Tielse Vrouwen Contactgroep

16 mei 2022 Bijeenkomst Tielse Vrouwen Contactgroep
Tinneke Schipper en Irene Bruning

Gewoon een gezellige club, voor alle vrouwen, iedereen is welkom. Nieuw in Tiel, maar eigenlijk ook weer niet, het is namelijk een voortzetting van de landelijke Vrouwen van Nu, waar Tineke Schipper zich al bijna 30 jaar (!!!) voor inzet. Samen met Irene Bruning, mede-bestuurslid, vertelt zij er graag meer over.

“Het is goed voor contacten”, vertelt Irene. “Ik ben maar liefst zes keer naar een andere woonplaats verhuisd. Zeven jaar geleden kwam ik in Tiel wonen. Ik zag dat er lezing gehouden werd voor Vrouwen van Nu en heb gevraagd of ik die ook mocht volgen. Ik ben nu alweer vijf jaar lid en zit ook in het bestuur. Tineke is al lid sinds 1992, toen heette het nog de Bond van Plattelandsvrouwen, opgericht in 1930, de Tielse afdeling bestaat al sinds 1947.

Fotoalbum onder de tekst

Zelfstandig

Tineke Schipper

Eind vorig jaar besloot de Tielse afdeling van Vrouwen van Nu zich af te scheiden van de landelijke vrouwenvereniging. “In Nederland zijn er wel meer dan 500 afdelingen, het is het grootste vrouwennetwerk van Nederland”, vertelt Tineke. “Regionale afdelingen, provinciale afdelingen en de landelijke koepel. Landelijk worden er grote activiteiten georganiseerd, zoals reizen, cursussen, een jaarfeest bij het zoveel jarig bestaan, grote ledenvergaderingen en provincievergaderingen, vaak voor honderden mensen. Dat is beste leuk maar wij merkten dat voor die grote activiteiten in Tiel weinig animo was en je betaalt daar als afdeling wel aan mee. We besloten dat we het best zelf kunnen zonder aansluiting bij een landelijke vereniging. We hebben dus een nieuwe vereniging opgericht en die heet ‘Tielse Vrouwen Contactgroep’. We zijn in november 2021 naar de notaris geweest en eigenlijk dit jaar echt begonnen. In januari hebben we een feestelijke oprichtingsavond gehad. Ons eerste programmaboekje is net uit!”

Corona
“De afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk heel weinig kunnen doen door corona. Het bestuur heeft overigens nog wel frequent contact met elkaar gehad. We waren steeds voorzichting iets aan het organiseren en moesten dan weer besluiten het af te zeggen”, stelt Irene. “Corona was voor ons ook wel een periode van bezinning. De grote activiteiten, provinciaal of landelijk, waren zo massaal. Dat kon in die tijd natuurlijk niet en wij vroegen ons af of we dat eigenlijk nog wel moesten willen voor de toekomst. Dat heeft wel meegeholpen aan ons besluit.” Voor de thans ruim 60 leden verandert er gelukkig weinig. Het komt erop neer dat ze op de oude voet doorgaan met elkaar ontmoeten tijdens leuke, interessante avonden of tijdens één van de andere activiteiten.

Programma

Iedere derde maandag van de maand komen de Tielse Vrouwen samen in de Drumptsehof. Er is geen politieke of religieuze achtergrond en er is een gevarieerd programma zoals dit in het verleden ook voor de Tielse afdeling zelf georganiseerd werd. Cursussen, lezingen, culturele uitjes, sociale ontmoetingen. De contributie is € 45,– per jaar en de activiteiten zijn gratis. Het bestuur zorgt voor ziekenbezoek en attenties bij ziekte en jubilea, zoals bij een jarig huwelijk. “Ook hebben we een wandelclub (Nordic Walking, iedere maandagmiddag) en een fietsclub (De rappe trappers, iedere woensdagmiddag), eigenlijk een club in een club”, zegt Irene. “Vroeger was er ook een handwerkclub,” vult Tineke aan. “We proberen steeds iets met elkaar te doen wat we nog niet eerder gedaan hebben. We bieden een divers programma aan niet alleen voor de lol maar ook met iets leerzaams, iets interessants erin.” Een snelle blik in de vele programmaboekjes van de afdeling Tiel die Tineke verzameld heeft toont dat er toneelavonden waren, kerstvieringen, nieuwjaarsbijeenkomsten, een lezing over ‘vergeten groente’ een cabaretiére en vele uitjes en reisjes zoals naar Scheveningen, Friesland, Brugge, Rotterdam met een rondvaart door de haven en naar Doesburg. “Dat was het eerste reisje waar ik aan deelnam”, aldus Irene.

Plannen
De nieuwe vereniging wil dus graag haar goede werk voortzetten, maar ze willen vooral ook nieuwe leden verwelkomen. Iedereen is welkom en kan altijd vrijblijvend ook aan een activiteit deelnemen om de sfeer te proeven alvorens lid te worden. Voor 2022 staan nog lezingen op het programma op 19/9, 17/10 en 21/11 en er is een pubquiz als afsluiting voor de zomer (20/6) en een kerstdiner (19/12). De vrouwenvereniging heeft inmiddels een eigen facebookpagina (zoeken op: Tielse Vrouwen Contactgroep) en er wordt gewerkt aan een intersite. Een wens van Tineke en Ria is nog een nieuwsbrief te gaan versturen, ze verzamelen nu alle e-mailadressen om op deze manier meer contact met de leden te houden en ook herinneringen te kunnen sturen. De vereniging heeft immers een lange Tielse geschiedenis!

Meer informatie: per e-mail tielsevrouwencontactgroep@gmail.com

Lid worden? Tel. 0344-619922 mevr. Annie Visée

Fotoalbum. Klik op een foto voor een vergroting

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights