14 juli 2015. Overname onderhoud van twee begraafplaatsen door Stichting.

Door Jan Bouwhuis op dinsdag 14 juli 2015, geplaatst in Nieuws, Foto.

Tiel, 14 juli 2015. Het college heeft besloten om het onderhoud van groen en paden op de begraafplaats Ter Navolging en de Joodse Begraafplaats over te dragen aan Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen Tiel en omgeving. Dit gedurende de periode van 3 augustus 2015 tot en met 31 december 2017. Op 3 augustus is er een officieel overdrachtsmoment. Dit voorbeeld van burgerparticipatie past in de uitvoering van het coalitieakkoord 2014-2018: “Samen met de inwoners van Tiel, hun inzet en betrokkenheid wordt opgezocht, gestimuleerd én gefaciliteerd.” De stichting krijgt de regie over het onderhoudsbudget (van € 9.800,- per kalenderjaar) en bepaalt zelf hoe zij de gevraagde onderhoudsmaatregelen uitvoert. Ook mogen zij additionele werkzaamheden ten gunste van deze twee begraafplaatsen van dit budget uitvoeren. De vergoeding wordt onttrokken aan de overeenkomst met AVRI.

De begraafplaats aan de Lingedijk en Joodse begraafplaats tijdens de herdenking op 4 mei 2015

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights