Slopen muur Joodse Begraafplaats Tiel

De Joodse Begraafplaats aan de Voor de Kijkuit is vol. Het in 1993 verkregen stuk grond werd gescheiden van de bijna 200 jaar oude begraafplaats door een muur. Daar willen de 3 personen die nog aanspraak maken om hier begraven te worden niet achter begraven worden. De muur is afgelopen week grotendeels gesloopt door firma Aanpak en de restanten zijn middels 16 puinzakken opgeruimd door leden van Scouting Tiel.

Ook deze begraafplaats is in onderhoud door Stichting Ter Navolging Tiel. De vrijwilligersorganisatie Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel en Omstreken richt zich, gerelateerd aan de beschikbare vrijwilligersinzet en financiële middelen, allereerst op het behoud en het dagelijkse beheer van de rijksmonumenten Ter Navolging (1786) en de Joodse Begraafplaats (1827) in Tiel. Daarnaast wordt ingezet op het behoud en het herstel van tientallen grafmonumenten op Ter Navolging, het documenteren van graven en mensen die daar begraven liggen en het geven van voorlichting in de vorm van ‘open dagen’, rondleidingen en een fietsroute.

 

Meer informatie: https://www.ternavolgingtiel.nl/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights