Wel Koninklijke Onderscheidingen maar nog geen publiek feestje

Het is ieder jaar een hele toer voor de gemeentelijke organisatoren en de familieleden om inwoners van Tiel die een Koninklijke Onderscheiding ontvangen met een smoes naar de raadszaal te lokken. Niet zelden heeft de decorandus een vermoeden waarom zij in een nette outfit naar het gemeentehuis moeten komen. Dit jaar is er geen twijfel over het verrassingseffect. Een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal of Agnietenhof was vanwege de coronacrises niet mogelijk. Daarom heeft burgemeester Beenakker in de ochtend van 24 april alle Tielenaren aan wie een Koninklijke Onderscheiden is toegekend persoonlijk gebeld om hen te informeren en te feliciteren. De burgemeester volgde daarmee de aangepaste regels van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Foto: David Wolf

Burgemeester Beenakker is trots op de vele vrijwilligers in de gemeente. Hij bericht ons: “Zij zetten zich op verschillende manieren in. In het verenigingsleven, voor de buurt en op tal van andere terreinen. Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel in onze samenleving. Vrijdag 24 april kan ik een aantal van hen laten weten dat zij een Koninklijke Onderscheiding krijgen voor hun inzet. Ik verheug me op deze telefoontjes. Later dit jaar komt er een feestelijke bijeenkomst waarop zij de onderscheiding en oorkonde ontvangen en we hen in het zonnetje zetten. Wanneer dat is, hangt af van hoe het verder gaat met het coronavirus. Ik ben ervan overtuigd dat die bijeenkomst er hoe dan ook komt.”

Dit jaar kun je in Tiel echt wel spreken over een lintjesregen. Maar liefst 16 Tielenaren hebben een decoratie ontvangen. Daarbij is een echtpaar dat de onderscheiding via de gemeente Buren ontvangen heeft. Alle gedecoreerden zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Will van Rhee (1950)

Wil van Rhee is al bijna 20 jaar actief als bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Vrienden van Suriname. Verder is Van Rhee al ruim 20 jaar scheidsrechter voor jeugdwedstrijden bij voetbalvereniging Theole en organiseert hij bij deze vereniging ook jeugdtoernooien. Vanaf 2012 is hij regent en secretaris bij Stichting Burgerweeshuis Tiel.


Corry Schimmel – Mazurel (1947

Corry Schimmel heeft samen met haar echtgenoot over een periode van ruim 30 jaar meer dan 10 pleegkinderen opgevoed. Een groot deel van deze pleegkinderen is minder- tot zwakbegaafd. Verder is zij al bijna 25 jaar vrijwilliger – bij diverse activiteiten zoals kooklessen en koffieochtenden op basisschool De Cambier. Ook was zij verschillende jaren lid van de Ouderraad van deze school.

 

Piet Oostendorp (1950)

Piet Oostendorp is al ruim 15 jaar in diverse functies actief als vrijwilliger voor de Oranjevereniging en het 5 mei Comité Tiel. Verder verzorgt hij al 10 jaar bij Atletiek vereniging Astylos het onderhoud van de sportfaciliteiten. Ook is hij al ruim 40 jaar vrijwilliger bij de organisator van het fruitcorso, de stichting 4 Stromenland Tiel.

 

Riet van Groenestijn – Van het Hoofd (1944)

Riet van Groenestijn is in de jaren 60 begonnen als vrijwilliger/corsobouwer bij de Corsowagen van Varik. Daarna is zij mede-oprichter geweest van Stichting Corsowagen Tiel. En ook nu nog – 50 jaar later – is zij daar nog steeds een actief meewerkend lid.

 

Bertus Carron (1939)

De heer Carron heeft zich vanaf 1975 tot heden ingezet voor Accordeon vereniging Accordeonette in Tiel. Hij zorgt onder andere voor de organisatie en het vastleggen van de boekingen en is actief als drummer en zanger. Ook is hij altijd zeer betrokken bij het zoeken naar nieuwe leden en maakt hij ieder jaar een boekwerk met liedteksten, zodat de mensen tijdens de optredens kunnen meezingen.


Bart Schadee (1963)


Bart Schadee is over een periode van ruim 15 jaar bij veel verschillende instanties als vrijwilliger actief (geweest). Hij is betrokken – in verschillende functies en bij tal van activiteiten – bij de NH Kerk Wadenoijen en de Protestante Gemeente Tiel. Ook is hij actief geweest bij Basisschool De Waaijer en bij Stichting OPO-R. Verder verricht hij diverse werkzaamheden voor de Oranjevereniging Wadenoijen.


Andre van Oort (1960)


Eind jaren 70 werd Andre van Oort lid van Muziekvereniging  K.T.V.M. waar hij saxofoon speelde. Half jaren 80 werd hij leider van de Blaaskapel en dat is hij nu nog steeds. Hij organiseert de optredens en communiceert dit met de leden. Tevens is hij nauw betrokken bij de keuze van het muziekrepertoire en spendeert hij veel tijd aan het schrijven van de diverse muziekpartijen.

 

Maarten Dix (1955)


Maarten Dix is vanaf de jaren 90 tot heden dienstencoördinator bij de EHBO vereniging Tiel. Verder is hij al ruim 15 jaar betrokken bij het organiseren van de collectes van Stichting Jantje Beton en de Hersenstichting in Tiel. Ook is hij het midden van de jaren 90 ruim 20 jaar – in diverse bestuursfuncties – actief geweest bij de Reddingsbrigade Tiel.

 

Bert de Rooij (1962)


Bert de Rooij is al 25 jaar voorzitter van Korfbalvereniging Tiel ’72. Hij is hier niet alleen voorzitter maar treedt ook – al ruim 30 jaar – op als scheidsrechter bij en beoordelaar van wedstrijden. Ook is hij al ruim 20 jarig actief als voorzitter Federatie Tielse Sportverenigingen.

 

Hendrik Meeter (1947)

Hendrik Meeter is al ruim 40 jaar – gedurende vele uren in de week – actief als vrijwilliger bij Rugbyclub De Scrumboks. Hij is niet alleen trainer/coach maar  fungeert ook als materiaalman en is actief bij het onderhoud van de velden. Ook het kantinebeheer (bar- en keukenwerkzaamheden en schoonmaak) valt onder zijn verantwoordelijkheid.


Marian Nouwens – Rommelaars (1950)


Marian Nouwens – Rommelaars is 20 jaar actief geweest als Secretaris en Penningmeester van stichting Dierenpark Tiel. In diezelfde periode was zij ook actief als dierenverzorgster. Vanaf 2012 tot heden is zij betrokken bij de Alzheimer Stichting Nederland. Hier treedt zij op als coördinator, organisator en wijkhoofd. In alle straten waar zo snel geen andere collectant voor te vinden is, gaat zij zelf met de collectebus rond.

 

Louis Nouwens (1946)

Net als zijn echtgenote is meneer Nouwens betrokken bij Stichting Dierenpark Tiel. Hij is een kleine 20 jaar voorzitter geweest van deze stichting. Ook heeft hij – samen met zijn vrouw – altijd de dieren verzorgd. Op dit moment fungeert hij als adviseur voor het nieuwe bestuur, dat dankbaar gebruik maakt van zijn kennis en ervaring.

 

Coby Roozenboom – Ketelaar (1954)

Coby Roozenboom – Ketelaar is eind jaren 80 actief geweest als vrijwilliger bij KTSM. Ook is zij tot op heden actief bij Zorgcentrum Walstede. Zij bezoekt en begeleidt een dame zonder familie en is vrijwilliger op de gesloten afdeling voor dementerende ouderen. Ook is zij actief geweest bij het Dagactiviteitencentrum Passewaaij, het wijkcentrum Westroijen en bij de Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten.

 

Joke Steigerwald – Den Besten (1952)

Joke Steigerwald is al ruim 20 jaar actief als vrijwilliger bij Stichting Voedselbank Rivierenland. Zij is daar onder andere verantwoordelijk voor de algehele aansturing en organisatie, screent nieuwe klanten, verwerft fondsen en houdt toezicht op het uitdelen van pakketten en de voedselhygiëne. Ook helpt mevrouw al bijna 20 jaar bij de begeleiding van de avondvierdaagse, die georganiseerd wordt voor Wijkvereniging Passewaaij.

 

Echtpaar Hobé- Van Dijk

Tot slot is ook aan de heer en mevrouw Hobé- Van Dijk een Koninklijke onderscheiding toegekend. Zij wonen in Tiel, maar zij hebben hun vrijwilligers werk gedaan in Kerk-Avezaath (gemeente Buren). Zij ontvingen het bericht van toekenning en de felicitaties van burgemeester Jan de Boer van de gemeente Buren.

Ook wij van de Tielenaar feliciteren alle gedecoreerden van harte met hun dik verdiende onderscheiding. Helaas is het nu niet mogelijk om een foto van de onderscheiden Tielenaren te plaatsen, maar dat maken we goed na het officiële huldigingsmoment. Mogelijk wordt deze huldiging in heel het land op eenzelfde dag georganiseerd.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights