Bestrijding hondenpoep

Door Wanda van IJzendoorn op dinsdag 6 oktober 2015, geplaatst in Politiek.

Ondanks de extra genomen maatregelen in 2015 wordt een positief saldo verwacht van circa € 35000,- op de bestrijding van de overlast door hondenpoep. Het gaat hier om een structureel voordeel wat wordt behaald door efficienter beheer en inkoopvoordeel. De commissie Ruimte werd een keuze voorgelegd uit drie varianten en gevraagd hoe zij dit structurele voordeel wensen in te zetten. 

1. Hondenbelasting met 14,5% verlagen

2. Extra maatregelen treffen voor bestrijding van overlast door hondenpoep

3. Niets doen

De overgrote meerderheid van de commissie gaf er de voorkeur aan om de € 35000,- in te zetten voor het treffen van maatregelen voor de bestrijding van de overlast door extra handhaving. Alleen de VVD en de PvdA wilden slechts een deel van het geld hiervoor inzetten en een ander deel gebruiken om de belasting te verlagen. 

Het advies van de commissie aan de raad zal dus zijn om te kiezen voor het structureel inzetten van het geld voor de bestrijding van de overlast door hondenpoep, waarbij een mogelijke motie kan worden verwacht van de VVD en de PvdA. Het uiteindelijke besluit hierover valt in de eerstkomende raadsvergadering.

zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2015/09/tiel-betaalt-teveel-hondenbelasting/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights