Koninklijke onderscheiding voor 40 jaar organiseren van vakantiekampen

Al 40 jaar organiseert de Klup Tiel, een vereniging die sport- en ontspanningsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking in Tiel en omgeving een kampweek of kamp weekeinde in Nederland of het nabije buitenland.

Zaterdagmiddag waren de deelnemers van het kamp in de Cecilíënhof aan de Kerkstraat te Tiel bijeen om samen met de begeleiders, bestuursleden en andere leden van De Klup na te praten over de kampweek van dit jaar, naar een film daarover te kijken en leuke spelletjes te doen.

Anjo Ennen (56) is vanaf het eerste kamp in 1979 ononderbroken een van de organisatoren en begeleiders van dit kamp. In de loop der jaren nam hij een steeds groter deel van de organisatie op zich. Voor het bestuur reden om voor Anjo, die nog op veel meer terreinen actief was binnen de club, een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen. Anjo woont al jaren in Roosendaal. Dus liep de aanvraag vanuit Tiel via het kabinet van de burgemeester uit die stad. Maar de eretekenen moesten natuurlijk wel in Tiel te midden van de Klupgemeenschap uitgereikt worden. Dat deed burgemeester Hans Beenakker met veel plezier en waardering voor deze actieveling voor de Tielse Gemeenschap en om de klup in het zonnetje te zetten. .

De burgemeester memoreerde uitvoerig de vele verdiensten van Anjo Ennen voor de club. Alleen al de lange lijst van zaken die geregeld moeten worden bij de organisatie van het kamp wekte bewondering. Die werkzaamheden maar ook de vele andere taken die Anjo binnen De Klup verrichtte, zijn lidmaatschap van de cliëntenraad van de J.P. van de Bentstichting en zijn voortrekkersrol bij De Tielse Computer Hobbyclub ondersteunden de toekenning van de onderscheiding.

Bij de toekenning van de onderscheiding waren naast Anjo’s echtgenote Paula, dochter Demi en de moeder van Anjo, Ann aanwezig.

Een verraste Johan dankte voor de ontvangen onderscheiding en betrok daar nadrukkelijk al degenen bij die in de loop der jaren bijgedragen hadden aan de organisatie van de voor de doelgroep zo belangrijke kampweek. Hij had ook treurig nieuws. Het aantal vrijwilligers om de kampweek mee te organiseren en mee te gaan als begeleider was in de loop der jaren langzaam gedaald. Voor volgend jaar was het daarom niet meer verantwoord om met de beschikbare vier mensen een dergelijk kamp te organiseren. Dus deed hij een dringend beroep op de pers om een oproep te plaatsen voor nieuwe vrijwilligers.

Voorzitter Frans Quadvlieg vertelde graag wat meer over de Klup. “De voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking zijn in Nederland goed geregeld wanneer je kijkt naar woon- en dagopvang op werkdagen. Het helpen bij het invullen van de vrije tijd wordt echter overgelaten aan de creativiteit van de zorginstellingen en particuliere initiatieven. Toen De Klub enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht waren we vrijwel de enige die activiteiten op het gebied van sport en ontspanning voor mensen met een verstandelijke beperking organiseerden. Tegenwoordig is er gelukkig een veel ruimer aanbod. De Klup beperkt zijn activiteiten nu tot een wekelijks zwemuur, een linedansavond, het jaarlijkse kamp en een aantal gezellige middagen en avonden, zoals een nieuwjaarsbijeenkomst, een barbecue, een sinterklaasviering, een disco e.d.”

Vrijwilligers nodig

We beschikken over 30 vrijwilligers. Dat lijkt veel maar vergeet niet dat sommige leden een een-op-eenbegeleiding nodig hebben. Dat speelt voornamelijk bij het zwemmen. Onze vrijwilligers zijn erg trouw, maar regelmatig verliezen we toch mensen door persoonlijke omstandigheden, verhuizing of ouderdom. Dus kunnen we altijd nieuwe mensen gebruiken. Voor de kampweek is de nood echt hoog. We willen de kampweek dolgraag blijven aanbieden, maar alleen met het huidige viertal kan dat niet.

Terwijl ik met de voorzitter praat hebben de aanwezigen ondertussen een lekker gebakje verorberd. De leden spelen in afwachting van de filmvertoning ingespannen een spelletje Plingo, een aangepaste bingo met plaatjes. Ditmaal zijn het vakantieplaatjes. Een lid verrast een medelid met een zelf gemaakte tekening. Zij is jarig geweest en bij De Klup geeft men om elkaar.

Meer weten over de mogelijkheden om vrijwilliger te worden bij De Klup? Stuur een mail naar kluptiel@gmail.com

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights