen met zijn praktijk aangeeft: “Het Coronavirus is ook aan mij niet voorbijgegaan en na twee weken beademing op de IC en 5 weken ziekenhuis ben ik gelukkig weer thuis en op de weg terug.” Schreuders was 36 jaar huisarts in Tiel en kijkt er met voldoening op terug. “Huisarts is – vind ik – een van de mooiste beroepen die ik ken”, laat hij zijn patiënten weten. Enkele jaren geleden heeft de huisarts zijn praktijk al overgedragen aan dokter Geerits maar bleef daarna nog gedurende 1,5 dag per week betrokken bij de praktijk.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights