Nieuws uit Tiel, editie 6 december 2023

In deze editie:

– Camping Zennewijnen

– derde ontsluitingsweg Passewaaij

– Verkoop percelen Medel

– Meer groen in Tiel

 

Camping Zennewijnen wordt omgebouwd tot chaletpark; recreanten willen de camping als vanouds blijven gebruiken.

Een aantal recreanten van camping Zennewijnen zijn onaangenaam verrast door concrete plannen om de camping Zennewijnen om te bouwen tot een chaletpark, waar campinggasten niet meer welkom zijn. Zij willen dat de camping in de huidige staat blijft. Om dit te voorkomen vraagt men aan de gemeenteraad of de gemeente de nodige vergunningen al verstrekt heeft , of er geen bestemmingsplan wijziging nodig is, of de gemeente rekening gehouden heeft met de stikstofdepositie tijdens de bouw en of het graven van de riolering naar de chalets zonder archeologisch onderzoek wel kan. Op Marktplaats heeft de eigenaar een advertentie geplaatst waarin staat dat er 125 chalets op de camping gebouwd gaan worden, waarvan de eersten al vanaf 1 november 2023 volledig gemeubileerd voor 1250 euro per maand te huur zijn.

Het ombouwen van campings naar chaletparken gebeurt de laatste jaren massaal in heel Nederland. Vaak worden campings daarvoor opgekocht door grotere recreatiemaatschappijen. Chalets kunnen het hele jaar door verhuurd worden. Daardoor is de exploitatie in financieel opzicht aantrekkelijker dan het exploiteren van een camping.

 

Wijkvereniging Passewaaij: “Derde ontsluitingsweg nodig voor inwoners Passewaaij en rest van Tiel”

Het bestuur van wijkvereniging Passewaaij maakt zich zorgen dat na de protesten van de inwoners van Wadenoijen het gemeentebestuur kiest voor een verbetering van de ontsluiting van Passewaaij via de Schaarsdijkweg en de Provincialeweg N 834 naar de A15.

De wijkvereniging wijst er in een brief voor de gemeenteraad op dat destijds is afgesproken dat voordat met de bouw van woningen in de buurten 9, 10 en 11 begonnen zou worden de rondweg van de wijk doorgetrokken zou worden en er een derde ontsluitingsweg aangelegd zou worden. Die derde ontsluitingsweg is niet alleen nodig voor de veiligheid van de inwoners van Passewaaij maar ook om de overige inwoners van Tiel meer verkeersruimte te bieden. De inwoners van Passewaaij maken zich, aldus het wijkbestuur daar ernstig zorgen over en horen graag hoe het gemeentebestuur hierover denkt.

 

Lucratieve verkoop laatste percelen op Medel

De exploitatie van Medel legt de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel geen windeieren. De verkoop van de laatste percelen om het industrieterrein af te ronden liep gesmeerd. Kopers komen uit de regio, de rest van Nederland en ook enkele internationale partijen hebben kavels gekocht. Eigenaren van enkele kavels hebben al een gedetailleerd bouwplan en een aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Andere kopers hebben wat minder haast. Misschien wel goed “want de electriciteitsaansluiting is nog wel een uitdaging” schrijft de Tielse wethouder Verbeek, die voorzitter is van het industrieschap Medel aan de gemeenteraden van Tiel en Neder-Betuwe. Liander verzorgt in verband met capaciteitsgebrek op het net voorlopig geen grootverbruikaansluitingen voor bedrijven. Medel werkt daarom aan een zogenaamde ‘local smart grid’, waarbij zonne-energie voor de stroomvoorziening zorgt.

De opbrengst van de kavels was aanzienlijk hoger dan begroot. Samen mogen Neder-Betuwe en Tiel straks 17 miljoen verdelen. Dat eindbedrag is nog niet helemaal zeker. De precieze eindafrekening zal in 2024 plaatsvinden.

Meer groen in Tiel

Er wordt hard gewerkt om het centrum van Tiel groener te maken. Maar ook buiten de binnenstad is meer groen ook heel welkom. In 2024 wordt een eerste stap gezet om de woonwijken groener te maken. De gemeenteraad steunde raadsbreed een motie van Maureen Klijn (GroenLinks) om als proef in 2024 een bedrag van 25.000 euro beschikbaar te stellen voor een gratis boom voor inwoners met een eigen tuin. Maureen bij de behandeling van haar motie: “Het lukt niet om de verdere opwarming van de aarde in korte tijd te beteugelen. Daarom moeten we de inwoners de gelegenheid geven om zich te wapenen tegen deze verdere opwarming door het planten van bij hun tuin passende bomen. Uit onderzoeken blijkt dat veel inwoners graag meer groen in hun buurt hebben.” Iedereen kan als het plan concreet is uitgewerkt gebruik maken van deze regeling. Maar omdat het budget beperkt is, hoopt Maureen dat vooral mensen met een kleine beurs dit zullen doen.

Woningcorporaties steunen plan

Ook bewoners van een sociale huurwoning komen in aanmerking. De woningcorporaties staan achter het plan. Zij zien liever groen dan stenen in de tuinen van hun woningbezit. Maureen komt later met een plan om ook in de openbare ruimte van de gemeente meer bomen te planten.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights