Nieuws van en over de gemeente Tiel; editie 8 maart 2019

In februari was er op weekbasis weinig nieuws voor de rubriek ‘Van en over de gemeente Tiel’ en hebben we de laatste twee weken onze bijna wekelijkse rubriek overgeslagen. Terugkijkend hebben we daardoor toch wat onderwerpen laten liggen. In deze bijdrage treft u deze alsnog aan. We feliciteren wethouder Brink met zijn verkiezing tot politicus van het jaar 2018, besteden aandacht aan het jaarthema van de raad 2018, informeren u over de reactie van wethouder Melissen op publicaties over het opheffen van de spoorlijn Geldermalsen – Elst en enkele andere zaken.

Wethouder Ben Brink politicus van het jaar

Wethouder Ben Brink is door Regio TV gekozen tot politicus van het jaar 2019. De wethouder kreeg deze onderscheiding voor zijn werk en inzet gedurende het jaar 2018. In het juryrapport wordt de wethouder geprezen om zijn inhoudelijke en no-nonsense aanpak. “Hij is doortastend, bescheiden en weet politieke opgewondenheid terug te brengen tot dat wat echt belangrijk is voor de inwoners.”

Wanneer we bij de Tielenaar een politicus van het jaar zouden kiezen, dan was Ben Brink ook bij ons een serieuze kandidaat. Als volger van de Tielse politiek ervaar ik Brink als een degelijke, integere, hardwerkende en objectieve bestuurder. Hij heeft geen behoefte aan persoonlijk profileren, stelt zaken niet mooier voor dan ze zijn en staat boven de partijen. Hij laat zich goed informeren, is ter zake kundig en straalt rust en vertrouwen uit. Daarom voegen wij graag onze felicitaties bij die van Ans Duquesnoij, die de wethouder tijdens de februarivergadering van de gemeenteraad als raadsnestor namens die raad een bloemetje aanbood ter gelegenheid van deze verkiezing.

Jaarthema wonderschoon wonen geslaagd

Twee jaar lang organiseerde een raadswerkgroep onder het voorzitterschap van Ans Duquesnoy onder de titel ‘Wonderschoon Wonen’ tal van activiteiten om het wonen in Tiel aantrekkelijker en veiliger te maken. In een beknopt evaluatierapport kijk de werkgroep terug en constateert dat er veel geslaagde activiteiten georganiseerd zijn en er veel in beweging gezet is. Het idee kwam in 2010 van het CDA en werd direct door een meerderheid van de raad omarmd. Ondertussen is het jaarthema helemaal ingeburgerd. Raadsleden kiezen ieder jaar een maatschappelijk thema waarmee ze zelf samen met instellingen, verenigingen en anderen mee aan de slag gaan. Jaarlijks was een budget van 25.000 euro beschikbaar. Dat is nu teruggebracht naar 20.000 euro. Daar zijn naast eenmalige activiteiten ook verschillende blijvende initiatieven mee van de grond getild. Voorbeelden zijn onder meer de zomerschool voor senioren en de hervatting van de seniorenmiddag in de Agnietenhof.

Raadsleden blijken over de nodige creativiteit te beschikken en zijn bereid om veel onbetaalde tijd te besteden aan het organiseren van activiteiten die goed zijn voor de lokale samenleving. Bijkomend voordeel is dat het de raadsleden dwingt om samen te werken met maatschappelijke organisaties en verenigingen en zo veel kennis en ervaring opdoen van de lokale samenleving. Goed is ook om te zien dat partijgrenzen geen rol spelen.

In 2019 is Sport en bewegen het thema. De werkgroep beoogt om veel meer Tielenaren uit hun luie stoel te krijgen en sportief te laten bewegen. Een passend onderwerp want van de GGD horen we dat de gemiddelde gezondheid in Tiel best wat opgekrikt kan worden. Ook overgewicht is in Tiel een serieus probleem. Meer bewegen is daarbij naast niet te veel eten belangrijk. Het in groepsverband sporten is verder gezellig, leidt tot waardevolle contacten en werkt verbindend. In een volgende editie van deze rubriek gaan we in op de plannen van de werkgroep en de relatie met ‘Heel Tiel beweegt’, waar de Tielse Sport Federatie mee bezig is.

Nog niets aan de hand met het spoor Geldermalsen – Tiel – Elst

Wethouder Melissen heeft zich gestoord aan de enorme aandacht in een regionale krant over de mogelijke opheffing spoorverbinding Geldermalsen – Elst. Volgens de berichten bestaat er een flinke kans om deze te vervangen door een snelle busverbinding. Daardoor is volgens de wethouder onnodig onrust ontstaan. Een collega wethouder van de gemeente Overbetuwe roept al enkele jaren dat die treinverbinding beter vervangen kan worden door een snelle en frequente busverbinding . Zo’n bus kan vaker stoppen en daardoor meer mensen van dienst zijn. De provincie heeft die wens nu meegenomen in een studie naar het verbeteren van het openbaar vervoer in het Rivierengebied. Melissen: “Die studie moet nog beginnen en uitgangspunt in de start notie is vooral het verbeteren van de treinverbinding tussen Geldermalsen en Elst – Arnhem. Daarbij is ook het elektrificeren van het tracé Tiel – Elst een van de te onderzoeken mogelijkheden. Dat zou de situatie van voor 1978, een rechtstreekse verbinding van Geldermalsen via Tiel naar Elst / Arnhem weer mogelijk maken. Melissen, die het openbaar vervoer in zijn portefeuille heeft, zei het tijdens de raadsvergadering van 20 februari niet letterlijk maar uit zijn woorden kon je opmaken dat opheffen van de lijn het allerlaatste is dat hij verwacht.

Al in 1996 waren er plannen om de bus via het spoor traject te laten rijden. Een montage foto voor bij een artikel in de krant.

Auto te gast in Binnenstad?

Tijdens de raadsvergadering van 20 februari diende ProTiel samen met de ChristenUnie en GroenLinks een motie in om de mogelijkheden om de binnenstad autoluwer te maken snel in overleg met de binnenstadbewoners en de centrumondernemers en winkeliers de mogelijkheden te onderzoeken. In de motie staan ook een aantal suggesties om de automobilisten, die in de binnenstad moeten zijn, tegemoet te komen.

Het is een onderwerp dat regelmatig in de raad aan de orde komt. Tot nu toe zijn er geen stappen gezet om op dat terrein iets te doen. Het is ook lastig omdat er veel verschillende belangen in het geding zijn. De motie heeft het onderwerp weer extra onder de aandacht van het college gebracht. Die gaat nu inventariseren hoe de verschillende betrokken belangengroepen er over denken en wat voor suggesties men heeft. De motie werd ondertussen door de indieners aangehouden.

Tiel is viel

Ondanks het feit dat er door de Tweede Wereldoorlog maar vooral ook door vaak onnodige sloop na de oorlog tal van monumenten verloren zijn gegaan, is de gemeente Tiel nog steeds rijk aan monumenten. De gemeentelijke erfgoedlijst telt maar liefst 149 items, terwijl er maar 93 andere gebouwen, straatmeubilair en kerkhoven tot rijksmonument zijn verklaard.

De laatste tijd groeit het inzicht dat behoud van deze monumenten niet alleen belangrijk is uit cultuurhistorisch inzicht, maar dat al dat oude moois ook belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van de gemeente voor de huidige en toekomstige inwoners en bezoekers.

Daarom maar ook omdat de nieuwe erfgoedwet en de omgevingswet daartoe dwingt heeft de gemeente het erfgoedbeleid voor de periode 2019 – 2023 opnieuw beschreven en vastgesteld. De gemeenteraad was blij met de inhoud van de plannen. Enkele partijen hadden in financieel opzicht wat meer willen doen, maar dat zit er voorlopig niet in. Opmerkelijk punt is dat de gemeente een voorzichtige poging gaat wagen om de mooie oude winkelgevels van weleer terug te halen. Via een pilot zal bekeken worden of en in hoeverre dit mogelijk blijkt. Het nieuwe beleid is toegankelijk geschreven en met veel mooie illustraties vastgelegd in een klein boekwerkje met de titel Erfgoed in Balans, Tiel is viel. Ook het bijbehorende erfgoedhandboek is een ‘hebbeding voor iedere Tielenaar, die geïnteresseerd is in de ontwikkeling en de geschiedenis van de stad. Beide documenten vindt u digitaal op https://raad.tiel.nl/bestuur/vergaderingen-raad_3358/agenda/gemeenteraad_18855/08c-erfgoed-in-balanspdf_2115996.pdf en https://raad.tiel.nl/bestuur/vergaderingen-raad_3358/agenda/gemeenteraad_18855/08d-erfgoedhandboek-tielpdf_2115997.pdf.

 

Gemeente zet vroegere kunstexpositieruimte te koop

Het gebouw waar tot de opening van Zinder Kunstenaarsvereniging Werkplek exposeerde is overbodig geworden. Daarom gaat de gemeente het karakteristieke pand naast de Kloosterpoort in de Agnietenstraat verkopen. De makelaar omschrijft het pand als volgt: “In het oude centrum van Tiel, in de directe nabijheid van de schouwburg “Agnietenhof” ligt dit karakteristieke vroeg 19e- eeuwse pand. Het pand is monumentaal en grenst aan de rechterzijde aan een getoogde poort met geprofileerde imposten. Deze poortdoorgang is een overblijfsel van het in de 19e eeuw afgebroken St. Agnietenklooster.” Voor 90.000 euro kunt u eigenaar van een bijzonder monument worden en helpt u de gemeente aan wat extra contanten.

Realisatie nieuw zwembad

Om de bouw van het nieuwe zwembad planologisch mogelijk te maken moet het bestemmingsplan Tiel Noord gewijzigd worden. Daarom ligt het ontwerp van het nieuwe zwembad nu ter visie.

Woensdag 20 maart is er een inloopavond over de nieuwbouw van het zwembad. Op die avond is het definitieve ontwerp voor het nieuwe zwembad te zien. De inloopavond is in de kantine van zwembad Groenendaal aan de Laan van Westroijen 99. Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u binnen lopen op de tijd die u het beste uitkomt. Na de eerste inloopavond hebben de gemeente en bouwer Wind Design & Build samen met onder andere de gebruikers verder gewerkt aan het ontwerp. En met omwonenden is gekeken naar de inrichting van de ruimte om het zwembad heen. Op de inloopavond kunt u de definitieve ontwerpen voor het zwembad en buitenruimte bekijken. Ook is er informatie over de planning. Medewerkers van de gemeente en bouwer Wind Design & Build zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Armoedepact

Op 16 april zal de gemeente samen met diverse organisaties het armoedepact ‘van Armoede naar beter’ ondertekenen. Samen willen de ondertekenaars armoede en schuld in Tiel niet alleen terugdringen maar ook voorkomen. Snelle en goed op elkaar afgestemde hulp en voorlichting aan mensen met (dreigende) forse geldproblemen moet daar voor zorgen.

Subsidie voor ‘Flipjes toertocht’

De stichting Wielerpromotie Rivierenland krijgt voor dit jaar een subsidie om de Flipjes toertocht, die op 27 juli gehouden wordt te organiseren.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights