Tiel op weg naar rookvrije generatie

Bijna dertig Tielse organisaties zijn op weg naar een Rookvrije Generatie. Ze tekenen op donderdag 27 juni bij van der Valk een intentieovereenkomst waarin ze stellen daar elk op hun eigen wijze aan te werken.

Ze hebben een gezamenlijk doel: er voor zorgen dat kinderen voortaan zo min mogelijk rokers zien. Dat kan door gebouwen, terreinen of sportvelden rookvrij te verklaren.
Zorginstellingen, van huisartsen en thuiszorg tot het ziekenhuis, onderwijs, sportverenigingen, gemeente  en bedrijfsleven doen mee aan de actie en zullen de intentieverklaring tekenen en zich gezamenlijk inspannen om roken te ontmoedigen en een betere gezondheid te stimuleren. Rookvrije Generatie is sinds begin 2018 in Tiel actief:  GGD, het ziekenhuis, alle Tielse huisartsen en het ROC begonnen er aan te werken. Inmiddels is die groep fors uitgebreid.

Kinderen van de kinderraad vertelden hun verhalen over ervaringen met roken en sigaretten.

3 Kinderen van ‘Petje Af’ brachten een toneelstukje.

Een fotoserie onder de tekst.

Op bijgaande illustratie is te zien welke organisaties, bedrijven en sportclubs er allemaal meedoen.

Achterliggend doel is een gezondere regio te krijgen, door aan preventie te werken. Dat is nodig, uit GGD-gegevens blijkt dat inwoners van deze regio in vergelijking met landelijke gemiddelden minder gezond zijn. Het is echter niet de bedoeling rokers te laten stoppen met deze actie.  Wel is het streven dat kinderen zo min mogelijk rokers nog kunnen tegenkomen.

Het tekenen van de intentieverklaring is dan ook een startmoment. Voor elke deelnemer aan ‘Tiel: op weg naar een Rookvrije Generatie’ betekent het dat hij in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier  naar het einddoel toe werkt. De GGD Gelderland Zuid begeleidt ze, zo zal er elke zes maanden een bijeenkomst voor de deelnemers zijn om kennis en ervaringen te delen. Nieuwe deelnemers zijn welkom, tijdens het programma van de ondertekening vertellen kinderen zélf waarom ze het zo belangrijk vinden dat er minder wordt gerookt.

De tekst op de INTENTIEVERKLARING

Samenwerken aan een rookvrije generatie in Tiel

Wij, als samenwerkende organisaties, zullen ons inspannen om kennis en ervaring te delen en ons gezamenlijk te committeren aan het ontmoedigen van roken en het stimuleren van een positieve gezondheid.

Wij streven er naar dat:

1.    Elk kind in de gemeente Tiel rookvrij kan opgroeien.

2.    Voor medewerkers, vrijwilligers, leden en bezoekers niet-roken de norm is op onze terreinen en in onze gebouwen.

3.    Medewerkers zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, vooral wanneer zij met kinderen in aanraking komen.

4.    Daar waar gewenst medewerkers worden gemotiveerd te stoppen met roken en dat hier ondersteuning voor is.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights