Nieuwe bestemming voormalig Kantongerechtsgebouw

TIEL  Het voormalige gebouw van de rechtbank aan de Nieuwe Tielseweg krijgt een nieuwe bestemming. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van de eigenaar van Herwijnen Vastgoed om het gebouw te verbouwen tot 24 appartementen voor wonen met zorg. De toekomstige bewoners zijn in principe zelfredzaam. Zij werken bijvoorbeeld in het naastgelegen dierenpark, bij BuitenSporig, Brownies & DownieS of Thedinghsweert. Zorggroep Thedinghsweert en Stichting Zorg Rivierenland zorgen voor de begeleiding van de bewoners.
De toekomstige appartementen liggen binnen de geluidzone van de Waaldijk en Nieuwe Tielseweg. Volgens de Wet Geluidhinder is daarom een akoestisch onderzoek (geluidsonderzoek) gedaan naar de geluidsbelasting op de appartementen. Uit dit onderzoek blijkt dat 16 van de 24 appartementen niet voldoen aan de streefwaarde (= 48 dB volgens Wet geluidhinder). Om de bouw mogelijk te maken heeft het college een hogere waarde vastgesteld. De Wet Geluidhinder staat dit toe, mits deze waarde niet hoger is dan 63 dB. Dat is hier niet het geval. De appartementen moeten een dusdanige geluidwering hebben, dat het geluidniveau binnen de appartementen niet meer bedraagt dan 33 dB.
Nu het college dit besluit heeft genomen, wordt de procedure opgestart. De omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarde komen ter inzage te liggen. De omgevingsvergunning wordt ook voor advies voorgelegd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Met deze nieuwe bestemming van de voormalige rechtbank blijft dit bestaande en beeldbepalende rijksmonument duurzaam behouden.

zie ook:

https://detielenaar.nl/openbare-ruimte/2017/01/lot-gerechtsgebouw-onzeker/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights