Nieuws van en over de gemeente Tiel: editie 11 maart 2020

Corona nu ook in ziekenhuis Rivierenland.

In ziekenhuis Rivierenland is bij een patiënt het Coronavirus aangetroffen. Het ziekenhuis heeft daarom direct een aantal maatregelen genomen. Bezoekers van patiënten is bijvoorbeeld gevraagd om alleen te komen om het aantal contactmogelijkheden te verminderen en mensen die verkouden zijn, zijn helemaal niet welkom. Poliklinische afspraken kunnen soms in plaats van een bezoek aan het ziekenhuis telefonisch worden afgehandeld.

Spijtig is de afgelasting van de Roel Boerma wandel – en trimloop op 29 maart aanstaande. Het ziekenhuis vindt het bij elkaar plaatsen van grote groepen mensen in de huidige situatie niet raadzaam. De loop was bedoeld om voor het ziekenhuis geld in te zamelen voor de Outdoor-beweegroute rond het ziekenhuis. De organisatoren hopen nu dat veel mensen een bijdrage van 5 euro of een veelvoud daarvan storten op de rekening van de vrienden van Ziekenhuis Rivierenland NL 95 RABO 0307 3914 42 met als omschrijving ‘Roel Boerma wandel en trimloop’. De opbrengst is bestemd voor de route en wanneer het bedrag het toelaat troostknuffels voor ernstig zieke kinderen.

Renovatie en nieuwbouw Lingecollege locatie Heiligestraat

Na de bouw van een nieuwe Mavo wordt nu de renovatie en nieuwbouw van het Lingecollege voortvarend aangepakt. Het oude HBS-gebouw raakt zijn onderwijsfunctie kwijt. De overige ruimten worden gerenoveerd en deels gesloopt. Wanneer we dit schrijven is de sloop al vergevorderd. In april wordt gestart met de (ver)nieuwbouw. Tijdens de bouwwerkzaamheden maken de leerlingen onder meer gebruik van de lokalen die door de bouw van de nieuwe Mavo binnen het gebouwcomplex van de VMBO-afdeling aan de Teisterbantlaan vrijgekomen zijn. De (nieuw)bouw van de locatie Heiligestraat kan volgens de huidige stand van zaken binnen het vastgestelde budget uitgevoerd worden.

Voor de eerdere plannen om de VMBO-afdeling aan de Teisterbantlaan te renoveren en duurzamer te maken is dat niet zo. Renovatie blijkt bovendien ongeveer evenveel te kosten als nieuwbouw. Ondertussen zijn de gemeente, het Lingecollege en ROC Rivor op het idee gekomen om samen op het veilingterrein nieuw te bouwen. Dat geeft mogelijkheden voor gezamenlijk gebruik van machines, gereedschappen, andere leermiddelen en ruimten en biedt eenvoudiger doorstroommogelijkheden op hetzelfde terrein. Dat terrein – vlakbij het station – is ook nog eens erg gunstig gelegen.

Waalpromenade pas in mei klaar, kost mogelijk meer geld

Het hoog water van enkele weken geleden heeft voor vertraging gezorgd. Wanneer we dit schrijven kan er opnieuw niet gewerkt worden vanwege een tweede hoogwaterperiode. Deze zal dit keer naar verwachting nog wat langer aanhouden. Daardoor zal de Waalkade waarschijnlijk twee maanden later, dus im mei gereed zijn. Eerder meldden wij al dat er problemen zijn met het stukje van de kade bij de Echteldsedijk. De verankering van de kademuur blijkt daar door de ondergrond een probleem en er moet een deel van een betonbalk opnieuw gemaakt worden.

Wethouder Melissen sluit niet uit dat door deze tegenvallers het uitgetrokken budget niet toereikend zal blijken.

Door de latere oplevering van de Waalkade, waarvan de precieze datum nog niet bekend, is de kans aanwezig dat het evenement Tiel Maritiem ook dit jaar met Pinksteren geen doorgang kan vinden.

Theole hoeft niet van het gas af

In 2019 heeft voetbalvereniging Theole een vergunning gekregen voor de bouw van een nieuw clubhuis met kleedkamers. Volgens de wet moet deze bouw zonder een gasaansluiting uitgevoerd worden. Dat blijkt voor Theole onmogelijk. Gasloos bouwen is voor de club onbetaalbaar. Daarom heeft het college ingestemd met het verzoek van Theole voor vrijstelling van de verplichting om gasloos te bouwen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights