Tiel heeft financiële zorg minder: Vordering van 3,5 miljoen van bouwer Cultuurcentrum en parkeergarage afgewezen

De Raad van Arbitrage voor de bouw heeft uitspraak gedaan in het geschil dat ontwikkelaar en bouwer van cultuurcentrum Zinder, Volker Wessels, had aangespannen tegen de gemeente. Het ging daarbij over de vraag wie de niet begrote extra kosten veroorzaakt door het aantreffen van veel meer puin en sterker vervuilde grond dan bij het vaststellen van de aanneemsom van 43 miljoen van was uitgegaan, moest betalen. Die tegenslag kostte het bouwconcern maar liefst 3,5 miljoen euro en leidde tot een maanden durende verlenging van de bouwperiode. Volker Wessels claimde de extra kosten bij de gemeente Tiel en spande daartoe een zaak aan bij de raad van Arbitrage van het bouwbedrijf. De Raad van Arbitrage heeft alle vorderingen nu afgewezen.

Wethouder Melissen in een persbericht van de gemeente daarover: “Dit is voor de gemeente een heel positieve uitspraak. We hebben stevig geïnvesteerd in de voorbereiding en uitvoering van dit beeldbepalende project, waaronder het maken van goede contractuele afspraken met de bouwer. Die investering betaalt zich nu uit.”

Voor de gemeente is de uitspraak erg belangrijk. 3,5 miljoen extra uitgaven, eerder was zelfs sprake van 5 miljoen, zou in een tijd waarin de gemeente alle zeilen moet bijzetten om de meerjaren begroting sluitend te krijgen, desastreus zijn.

Over drie maanden weten we zeker of de gemeente opgelucht kan blijven ademhalen. Ook tegen een uitspraak van de Raad van Arbitrage is namelijk beroep mogelijk. Binnen drie maanden kan Volker Wessels dat instellen.

In een eerder stadium heeft Volker Wessels uitgesproken, dat het geschil en de uitkomst daarvan, een goede uitvoering van de bouw, de samenwerking met de gemeente en het nakomen van de contractuele afspraken niet in de weg zouden staan. De gemeente heeft steeds vertrouwen gehad in een voor de gemeente goede afloop van het geschil.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights