De Geul bij Varik – Heesselt

Drie waterstaatsdeskundigen zijn er niet gerust op dat de Tweede Kamer later dit jaar de juiste keuze maakt over het al dan niet aanleggen van de nevengeul. Ondanks het feit dat een meerderheid van de stuurgroep besloten heeft , dat het veiliger en veel goedkoper is om de geul niet aan te leggen, blijft de privincie gesteund door de gemeente Tiel lobbyen voor de aanleg van de geul.

In een ’position paper’ uiten professor dr. ir M. Kok, hoogleraar Waterveiligheid aan de TU Delft, prof. ir. drs j.K. Vrijling Emeritus hoogleraar waterbouwkunde en Ir. Spaargaren, ex hoofd bouwbureau Oosterschelde kering hun bezorgdheid naar de stuurgroep Varik – Heesselt en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Zie constateren:

  • De breed gedeelde beeldvorming dat rivierverruiming voor een substantieel grotere veiligheid heeft gezorgd is onjuist.
  • De geul bij Varik kost onnodig veel. Met nevengeulen in de uiterwaarden kan tegen veel geringe kosten een veel grotere waterdaling bereikt worden. Dat geld ook voor de maatschappelijke kosten – baten analyse.
  • De veiligheid van de nieuwe polder, waarin de inwoners van Varik en Heesselt komen te wonen, is niet in overeenstemming met het landelijk meerlaags veiligheidsbeleid.
  • De kosten van de geul zijn te laag begroot. Die gaat meer dan 100 miljoen meer kosten dan begroot.
  • Omdat alle bovenstaande overwegingen lang van kracht blijven is het ongewenst en ook onnodig om ruimte voor een latere aanleg van de geul te reserveren en daardoor het gebied op slot te doen.

Bij de besluitvorming wordt onvoldoende gelet op de belangen van de Inwoners van Varik en Heesselt en de bedrijven die daar gevestigd zijn.

De tweede Kamercommissie komt op 11 juni naar Varik. Dan zal ir. Spaargaren een verdere toelichting op het position paper geven.

Ondertussen blijft het vreemd dat zowel de provincie als de gemeente Tiel blijven vasthouden aan de aanleg van de geul. In Tiel is daar binnen de gemeenteraad nog nooit serieus over gesproken en ook uit de Nieuwsbrief aan de raad valt niet te concluderen dat het college zich goed verdiept heeft in de problematiek die de inwoners van een buurtdorp nu al enkele jaren in zijn greep houdt.

zie ook:  https://detielenaar.nl/openbare-ruimte/2018/03/tiel-wil-geul-bij-varik-heesselt/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights