Nieuws uit Tiel, editie 23 november 2023

In deze editie:

– Woonruimte voor internationale werknemers

– Rioolvervanging en inrichting binnenstad

– Boomfeestdag

– Orgel bridgedrive

Tiel stelt flink wat eisen aan woonruimte voor internationale werknemers

Wanneer de gemeenteraad er mee instemt moet centrale huisvesting voor internationale werknemers, zoals de werknemers uit vooral Oost-Europa landen tegenwoordig genoemd worden, aan flink wat eisen voldoen. Zo wil Tiel dat de huisvesting voor 80 % gebruikt wordt door werknemers, die in Tiel werken. Van de overige 20 % moet minimaal de helft werkzaam zijn in de regio. Op dit moment wonen er veel internationale werknemers in verkamerde goedkope woningen. De omstandigheden waaronder zij daar moeten verblijven laat vaak te wensen over. Bovendien zorgt deze woonvorm door de dichte bewoning voor overlast. Ook zorgt het vaak voor extra parkeerdruk omdat parkeerruimte in de buurten waar veel internationale werknemers gehuisvest zijn, vaak schaars is. Naar schatting zijn een paar honderd woningen in Tiel op deze manier aan de gewone woningmarkt onttrokken. De gemeente stelt als eis aan de ontwikkelaar dat voor iedere zes slaapplaatsen in een nieuw gebouw voor internationale werknemers er een verkamerde woning vrij moet komen voor reguliere woningzoekenden. Natuurlijk worden er ook eisen gesteld aan de kwaliteit van de huisvesting en wordt de draagkracht van de omgeving meegewogen bij het al dan niet verlenen van de bouwvergunning.

Op Latenstein zijn afgelopen weken de opgeslagen woonunits weggehaald

Het college geeft in zijn voorstel bij de keuze van de bouwplek de voorkeur aan wonen in of dichtbij woonwijken. Maar huisvesting op een industrieterrein wordt niet bij voorbaat uitgesloten. Ook dan zal evenals in woonwijken zorgvuldig afgewogen worden of de omgeving het aankan. Het aantal werknemers moet ook hier passend zijn bij de draagkracht van de omgeving.

In de raadsvergadering van 20 december staat het voorstel om duidelijke voorwaarden te stellen aan centrale huisvesting van internationale medewerkers op de agenda van de gemeenteraad.

Rioolvervanging en inrichting binnenstad Tiel

De werkzaamheden zijn nu gevorderd tot de kruising Westluidensestraat – Agnietenstraat – Tolhuisstraat. De start op deze lokatie was wat vertraagd omdat de stratenmakers de rioolploeg niet bij konden houden. Na de start vorige week bleek er vervuiling in de grond te zitten. Vanaf donderdag 23-11 wordt deze afgegraven maar het is onbekend hoeveel dagen werk dit is. Er wordt een benzinelucht waargenomen afkomstig uit een kleilaag. Door de werkzaamheden zijn alle straten uitkomend op de kruising geblokkeerd.

Boomfeestdag

Kinderen van groep 4a van de Rotondaschool hebben op de Nationale Boomfeestdag op 15 november 43 nieuwe bomen langs de Akelei in Passewaaij geplant. De eerste boom plantten zij samen met wethouder Frank Groen. Medewerkers van Avri begeleidden de kinderen bij het planten van de andere bomen. Tot voor kort stonden langs de Akelei 25 lindebomen. Uit onderzoek bleek dat deze bomen onveilig waren en daarom zijn ze gekapt. Om het straatbeeld te herstellen worden er 43 kersenbomen geplant.

Het thema van de Boomfeestdag 2023 is: ‘Opgroeien met bomen’. Leerlingen van basisscholen in heel Nederland onderzoeken waarom het opgroeien in een boomrijke omgeving belangrijk is. Ook leren ze over de groei en verschillende functies van bomen tijdens hun levenscyclus.

De gemeente doet al sinds 1969 mee aan de viering van de Nationale Boomfeestdag. Het doel is om kinderen en hun ouders op een positieve manier te wijzen op de noodzaak om de natuur te respecteren en te onderhouden. Sinds enkele jaren organiseert Avri de Boomfeestdag, omdat Avri het beheer van de openbare ruimte uitvoert voor de gemeente Tiel.

Bridgedrive van Lions Tiel brengt ruim 5000 euro op voor zes goede doelen

De 27e Draaiorgel Bridgedrive van de Lionsclub-Tiel is in alle opzichten geslaagd. De 124 deelnemers brachten ruim 5000 euro bijeen voor een zestal goede doelen. De gelukkige organisaties waren: Het Inloophuis (50 kerstpakketten), Peerpop voor de bewoners van de Tielse verzorgingshuizen (300 euro), kosten van vervoer van gehandicapten naar een speciaal concert in Nijmegen (1000 euro), Stichting HeartSafe Tiel (750 euro), de Voedselbank 1140 euro en Stichting Leergeld (1000 euro). Die hoge opbrengst was mogelijk door de enorme inzet van de leden van de Lions en royale bijdragen van Tielse bedrijven voor het versterken van de inwendige mens van de deelnemers, de prijzen voor de winnaars en de prijzentafel voor de verloting. Het Lingecollege stelde het gebouw van het VMBO-college aan de Teisterbantlaan gratis ter beschikking. De technische organisatie van de drive was bij Nico Koek in goede handen. De hele dag verliep op rolletjes en werd door de deelnemers als erg gezellig ervaren. Iedereen ging voldaan en met een afscheidscadeautje naar huis. Ondertussen zijn de organisatoren al weer bezig met de organisatie van de 28e editie van dit bridge-evenement waar naast veel Tielenaren ook bridgeliefhebbers uit het hele land aan deelnemen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights