Veel inwoners van Tiel kunnen moeilijk lezen, schrijven en rekenen

In Nederland is een op de zes mensen van 16 jaar en ouder laaggeletterd. Zij zijn geen analfabeet maar kunnen slechts op een laag niveau lezen, schrijven en rekenen. In de praktijk betekent dit dat ze geen e-mails kunnen schrijven of lezen, geen bankoverschrijvingen kunnen doen, moeilijk met geld om kunnen gaan, hun kinderen niet kunnen helpen bij het huiswerk van de basisschool, niet iets kunnen opzoeken op internet, vaak geen smartphone kunnen bedienen en de Tielenaar niet kunnen lezen. Het is geen probleem om deze opsomming nog vele malen langer te maken.

Laaggeletterden hebben vaak een slechtere gezondheid, hebben vaker geen baan, kunnen nieuws moeilijk scheiden van nepnieuws en zijn verantwoordelijk voor 10 % van de zware ongevallen bij bedrijven.

Onderzoek heeft geleerd dat laaggeletterden minder gelukkig leven. Zij schamen zich, zijn onzeker en hebben een heel arsenaal aan smoezen en uitvluchten ontwikkeld om hun beperking te verbergen.

Van alle Nederlanders is 12 % laaggeletterd. In Rivierenland is dit percentage 11 %. Van de gemeenten in de regio staat Tiel aan de top met schrik niet 17 %. Dat is 50 % meer dan in de overige gemeenten. Je zou al gauw denken dat dat grotendeels mensen zijn met een Niet-Nederlandse afkomst. Dat blijkt niet het geval. 65 % van de laaggeletterden is in Nederland geboren.

Behalve dat laaggeletterden zelf veel last van hun beperking ondervinden, kosten zij de samenleving ook extra geld. De meerkosten zijn in totaal 1,13 miljard euro per jaar. Ook blijkt dat de laaggeletterden met een baan doorgaans door hun beperking minder productief zijn dan hun meer ontwikkelde collega’s. Bedrijven kunnen door aandacht te besteden aan hun laaggeletterden niet alleen hun welzijn vergroten maar ook de bedrijfsproductiviteit verbeteren.

In Tiel wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van de geletterdheid. Vele maatschappelijke organisaties werken er aan. Naast beroepskrachten zijn er tal van Tielenaren die hun steentje bijdragen. Dat gebeurt als taalambassadeur – Frans Duijts is er een -, maar ook als taalmaatje of begeleider van een of meerdere personen, assisteren bij projecten, hulp bij het invullen van formulieren en bij het lezen en begrijpen van brieven en nog veel meer. U kunt, wanneer u iemand in uw omgeving kent die laaggeletterd is, wijzen op de vele mogelijkheden die er zijn om meer geletterd te raken. De praktijk leert dat iedereen die gemotiveerd is, flinke stappen kan zetten. Hem of haar helpen om over de drempel te stappen is heel belangrijk. Verder kan iedereen zijn gehoor of lezerspubliek vergroten door eenvoudige en aansprekende taal te gebruiken. Meer informatie daarover vindt u onder meer op de site: Is dit B1? Daar kunt u controleren of gebruikte woorden begrijpelijk zijn voor mensen met een wat lagere opleiding.

Maar over laaggeletterdheid, en over wat in Tiel voor mogelijkheden zijn om er wat aan te doen vertelden Silke Walraven en Brenda Leenders bij het begin van de vergadering van de raadscommissie Samenleving van 30 juni. Op internet kunt u via de link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Tiel/c15d7f2e-057f-49bc-84fd-a2951b1a122d hun interessante presentatie terughoren.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights