Nieuws van en over de gemeente Tiel: editie 12 maart 2020

Buurt positief over plannen voor woningbouw op terrein Beursgebouw.

In december werden omwonenden geïnformeerd over de woningbouwplannen op het terrein van het beursgebouw aan de Nieuwe Tielseweg. Uit het onlangs verschenen verslag van de informatieavond die voor omwonenden in december gehouden werd, blijkt dat vrijwel iedereen positief staat tegenover het plan om daar 105 appartementen te bouwen of er geen bezwaren tegen heeft. Het project zal nauwelijks parkeeroverlast opleveren door de bouw van een halfverdiepte parkeergarage onder de appartementen. De ingang daarvan komt aan de Tinnegieter. Daardoor zal het drukke verkeer in de Heiligestraat weinig hinder ondervinden van het extra autoverkeer. Ondertussen kunnen omwonenden per email nog vragen stellen, suggestie doen en adviezen geven. Buurtbewoners willen graag dat het project zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Zij ervaren nu overlast van hangjongeren op het terrein. De start van de bouw zal daar een einde aan maken.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat een deel van de woningen aan de Nieuwe Tielseweg de geluidsnormen een klein beetje overschrijdt. Dat komt door het verkeerslawaai. Dit kan echter met bouwtechnische aanpassingen opgelost worden.

Ondertussen is een begin gemaakt met de verkoop. Tijdens de informatiebijeenkomst op zaterdag 7 maart bleek er veel belangstelling voor het project van aspirant-kopers en huurders. Volgens de huidige planning wordt het complex in het vierde kwartaal in 2022 opgeleverd..

Hoop op standplaats kaas- en visboer bij winkelcentrum Westlede

De kaas en visboer bij winkelcentrum Kwadrant verkeren al enkele weken in onzekerheid over de vraag of ze, wanneer het vervangende winkelcentrum op het Westlede-terrein opengaat, daar wel een standplaats krijgen. Beide ondernemers halen een groot deel van hun inkomen uit de verkoop van kaas en vis bij Kwadrant. Kaasboer Theo Broekhuis heeft juist in verband met de verhuizing naar het nieuwe centrum, dat ook Westlede gaat heten, fors geïnvesteerd in een nieuwe verkoopwagen. Vishandel Neerbos heeft al een standplaats vanaf de opening van Kwadrant en de kaasboer weinig jaren minder. Beiden hebben een standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd.

Het probleem is dat de gemeente Tiel beide ondernemers een standplaats bij het dit jaar te openen winkelcentrum heeft toegezegd, maar bij de vergunningverlening aan de projectontwikkelaar verzuimd heeft deze toezegging als verplichting in de vergunning op te nemen. De projectontwikkelaar wilde tot nu toe geen standplaats op zijn grond toekennen omdat de winkeliers daar tegen zijn. Jumbo en Aldi verkopen liever de kaas en de vis die veel bezoekers van het winkelcentrum nu bij de verkoopwagens inslaan, zelf.

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 5 maart maakte beide ondernemers in een laatste wanhopige poging gebruik van het spreekrecht om de voor hen zo belangrijke standplaats te krijgen. De dochter van Theo Broekhuis schetste daarbij ook indringend wat de onzekerheid voor haar vader en het gezin betekent.

Wethouder Ben Brink reageerde heel betrokken. Hij vond het erg naar dat het zo gelopen was en stelde dat de gemeente zich moreel en juridisch verplicht voelt voor een nieuwe standplaats te zorgen. Hij had ook hoopvol nieuws. Er is uitzicht op een oplossing. Deze week hoopt hij hier zekerheid over te verkrijgen.

Avri komt met evaluatie van het omgekeerd inzamelen

Medio maart verschijnt het verslag van een onderzoek over de invoering van het zogenaamde omgekeerd inzamelen. Wij informeren u zodra dit kan over de belangrijkste conclusies.

In mei zal de directeur van de Avri de leden van de commissie Ruimte informeren over de opbouw van de afvalverwijderingsbijdrage en de overige tarieven. Ook zal hij commissieleden informeren over de ontwikkelingen rond het achteraf scheiden van huishoudelijk afval.

Aantal auto’s in parkeergarage weer te zien.

Lang was het bord dat de bezetting van de parkeergarage bij Zinder aangaf defect. Sinds kort werkt het weer. Wethouder Groen kondigde ook aan dat op de richtingwijzer bij de naastgelegen rotonde rekening is gehouden met een bezettingsindicator voor de garage. Die wordt binnenkort ook aangebracht en in werking gesteld.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights