Nieuws uit Tiel en de regio: editie 7 november 2020

Coronabesmettingen dalen, maar in onze regio tergend langzaam

Al meer dan een week dalen de coronacijfers in Nederland. Voor onze landelijke bestuurders is het tempo echter te laag. Daarom zijn in heel Nederland een aantal leefregels aangescherpt en een aantal bedrijven en instituten, waar de kans op besmetting groot geacht wordt, tijdelijk gesloten. Ook in onze regio is sprake van een daling. Maar die daling gaat minder snel dan in veel andere regio’s. Vooral in Tiel blijft het aantal besmettingen naar verhouding hoog. Vanaf het begin van de uitbraak tot en met 5 november zijn er 24 Tielenaren als gevolg van het virus overleden.

Gemeente overweegt grondaankoop op Veilingterrein

Het college heeft bepaald dat de gemeente het eerste recht van koop heeft van percelen die op het Veilingterrein te koop aangeboden worden. Die gelegenheid doet zich nu voor bij drie percelen. Alvorens het koopproces in te gaan, laat het college eerst bodemonderzoek gericht op mogelijke grondvervuiling doen. Dit om latere kostbare verrassingen te voorkomen.

ROC-Rivor en VMBO-afdeling van het Lingecollege vooralsnog niet naar Veilingterrein

De gemeente Tiel, en de besturen van ROC-RIVOR en het Lingecollege hebben dit jaar de mogelijkheden onderzocht om op het Veilingterrein voor beide scholen een nieuw gebouw te realiseren. Beide schoolbesturen zagen dat aanvankelijk wel zitten. Maar het ROC ziet er bij nader inzien van af en blijft het bestaande gebouw aan de Bachstraat gebruiken. Onderwijskundige en financiële redenen hebben tot dit besluit geleid. Voor wethouder Ben Brink zijn de nieuwbouwplannen voor de VMBO-afdeling van het Linge college nog niet van tafel. Hij wil het plan voor nieuwbouw voor de VMBO-afdeling van het Lingecollege (= vestiging Teisterbantlaan) nog niet opgeven. In het eerste kwartaal van 2021 moet duidelijk worden of de plannen om nieuw te gaan bouwen op het veilingterrein voor de VMBO-afdeling haalbaar en betaalbaar zijn.

Een dagje ZZP-er bij de gemeente?

Wadenoijen

Altijd al eens voor de gemeente willen werken? Dat kan op woensdag 17 maart 2021. Dan zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor het bemensen van de stembureaus zoekt de gemeente inwoners die dat wel eens van de andere kant van de tafel willen meemaken als stembureaumedewerker. Het is geen vrijwilligerswerk. U krijgt een vergoeding van 200 euro en een onkostenvergoeding van 25 euro voor lunch en avondeten. Op de site van de gemeente vindt u meer informatie over de werkzaamheden, aan welke eisen u moet voldoen en hoe u zich kunt aanmelden.

Bibliotheek dicht

Vanaf 5 november is de bibliotheek in ieder geval twee weken gesloten in verband met de aangescherpte coronaregels. Geleende boeken van abonnees worden automatisch met vier weken verlengd. Op de site van de bibliotheek vindt u informatie over ‘de afhaalbibliotheek”en hoe u E-books en luisterboeken kunt lenen tijdens de lockdown periode.

John van Burenplein even filmset

Deze maand worden er in het centrum van Tiel op verschillende plaatsen filmopnamen gemaakt voor de kindergriezelfim ‘Vloek van Lugus’. Voor de film van filmproducent, regisseur en acteur Sjoerd de Bont, zijn vorig jaar al opnamen gemaakt, maar die konden eerder dit jaar niet afgemaakt worden in verband met het Coronavirus. Voor de film is het beeld van Flipje in een iets kleiner formaat nagemaakt. Op de foto ziet u filmmakers en acteurs in actie op het John van Burenplein bij Zinder. De film moet volgend jaar voor Halloween klaar zijn.

Veel belangstelling voor griepvaccinaties

De jaarlijkse griepvacinaties werden dit jaar niet toegediend bij de vestigingen van het eerstelijnscentrum in Tiel en Ophemert maar in het gebouw van de locatie Teisterbant van het Lingecollege. Dit in verband met het kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstandregel. Een aantal zaterdagen in oktober en november was het daar een drukte van belang. Zesduizend Tielenaren van 60 jaar en ouder en jongeren met een kwetsbare gezondheid kregen een oproep. Daar werd dit jaar veel massaler gehoor aan gegeven dan in andere jaren. Daardoor dreigde een vaccintekort en deed het Eerstelijns Centrum een oproep aan gezonde zestigers om dit jaar geen prik te komen halen. Regelmatig vormden zich bij de ingang van het Lingecollege lange wachtrijen. Door de goede organisatie bleek de wachttijd zelf mee te vallen. Op de foto ziet u patiënten van huisartspraktijk Sündermann.

Opnieuw inspreken

Het blijft moeilijk om digitale media goed te laten werken. Geïnteresseerden in de gemeentepolitiek zaten de afgelopen twee weken driemaal tevergeefs te wachten op het begin van de aangekondigde vergadering. Technische problemen in de raadszaal en later in de verbinding waren de oorzaak dat er thuis geen beelden binnen kwamen. De vergadering van de Commissie Beleidscyclus ging gewoon door maar de gecombineerde vergadering van de commissies Samenleving en Bestuur werd afgelast en verplaatst naar een nieuwe datum. De raadsvergadering van 5 november die georganiseerd was om insprekers in staat te stellen opmerkingen te plaatsen bij de door het college ingediende begrotingsvoorstel voor de jaren 2021 – 2024 ging niet door. Gemeenteraadsvergaderingen, die niet besloten zijn, moeten openbaar zijn. Daarom zullen op dinsdag 10 november de insprekers hun bijdrage alsnog ten gehore brengen. Hopelijk zullen we dan thuis wel kunnen horen wat vertegenwoordigers van een aantal organisaties en verenigingen van de begroting vinden en wat de gevolgen voor hen zijn van de voorgestelde bezuinigingen.

Tegenbegroting

Alle oppositiepartijen met uitzondering van Kleurrijk hebben samen een tegenbegroting opgesteld. In een aparte bijdrage zullen we u over de inhoud van deze tegenbegroting informeren.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights