Hoe staat het met de plannen voor de verbetering van de gebouwen van het Lingecollege in Tiel

Door Bert Leenders op woensdag 17 januari 2018, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

TIEL  In juni 2015 besloot de gemeenteraad rond de 20 miljoen uit te trekken voor verbetering van de huisvestiging van het Lingecollege. Om dat mogelijk te maken moeten de Tielenaren vanaf 2018 flink wat meer aan OZB belasting betalen. De directe aanleiding voor de (ver)bouwplannen was het grote aantal leerlingen dat iedere schooldag op de trein richting Geldermalsen en Culemborg stapt om daar onderwijs te volgen. In een notitie die het college op 16 januari vaststelde informeert wethouder Verspuij over de voortgang.

Mavo aan de Tielerwaardlaan

Na een lange voorbereidingstijd en een aanpassing van de aanbestedingsprocedure lijkt de bouw na de zomervakantie van dit jaar te kunnen beginnen. Drie overgebleven aannemers, waarvan twee uit de regio, werken aan een concrete aanbieding. In maart wordt bepaald wie de opdracht krijgt.

Locatie Heiligestraat

Voor de aanpassing van de HAVO-VWO afdeling aan de Heiligestraat wordt op dit moment gewerkt aan een programma van eisen. Daarbij zijn de eisen die aan het gebouw vanuit een herijkte onderwijsvisiegesteld worden natuurlijk het belangrijkste. Maar ook het beschikbare budget speelt uiteraard een beslissende rol. Hoewel de bouwkosten ondertussen flink gestegen zijn, zorgt de lage kapitaalrente er voor dat het budget waarschijnlijk toereikend zal zijn.

Wat gaat er gebeuren?

De semipermanente lokalen op het terrein worden allen gesloopt. Sloop wacht ook de verbinding tussen de gebouwcomplexen uit de jaren 70 en 30. Het 70-er jaren bouwdeel wordt volledig gerenoveerd. Over de entree en de aula is nog geen besluit genomen. Renovatie maar ook nieuwbouw zijn hier de keuzemogelijkheden.
Door het verplaatsen van de Internationale Schakelklas (ISK) en de Kansklas naar de Teisterbantlaan en de daling van het aantal leerlingen wordt het 30’er jaren bouwdeel overbodig en zal met de bijbehorende grond verkocht worden.
Door het afstoten van de oudbouw aan de Heiligestraat, dat naar verwachting 750.000 euro op gaat leveren en het vervallen van de voor renovatie van dit gebouw geplande uitgaven, komt geld vrij voor een bescheiden aanpassing en modernisering van het VMBO-gebouw aan de Teisterbantlaan. Of er geld resteert en hoeveel dat is, zal pas duidelijk worden wanneer helder is wat de ‘Heiligestraat’ en de Nieuwe Mavo exact gekost hebben. Dan zijn we wel enkele jaren verder.

In gesprekken tussen Tielenaren over de renovatieplannen van de gemeente voor het Lingecollege hoor je nogal eens twijfels over de vraag of een mooie gebouw helpt om meer leerlingen in Tiel onderwijs te laten volgen. In Amsterdam deed men hier onderzoek naar. De conclusie van dit onderzoek is dat goede gebouwen inderdaad meer leerlingen aantrekken. Ouders zijn bij hun schoolkeuze bereid hun kinderen verder te laten reizen voor een mooi en doelmatig gebouw. Daarnaast is gebleken dat een adequaat schoolgebouw goed is voor de leerprestaties. Dat wordt bevestigd in de landelijke monitor voor het onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voorlopig ontwerp Mavo TielerwaardlaanVoorlopig ontwerp Mavo Tielerwaardlaan

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights