Nieuws van en over Tiel en de regio: editie 27 april 2020

In deze editie weer veel nieuws van en over de gemeente en de regio. Wij haalden wat interessante informatie uit de ingekomen stukken van de gemeenteraad, informeren u over de drukte afgelopen zaterdag in de binnenstad in en schrijven onder meer over een kunstproject in de binnenstad gedurende de maand mei dat het gemis aan evenementen in verband met 75 jaar vrijheid een beetje compenseert.

Weer (te) druk in de binnenstad

Zaterdag 25 april was het erg druk in de winkelstraten van Tiel. Op facebook is een filmpje te zien waaruit blijkt dat het vooral in het smalle deel van de Watersraat bijna filelopen was. Binnenstadmanager Gert-Jan van Ingen is blij dat mensen naar het centrum komen om hun inkopen te doen. Tegelijkertijd maakt hij zich ernstig zorgen over het besmettingsrisico. Van Ingen zint op maatregelen zoals (nog) meer waarschuwingsborden en het mogelijk instellen van eenrichtingsverkeer voor voetgangers in de winkelstraten. Ook adviseert hij bezoekers meer gebruik te maken van de rustige uren. De winkeliers zijn opgeroepen om de uitstalstroken, vooral in het smalle deel van de Waterstraat, leeg te houden. Uit het hele land komen overigens signalen dat mensen zich te weinig aan de voorschriften houden. Verschillende burgemeesters, waaronder burgemeester Beenakker hebben hun zorgen geuit en inwoners opgeroepen drukke plaatsen te mijden. “Ga niet voor de lol naar het centrum” is de oproep. NS roept Nederlanders op om geen plezierreisjes met de trein te maken.

Geen feest op W(K)oningsdag en vijf mei; wel kunsttentoonstelling

Koningsdag is omgetoverd in Woningsdag, alle activiteiten op straat zijn afgelast. Dat wordt voor velen TV-kijken. Hart van Tiel heeft haar leden gevraagd om zowel op 27 april als 5 mei de winkelstraten en de horecapleinen een extra feestelijk aanzien te geven door massaal de vlag uit te steken. Het zou mooi zijn wanneer de inwoners dit ondanks het gemis aan feestelijke activiteiten ook doen.

Op vijf mei zijn vrijwel alle feestelijkheden geschrapt. Een aantal daarvan zal later dit jaar als de situatie het toelaat alsnog doorgang vinden. Het is een vreemde ervaring dat we op de dag dat we 75 vrijheid herdenken zelf niet in vrijheid kunnen leven.

Ook het bijzondere project van kunstenaars Guusje Kaayk, Ans van den Hurk en Hans Vernooij om langs de Waal ‘Torens voor de Vrede’ te bouwen moest helaas sneuvelen. Het was een kunstproject geïnspireerd door de geschiedenis van uitkijkposten en torens die als een lint langs de Waal werden gebouwd en voor de verdediging van het gebied een belangrijke rol hebben gespeeld.

Guusje Kaayk en Ans van den Hurk hebben samen met het Creatief Platform Tiel echter een mooi alternatief bedacht. Hierdoor zal 75 jaar bevrijding in Tiel in mei toch niet ongemerkt voorbij gaan. Zij hebben collega-kunstenaars uitgenodigd om werk met het thema Vrijheid te exposeren, samen met hun eigen kunstproject ‘Torens voor de Vrede’. Winkeliers uit de Tielse binnenstad hebben hiervoor hun etalages beschikbaar gesteld, zodat iedereen de kunstwerken op een eigen gekozen moment kan bekijken. Dat kan de hele maand mei. Uiteraard is het belangrijk om afstand van elkaar te houden en alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Er zijn meerdere kunstwerken te zien van in totaal 19 kunstenaars, die ten toon worden gesteld in 19 etalages. In veel winkels is een flyer beschikbaar waarop de betreffende etalages en kunstenaars worden vermeld. Ook is deze flyer te downloaden via https://winkelenintiel.nl/event/torens-voor-de-vrede/. De werken zijn de hele maand mei te bezichtigen, uiteraard is het belangrijk om afstand van elkaar te houden en alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ondernemersvereniging Hart van Tiel, Zinder Expo en gemeente Tiel.

Werkzaak presteert goed

Vorig jaar kondigde het college aan te onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn wanneer Tiel uit de gemeenschappelijke regeling Werkzaak zou treden. Een idee waar behalve een enkele raadsfractie in Tiel niemand in de regio en het provinciebestuur blij mee was.

Voor werkzaak vormde de wens van het Tielse college aanleiding om BMC, een organisatieadviesbureau dat veel voor lagere overheidsorganisaties werkt, een onderzoek te laten doen naar de kosten en sociale prestaties van Werkzaak. Uit dit onderzoek is gebleken dat Werkzaak zowel in aantallen als in kwaliteit in vergelijking met andere gemeenten goed presteert. Ook de overheadkosten zijn in lijn met het gemiddelde van andere gemeenten. Het bureau geeft daarnaast in zijn rapport Werkzaak een aantal adviezen. Belangrijk voor Tiel is het advies om de inkomsten en kosten anders te verdelen. Dit zal voordelig kunnen uitvallen voor Tiel. Een ander advies is bij het maken van plannen en het plannen van activiteiten meer rekening te houden met de financiële positie van de deelnemende gemeenten.

Het algemeen bestuur heeft naar aanleiding van het rapport besloten deze en andere aanbevelingen over te nemen. Hierdoor zal Tiel vanaf 2021 naar verhouding waarschijnlijk minder gaan bijdragen. Of dat ook in euro’s minder zal zijn is een vraag. Werkzaak zal – zo leert de ervaring bij de Sociale Werkvoorziening in het verleden – flink geraakt kunnen worden door de gevolgen van de klappen die de economie krijgt door het Coronavirus.

Begroting 2021 van Regio Rivierenland stijgt slechts marginaal.

Voor het samenwerkingsverband Regio Rivierenland is het duidelijk dat gemeenten grote moeite hebben om binnen de begroting te blijven en zij niet met een forse stijging van de lasten voor de gemeenten moeten aankomen. Tiel zal in 2021 minder dan 20.000 euro meer hoeven bij te dragen en dat komt vooral door gestegen personeelskosten. Per inwoner is dit 0,36 cent.

Avri zoekt alternatief voor papier verzamelen door verenigingen

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over het papier ophalen door verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het kost Avri door de vaste vergoeding handenvol geld, terwijl de papier prijzen een dalende tendens vertoonden. Nu China geen papierafval meer importeert is deze helemaal in elkaar gestort. Voorstellen om met de inzameling van gebruikt papier door verenigingen te stoppen, strandden steevast op reacties vanuit de samenleving en veto’s van gemeenteraden. Voor veel verenigingen zijn de inkomsten van het verzamelen van oud papier een moeilijk te missen inkomstenbron. Avri gaat zich nu bezinnen op andere mogelijkheden om verenigingen en andere maatschappelijke organisaties door werkzaamheden geld voor hun verenigingskas te laten verdienen.

Afvalverwijderingsbijdrage gaat omhoog

In het verslag, dat ik van de laatste gemeenteraadsvergadering maakte, kunt u lezen dat wethouder Groen al vast waarschuwde voor een mogelijke verhoging van de afvalverwijderingsbijdrage in 2021 met maar liefst 42 euro. Een belangrijke reden is dat inwoners gescheiden materialen mengen met restafval, waardoor dit minder waard wordt of zelfs tegen hoge kosten verbrand moet worden. Daarnaast is het weerstandsvermogen van Avri te laag en brengen ook schone herbruikbare grondstoffen aanzienlijk minder of zelfs helemaal niets meer op. Tot slot stijgen de exploitatiekosten door de gebruikelijke prijsstijgingen.

PvdA vraagt aandacht voor begraaf gelegenheid met eeuwige grafrust in Tiel

Bijna 12 % van de bevolking in Tiel is moslim. De islam schrijft voor dat moslimgraven niet geruimd mogen worden. Omdat het in Nederland regel is dat dat wel gebeurt is mede daardoor de gewoonte ontstaan dat vooral ouderen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond in hun geboorteland begraven worden. Nu dat door de coronacrises tijdelijk niet meer kan en jongeren steeds vaker kiezen voor een teraardebestelling in Nederland is er dringend behoefte aan meer begraafmogelijkheden waar eeuwigdurende grafrust geboden wordt. De PvdA heeft het college schriftelijk gevraagd om hier zo snel mogelijk in Tiel in te voorzien, waardoor de moslimdoden in de eigen omgeving begraven kunnen worden. (voor meer info over begrafenis gewoonten en rituelen bij moslims zie: https://www.uitvaart.nl/infotheek/de-plechtigheid/religie-en-rituelen/moslims

Andere vragen van raadsfracties als gevolg van pandemie:

  • Het CDA stelt vragen over mogelijke extra bouwkosten van het nieuwe zwembad en vertraging van de bouw door de coronaziekte alsmede de kosten van het tijdelijk sluiten van het bestaande zwembad.

  • D66 maakt zich zorgen over de psychische gezondheid van kwetsbare inwoners als gevolg van de coronacrises en wil weten of en welke problemen de coronacrises bij de voedselbank veroorzaakt en of het college aandacht heeft voor de bezoekregelingen in de lokale verzorgingshuizen.

  • De PvdA wil weten of er leerplichtige kinderen kwijt zijn en of welzijnorganisaties probleemgezinnen in de huidige situatie wel voldoende in beeld hebben.

  • Kleurrijk maakt zich zorgen over alleenstaande ouderen en wil weten of er psychosociale begeleiding is voor Tielse ondernemers die het moeilijk hebben.

Marktwisselkraam

Er komt tijdens de weekmarkt een marktwisselkraam. Met de marktwisselkraam verzorgen Tielse inwoners en creatieve personen elke week een andere activiteit of verkopen een ander zelfgemaakt product. Dit initiatief heeft als doel het bevorderen van het ‘verleuken’ en verlevendigen van de markt. Daarnaast zorgt het initiatief ook onderlinge verbinding. Aan het gebruik van de kraam zijn geen kosten verbonden.

Startersleningen zijn op

De starterslening voor de aankoop van een eigen huis bleek in een behoefte te voorzien. De belangstelling was zo groot dat negen maanden na invoering het budget van 600.000 euro gebruikt is en er voorlopig dus geen ruimte is om nieuwe leningen te verstrekken.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights