Dijkversterking Stad Tiel start deelproject Stadswallen

Afgelopen week zijn de werkzaamheden gestart van het deelproject Stadswallen aan de Havendijk en Waalstraat.

Een deel van de oude vestingmuur bij de Tolhuiswal rondom de oude stadskern van Tiel is bewaard gebleven. Ernaast ligt een kade gemaakt van basaltblokken. In de kade zit de historische coupure nabij de Waterpoort. Zowel de basaltkade als de coupure worden vernieuwd. De huidige kade wordt grotendeels afgegraven en opgebouwd met een betonnen L-wand. Deze heeft hetzelfde tracé, met een talud van grasbekleding. Vanaf de Zoutkeetstraat tot aan de oude stadsmuur wordt hij gedeeltelijk opgemetseld. De coupures aan de Havendijk, Waterpoort, Waalstraat en bij Bellevue worden vervangen. Aan deze werkzaamheden komt veel beton-, metsel- en grondwerk te pas. Voor al deze werkzaamheden wordt de Havendijk afgesloten vanaf ongeveer eind april tot half juli 2024. Er komen omleidingsroutes.

Het aanzien van het Waalfront zal veranderen. De oude traditie om bij hoogwater schotten te plaatsen in de coupures en te vullen met mest zal ook niet meer gebeuren en zal worden vervangen door het plaatsen van aluminium schotten.

Video:

 

Fotoalbum:

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights