Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 26 maart 2020

Het is rustig op het gemeentehuis. De raadszaal is even op slot en de meeste ambtenaren werken thuis. In het bestuursgebouw wordt echter zoals blijkt uit de informatie die wij ontvangen nog gewoon gewerkt. De focus ligt daarbij wel op alles wat met corona te maken heeft. Niet dringende zaken blijven even liggen.

Corona

De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet. Er is een regionale crisisorganisatie: de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ). Hier nemen de burgemeesters van de regio beslissingen over maatregelen. In Tiel komt dagelijks een lokaal crisisteam bij elkaar. Dit team bespreekt de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en neemt besluiten voor Tiel.

Op www.tiel.nl/corona is actuele informatie te vinden. U vindt daar onder meer de webadressen van de RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de landelijke overheid met praktische informatie en adviezen, het bericht van de burgemeester aan de inwoners van Tiel en de dorpen, linken naar de website over Corona voor laaggeletterden en informatie over Corona op informatieposters in verschillende talen. Op de site van de gemeente is ook een speciale pagina voor ondernemers

In Tiel zijn de volgende gebouwen gesloten: Zinder, bibliotheek, schouwburg, sporthallen, zwembad, museum. Ook het Cruyff Court in Tiel-West en het skatepark bij sporthal Westroijen zijn gesloten. Los daarvan hebben vrijwel alle verenigingen hun activiteiten gestaakt. De gemeente gaat de overheidsmaatregelen op het gebied van het houden van voldoende afstand en het beperken van contacten handhaven.

Het gemeentehuis is gewoon open. Gemaakte afspraken gaan gewoon door. Maar de gemeente vraagt wel dringend om uw afspraak te annuleren wanneer u neusverkouden bent, hoest, keelpijn hebt of koorts. Die dringende oproep geldt overigens voor alle andere contacten die u heeft. Blijf bij dit soort verschijnselen thuis om een eventuele verspreiding van het virus te voorkomen.

Uitbreiding spoedpost ZRT

De huisartsen en Ziekenhuis Rivierenland werken intensief samen in de aanpak van de corona pandemie. Deze week is vóór de ingang van het ziekenhuis begonnen met de realisatie van een uitbreiding van de spoedpost voor mensen met luchtwegklachten.

Er wordt keihard gewerkt om deze spoedpost eind deze week operationeel te laten zijn. Huisartsenpraktijken in de regio blijven patiënten die zich melden met luchtwegklachten en verder onderzocht moeten worden, doorsturen naar deze spoedpost. Op deze spoedpost worden de mensen onderzocht en bekeken. Op basis van de beoordeling door de huisarts worden mensen doorgestuurd naar het ziekenhuis of kunnen zij met medicatie veilig naar huis.

Voor meer info zie: https://www.ecttiel.nl/corona-uitbreiding-spoedpost-zrt/

Winkels en horeca hebben het moeilijk

Door de Coronacrises komen er veel minder mensen naar de binnenstad . Een aantal winkels heeft zijn openingstijden aangepast en sommigen zijn gesloten. Verschillende winkels hebben een bezorgservice opgezet en bij enkele is privéshopping buiten de openstellingsuren mogelijk. Met het kopen in fysieke winkels kunt u de nood een beetje lenigen en bijdragen aan een vitaal winkelcentrum.

Nog moeilijker is het voor de Horeca. Zij hebben op last van de Rijksoverheid hun zaken tijdelijk moeten sluiten. Veel bedrijven bieden nu thuisbezorging aan. De vereniging van centrumondernemers ‘Hart van Tiel’ roept consumenten op om maaltijden en snacks direct bij de bedrijven te bestellen. Dit bespaart de bedrijven extra kosten die ze anders moeten betalen aan organisaties als Take-a-way , thuisbezorgd e.d.

Herontwikkeling Veilingterrein en omgeving

Eerder berichtten wij uitgebreid over de plannen om het Veilingterrein te ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en onderwijs te volgen. Burgemeester en wethouders hebben besloten om de haalbaarheid van deze ontwikkeling te onderzoeken. Zij vragen de gemeenteraad om hiervoor een zogenaamd voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Gemeente, woningcorporatie Thius en gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD) onderzoeken samen de herontwikkeling van het Veilingterrein. Het Lingecollege, ROC Rivor en de gemeente zijn al in gesprek om de haalbaarheid van de verhuizing van het beroepscollege (de afdeling VMBO van de Teisterbantlaan) te onderzoeken. In september van dit jaar moet duidelijk zijn of de plannen te realiseren zijn. Geld speelt hierbij een belangrijke rol. Als dat zo is, wordt er een gebiedsvisie gemaakt met een uitvoeringsprogramma. Daarbij worden ook de inwoners betrokken.

Om te voorkomen dat grondspeculanten een slaatje slaan uit de mogelijk toekomstige ontwikkelingen, heeft de gemeente voor zichzelf een aankoop voorkeursrecht op de particuliere grond van het gebied geplaatst.

Experiment Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers

Ook (kleine) ondernemers kunnen in aanmerking komen voor hulp van de gemeente bij problematische schulden. Die hulp vereist echter specialistische kennis en ervaring. Om ook zelfstandig ondernemers met (beginnende) schulden goed te helpen start de gemeente een proef (pilot) met tien trajecten in samenwerking met Werkzaak en Over Rood. De begeleiders van Over Rood zijn ervaren ondernemers. Zij stellen samen met de ondernemer een plan op om de financiën weer op orde te krijgen. De kosten bedragen € 350 per traject. Deze kosten worden gedekt uit de bemiddelingskosten schuldhulpverlening die de gemeente in rekening brengen bij schuldeisers.

Toch standplaatsen voor kaasboer en visboeren bij Winkelcentrum Westlede

Wethouder Ben Brink heeft het voor elkaar gekregen. De kaasboer en de vishandelaren mogen ook straks bij het nieuwe winkelcentrum hun waren vanuit hun verkoopwagens verkopen. Zij krijgen een staandplaats op een strook die al eerder daarvoor door de gemeente was aangewezen. Zij mogen daar staan op dezelfde dagen en uren waarop ze nu bij Kwadrant actief zijn. Het winkelcentrum Westlede opent over enkele maanden de deuren.

De ondernemers zijn er blij mee en kunnen weer rustig slapen. De winkeliers in het nieuwe winkelcentrum zijn minder enthousiast. Zij spreken van oneerlijke concurrentie, omdat zij veel hogere lasten hebben dan de standplaatshouders. Ook zijn ze bang dat er wellicht in de toekomst rond het winkelcentrum meer straatverkoop wordt toegestaan.

Filebestrijding A 15

Rijkswaterstaat neemt in 2020/2021 een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid op de A15 tussen Deil en Ochten te verbeteren. Het gaat daarbij in ieder geval om het doortrekken van de zogenaamde asstrepen bij de invoegstroken en het aanbrengen van reflectoren en ribbels. Het Tielse college vindt de vastgestelde maatregelen volstrekt onvoldoende om de knelpunten op de A15 structureel op te lossen. Het college blijft er bij Rijk en Provincie op aandringen om alsnog verdergaande maatregelen te nemen. De oplossing is het verbreden van de weg met een extra rijstrook. Daarvoor zullen we zoals het er nu uitziet moeten wachten tot na 2030. Op andere plaatsen wordt de A 15 wel onderhanden genomen. Zo wordt het traject Papendrecht – Sliedrecht verbreed en worden aansluitingen van de Drechtsteden met de snelweg verbeterd. Bij Arnhem zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van het ontbrekende stuk van 12 kilometer het knooppunt Ressen tot het knooppunt Oudbroek ondertussen van start gegaan.

Goed nieuws voor de treinreiziger.

Sneller dan verwacht worden de overstaptijden op station Tiel wat verbeterd. De overstaptijd wordt bij de invoering van de nieuwe dienstregeling halverwege 2020 12 tot 14 minuten, afhankelijk van de overstaprichting. Nu is dat nog 23 minuten.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights