Alle hens aan dek om nieuw afvalsysteem per 1 januari 2019 in te voeren

Donderdag zes september vergaderde het algemeen bestuur van de Avri. De Tielenaar volgde de bijeenkomst vanaf de perstafel en noteerde voor u enkele belangrijke punten die te maken hebben met de wijzigingen in het ophaalsysteem.

Invoering blijft 2 januari 2019

Een regionaal nieuwsmedium kwam vorige week met het bericht dat de wijzigingen in het ophaalsysteem een jaar later dus pas per 1-1-2020 zou worden uitgevoerd. Dat blijkt niet juist. Avri stelt alles in het werk om het nieuwe systeem met ingang van 1 januari 2019 in te voeren. Niet uit te sluiten is echter dat door tegenvallers bij deze megaoperatie de invoering in enkele plaatsen iets later van start gaat. Maar daar wil het bestuur nu nog niet aan denken.

Doel van het omgekeerd inzamelen, waarbij recyclebare stoffen grotendeels aan huis opgehaald worden en restafval voor degenen die in de bebouwde kom van steden en dorpen wonen naar ondergronds verzamelpunten gebracht moet worden, is het verminderen van restafval. Dat willen niet alleen de gemeenten, die samen Avri opgericht hebben en besturen, maar is ook een door de rijksoverheid opgelegde wettelijke verplichting.

Oplossing voor luiers en incontinentiemateriaal

Nu maar ook in het nieuwe systeem van omgekeerd inzamelen vormen luiers en incontinentiemateriaal een pijnpunt. Het gaat om volumineuze materialen, die de inwoners die deze moeten gebruiken voor extra kosten stelt, omdat ze behoren tot het restafval. Vanaf het derde kwartaal van 2019 is het voor Avri mogelijk om incontinentiemateriaal en luiers door een bedrijf te laten verwerken. Mogelijk kan dit voor de gebruikers tot een gunstiger regeling leiden. Voor Avri is deze oplossing echter duurder dan deze materialen te laten verbranden als restafval. Begin 2019 neemt het algemeen bestuur een besluit over het aanbod van het bedrijf.

Blikken kunnen bij het recyclebare afval

Gebruikte blikken leveren waardevolle grondstoffen op. Nu kan slechts een klein deel van het blik uit het restafval gehaald worden. Tegelijk met de invoering van het nieuwe systeem kan het volgend jaar bij het herbruikbare afval ingeleverd worden. Op 18 oktober nemen de wethouders van de deelnemende gemeente, die samen het Avri bestuur vormen, een besluit over de manier waarop dit gaat gebeuren. Zij kunnen kiezen uit twee mogelijkheden. De eerste is dat inwoners de blikken zelf wegbrengen en is de glascontainers werpen, die in vaak in de kernen en bij supermarkten staan. Een alternatief is dat het blik in de containers voor plastic en kartons meegegeven kan worden. Dat geeft echter problemen bij het scheiden omdat elders blijkt dat veel inwoners dan plastic in het blik stoppen. Dit maakt het scheiden duurder en die extra kosten hebben dan weer invloed op de afvalstoffenheffing.

Prijzen voor volgend jaar worden in oktober bekend

Avri wil snel de inwoners tijdig uitgebreid informeren over de komende wijzigingen. Daarvoor is het belangrijk dat de prijs voor de afvalstoffenheffing en de prijs voor het afstorten per afvalzak van 30 liter in de ondergrondse afvalcontainers snel vastgesteld worden. Volgens de planning zal dat eveneens tijdens een vergadering van het algemeen bestuur op 18 oktober gebeuren. Hiervoor kunnen de gemeenteraden hun wethouder in het avribestuur een stemadvies geven.

Vast staat dat de prijs voor het wegbrengen van een zak met restafval veel minder gaat kosten dan eerder in de pers te lezen viel. Het bij meerderheid vast te stellen tarief zal in de hele regio gaan gelden. De voorgestelde scenario´s liggen tussen de één en 1,95 euro. Afhankelijk van de vast te stellen prijs voor het restafval zal het basistarief dat iedereen per jaar betaalt meer of minder stijgen. Op dit moment is het basistarief 136 euro per jaar en wordt voor het restafval per aanbieding van een kleine 140 liter grijze container 4,08 euro achteraf in rekening gebracht. Voor een container van 240 liter moet nu 7.00 euro betaald worden, terwijl voor het storten van een 60-liter zak met restafval in een ondergrondse container in dorps- en stadcentra en bij appartementen 1,40 betaald moet worden.

De tarieven van Avri liggen sinds 2011 aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde. Maar zullen volgend jaar in totaal wel stijgen. Door goed te scheiden kunnen de inwoners de kosten beperken.

Maatwerk op agenda

Op dit moment is het voor Avri niet mogelijk om in het basispakket maatwerk per gemeente le leveren. Omdat dit tot inefficiëntie en hogere kosten leidt, is dat destijds wettelijk vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (gr). Op aandringen van Tiel en West Maas en Waal start volgend jaar een procedure om maatwerk door verandering van de gr wel mogelijk te maken.

Tot slot

De commotie over het nieuwe systeem komt mij achteraf beoordeeld nogal overdreven over. Duurzamer leven is voor onszelf maar ook voor onze kinderen noodzakelijk om over voldoende grondstoffen te beschikken en het milieu op orde te houden. Goed scheiding van afvalstoffen aan de bron is daarvoor in Nederland en de rest van de wereld onder meer noodzakelijk. De maatregelen die Avri, lees de gemeenten, nu voorstellen zijn al in veel gemeenten ingevoerd en functioneren daar na een gewenningsperiode en soms na veel weerstand veelal naar tevredenheid.

Pers, sociale media en sommige politieke partijen hebben onnodig gezorgd voor een brede weerstand tegen de veranderingen in het afvalverwijderingssysteem en daarmee Avri en zijn medewerkers in een kwaad daglicht gezet. Per saldo zal blijken dat het straks allemaal reuze mee valt en we snel gewend zullen zijn aan het nieuwe systeem. Het is te hopen dat degenen die nu afval illegaal storten inzien dat zij niet alleen het milieu vervuilen en de woon- en leefomgeving minder aantrekkelijk maken. Zij jagen de gemeenschap, dat zijn wij allemaal, op hoge onnodige kosten voor het opruimen.

Directeur Erik de Vries licht de tariefmogelijkheden toe.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights